PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 29 Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej = Planning Spatial Development in Rural Areas | 93--104
Tytuł artykułu

Wybrane determinanty zmian społecznych strefy podmiejskiej na przykładzie gmin sąsiadujących z Olsztynem

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected determinants of social change of the suburban zone - the example of municipalities surrounding the city of Olsztyn
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeobrażenia na terenach podmiejskich są efektem procesów suburbanizacji, w wyniku których następuje przemieszczanie się ludności miejskiej na tereny wiejskie sąsiadujące z miastem. Wiąże się to z intensyfikacją zagospodarowania tych terenów i zmianami w strukturze ich użytkowania, a w efekcie ze zwiększeniem liczby ludności napływowej. Ekspansja miasta z reguły przekłada się na zmiany w tkance społecznej, w efekcie czego na terenach podmiejskich pojawiają się nowe grupy ludności i zmieniają się relacje między społecznością lokalną a napływową. W artykule przedstawiono analizę transakcji sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych na terenach wybranych obrębów powiatu olsztyńskiego. Analiza została przeprowadzona pod kątem sposobu użytkowania nieruchomości będących przedmiotem transakcji, miejsca zamieszkania nabywców oraz zależności pomiędzy tymi elementami.(abstrakt oryginalny)
EN
The concept of social change refers to any alteration in the social order. Social transformations observed in the suburbs result from the suburbanization process, i.e. the migration of city dwellers to areas on the fringes of metropolitan regions. Suburbanization leads to changes in the structure of land use in the suburbia, an increase in housing and population densities. The expansion of cities is usually followed by social change, as the relationships between the newcomers and longtime local residents have to be established. The paper analyzes property purchase/sale transactions concluded in selected precincts of the Olsztyn district, in view of property use, the buyer's place of residence and the correlation between those two factors.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bańka A., 2002, Społeczna psychologia środowiskowa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Brzeziński C., 2010, Suburbanizacja przestrzenna i ekonomiczna obszarów podmiejskich na przykładzie gmin Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM), [w:] A. Suliborski, Z. Przygodzki (red.), Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 167-186.
 • Gonda-Soroczyńska E., 2009. Przemiany strefy podmiejskiej Wrocławia w ostatnim dziesięcioleciu, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4, Kraków, s. 149-165.
 • Lisowski A., 2010, Suburbanizacja w obszarze metropolitalnym Warszawy, [w:] S. Ciok, P Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław, s. 93-107.
 • Lisowski A., Grochowski M, 2008, Procesysuburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. Ekspertyza do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_ krajowy/polska_polityka_przestrzenna/prace_nad_KPZK_2008_2033
 • Majer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Małek J., 2011, Historyczne i współczesne uwarunkowania procesów suburbanizacji. Przestrzeń i Forma, 16, Szczecin, s. 431-442.
 • Miazga M., 2001, Społeczne problemy kształtowania przestrzeni, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 • Siestrzewitowska M. , 2010, Tożsamość przestrzenna miasta w odbiorze społecznym -propozycja metody badań, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN oddział Lublin, s. 177-187.
 • Węcławowicz G., Łotocka M., Baucz A. 2010, Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Część I Diagnoza stanu polskich miast. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Zachariasz A., 2011, Krajobrazy pamięci wyrazem tożsamości miejsca. Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 15, Sosnowiec, s. 310-326.
 • Ziemnicka A., Czernik L. 2007, Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej na przykładzie obszaru oddziaływania miasta Szczecin, Wyd. Hogben, Szczecin.
 • Baza demografia http://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca 2011 http://www.stat.gov.pl/vademe- cum
 • http://mapa.edu.pl/gmina/stawiguda_3006.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279007

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.