PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 29 Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej = Planning Spatial Development in Rural Areas | 79--91
Tytuł artykułu

Społeczne konsekwencje planowania terenów mieszkaniowych we wsiach podmiejskich : przykład aglomeracji łódzkiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The social consequences of residential areas' planning in suburban villages : case of Łódź urban agglomeration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania wsi podmiejskich w płaszczyźnie społeczno-przestrzennej mają ogromne znaczenie dla współczesnych studiów geograficznych i dyscyplin pokrewnych (np. socjologia przestrzeni). W dużej mierze odnoszą się one do szerszego problemu, jakim jest zmiana sytemu wartości społeczeństwa polskiego oraz percepcji zasobów wsi. Warto zastanowić się, jak społeczeństwo o określonych potrzebach zmienia przestrzeń współczesnej wsi podmiejskiej. Wiedza na temat takich procesów (dezintegracji i integracji społeczno-przestrzennej) jest niezbędna do opracowania dalszych kierunków polityki przestrzennej i rozwoju lokalnego gmin w Polsce, zwłaszcza dla dynamicznie przekształcających się wsi w okolicach dużych miast. Podstawowym celem opracowania jest określenie różnic w identyfikacji terytorialnej oraz w społecznej percepcji przestrzeni wsi podmiejskich pomiędzy napływowymi i zasiedziałymi grupami mieszkańców.(abstrakt oryginalny)
EN
The studies leading in the suburban villages in the socio-spatial dimension are essential for contemporary geographical researches and related sciences (eg spatial sociology). Large extent which relates to the broader problem of changing system of values and needs of the Polish society and the changing perception of the village and its resources. It is worth considering how the population with specific needs and value system creates the suburban village. Knowledge of these processes (socio-spatial disintegration and integration) is necessary to develop further the spatial policies and local development areas in Poland, especially in the rapidly transforming villages in the suburban zones. Primary objective of this paper is to identify differences in the territorial identification and social perception of space by the newcomers and natives groups.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Dobrowolska M., 1964, Strefa podmiejska, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, 22, s. 101-164.
 • Dziewoński K., 1987, Strefa podmiejska - próba ujęcia teoretycznego, Przegląd Geograficzny, 59, 1-2, s. 55-63.
 • Falkowski J., 2009, Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich w strefach podmiejskich obszarów metropolitalnych Polski, [w:] T. Komornicki, R. Kulikowski (red.), Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym, Studia Obszarów Wiejskich, 18, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 49-69.
 • Golachowski S., Goldzamt E (red.), 1971, Problemy osadnictwa robotniczego na wsi, Instytut Podstawowych Problemów Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak Sz., Siejkowska A., 2010, Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jałowiecki B., Szczepański M. S., 2009, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Jurek J., 1991, Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej wsi w strefie podmiejskiej Poznania, Seria Geografia, 52, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Liszewski S., 1987, Strefa podmiejska jako przedmiot badań geograficznych. Próba syntezy, Przegląd Geograficzny, 59, 1-2, s. 65-79.
 • Maik W., 1985, Charakterystyka strefy podmiejskiej w kategoriach funkcjonalnych. Próba rekonstrukcji modelu pojęciowego i metody badawczej, [w:] L. Straszewicz (red.), Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, s. 41-60.
 • Maik W., 1992, Problematyka rozwoju polskiej geografii społeczno-ekonomicznej w świetle paradygmatycznych modeli pojęciowych, Przegląd Geograficzny, 44, 3-4, s. 231-246.
 • Maik W., 1993, Koncepcja lokalnych systemów osadniczych. Założenia i perspektywy badawcze, [w:] W. Maik (red.), Problematyka lokalnych systemów osadniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 19-28.
 • Maik W., Stachowski J., 1995, Preteoretyczne modele pojęciowe w geografii społecznej i ich rola w budowie teorii i wyjaśnianiu zjawisk społeczno-przestrzennych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 19, s. 5-20.
 • Milewska-Osiecka K., 2010, Nowe budownictwo mieszkaniowe aglomeracji łódzkiej (zróżnicowanie i struktura przestrzenna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Piotrowski W., 1982, Struktury społeczno-przestrzenne gmin, [w:] Z. Pióro (red.), Przestrzeń i społeczeństwo, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Pióro Z. (red.), 1982, Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii czynnikowej, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989-2007, praca zbiorowa, 2008, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
 • Straszewicz L., 1985, Strefa podmiejska. Pojęcia i definicje, [w:] L. Straszewicz (red.), Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, s. 7-16.
 • Szczepański M. S., 2005, Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny, [w:] W. Wesołowski (red.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, Świat, Scholar, Warszawa, s. 121-140.
 • Węcławowicz G., 2007, Geografia społeczna miast. Zróżnicowania społeczno-przestrzenne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wójcik M., 2008, Przemiany społeczno-gospodarcze wsi w okresie transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce, Studium zmiany podstaw teoretyczno- metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.