PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 29 Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej = Planning Spatial Development in Rural Areas | 65--77
Tytuł artykułu

Stan obecny i perspektywy prac w ramach reformy rolnej na wsi litewskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Lithuanian agricultural reform : current issues and future prospects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu omówienie reformy rolnej przeprowadzanej obecnie na litewskiej wsi, problemów oraz perspektyw z nią związanych. Dokonano analizy restytucji praw własnościowych do gruntów, obszarów zalesionych oraz zbiorników wodnych, procesu dokonywania formalności związanych z gospodarstwami domowymi, zanalizowano rozmieszczenie obszarów państwowej ziemi o przeznaczeniu rolnym. Analiza pozwala na stwierdzenie, że proces przywracania praw własnościowych zmierza ku końcowi. Autorka wyodrębnia oraz poddaje głębszej analizie nowy etap regulacji rolnych, których celem jest sprzedaż państwowej ziemi o przeznaczeniu rolnym oraz lasów państwowych, analizuje również dalsze etapy uregulowań o charakterze rolnym, mianowicie zmianę państwowej polityki agrarnej polegającej na tworzeniu racjonalnie zarządzanych gospodarstw rolnych, kompleksowym zagospodarowywaniu terenów wiejskich, opracowywaniu projektów scalania gruntów oraz programu użytkowania ziemi leżącej odłogiem. Opracowanie niniejsze przygotowano na podstawie literatury naukowej, aktów prawnych oraz dostępnych danych statystycznych - najnowszych danych Narodowej Służby Rolnej przy Ministerstwie Rolnictwa oraz spółki skarbu państwa "Centrum Rejestrów".(abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses the current issues and future prospects of the agricultural reform in Lithuania. It analyzes the restoration of ownership rightsto farmland, forests and water bodies. The paper overviews the progress in the completion of formal requirements for the transfer of property rights in households. It analyzes the distribution of State-owned farmland. The process of restoring land ownership rights in Lithuania is nearing completion. The author evaluates the successive phase of the reform in which State-owned farmland and forests will be sold to private owners. The paper discusses other changes in Lithuania's agricultural policy, including the creation of sustainably managed farms, comprehensive management of rural areas, land consolidation and initiation of programs for the revival of fallow land. The study is based on a review of published sources, legal acts and statistical data, including the latest data from the National Land Service at the Ministry of Agriculture and the Register Center, a State-Owned Enterprise.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wileński, Litwa
Bibliografia
 • Aleknavičius P., 2001, Pirmasis žemės reformos dešimtis (straipsniai žemėtvarkos ir žemės naudojimo klausimais), Jandrija, Vilnius, s. 318-330.
 • Aleknavičius P., 2005, Žemės teisė, Jandrija, Vilnius.
 • Aleknavičius P., 2008, Žemės santykių pertvarkymas 1989-2008 metais, Jandrija, Vilnius.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 01 nutarimas Nr. 385 "Dėl žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje vietovėje ", Valstybės žinios, (Uchwała Rządu Republiki Litewskiej nr 385 z dnia 1 kwietnia 1998 r. "W sprawie reformy rolnej w miejscowościach wiejskich // Dziennik Ustaw) 1998, Nr. 33-882; 2011, Nr. 105-4924.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1348 "Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo", Valstybės žinios, (Uchwała Rządu Republiki Litewskiej nr 1348 z dnia 19 grudnia 2011 r. "W sprawie sprzedaży państwowej ziemi, na ktorej prowadzona jest gospodarka leśna" // Dziennik Ustaw) 2011, Nr.142-6665.
 • Lietuvos Respublikos žemės fondas, (dostęp: 2012-01-20). Dostępny w internecie http://www.nzt.lt/stotisFiles/uploadedAttachments/Statistika/Zemes%20apskaita/zemes%20fondas%2020110101.pdf.
 • Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Ustawa Republiki Litewskiej o ziemi) 1994.04.26, Nr. I-446// Valstybės žinios (Dziennik Ustaw), 1994, Nr.34-620; 2011, Nr.49-2369.
 • Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas - 1991.07.25, Nr. I-1607// Valstybės žinios, 1991, Nr.24-635; 2010, Nr.72-3618.
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinasis įstatymas (Ustawa tymczasowa Republiki Litewskiej o nabyciu ziemi o przeznaczeniu rolnym)- 2003 01 28, Nr. IX-1314//Valstybės žinios (Dziennik Ustaw), 2003, Nr.15-600; 2010, Nr. 157-7979.
 • Milius J., 2004, Kodėl stringa žemės reforma? Žemėtvarka ir hidrotechnika, 2, s.74-75.
 • Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas (Ustawa o restytucji praw własnościowych obywateli do pozostałości mienia nieruchomego) - 1997 07 01, Nr. VIII-359// Valstybės žinios (Dziennik Ustaw), 1997, Nr.65-1558; 2011, Nr.144-6706.
 • Piliečių nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo ir kitu žemės reformos darbų eiga, (dostęp: 2012-02-01). Dostępny w internecie http://www.nzt.lt/nzt/selectPage.
 • Ypatingas demesys siemet - tolesniam zemes tvarkymui ir administravimui (dostęp: 2012-01-10). Dostępny w internecie http://www.zum.lt/lt/nauji- enos/pranesimai-spaudai/8437/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278999

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.