PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 29 Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej = Planning Spatial Development in Rural Areas | 105--127
Tytuł artykułu

Rozkład przestrzenny wartości rynkowych gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na obszarach wiejskich w sferze oddziaływania miasta

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatial distribution of market values of land for residential housing in rural areas in the zone of influence of urban areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wartości rynkowe nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz liczba zawieranych transakcji mogą być uznane za istotny wskaźnik dynamiki zmian zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich, w szczególności rozwoju funkcji mieszkaniowej. Jedną z głównych przyczyn dynamicznych zmian na obszarach wiejskich jest oddziaływanie miast. Celem pracy jest analiza rozkładu przestrzennego wartości rynkowych gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz zbadanie, w jakim stopniu zmienność ta może być zależna od czasu dojazdu do miasta. W analizie uwzględniono dodatkowe czynniki, tj. lesistość obrębu oraz występowanie lub brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar analizy obejmuje gminy powiatu mińskiego, w których - zdaniem autorów - występuje silny wpływ lokalnego ośrodka miejskiego - Mińska Mazowieckiego oraz ośrodka centralnego - Warszawy. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem technologii systemów informacji geograficznej ArcGIS ESRI. Przebadano ceny transakcyjne nieruchomości gruntowych niezabudowanych z okresu 2008-2011. Wykorzystano również bazę danych obiektów topograficznych, informację katastralną zawartą w portalu iGeoMap oraz internetowe mapy samochodowe.(abstrakt oryginalny)
EN
Market values of land purposed for development of residential housing and the number of concluded transactions can be recognised as a significant indicator of the dynamics of changes in the spatial development of rural areas, and particularly the development of their residential function. One of the main reasons for dynamic changes in rural areas is the influence of urban areas. The objective of this paper is to analyse spatial distribution of market values of land for residential housing, and to determine to what degree its variability can depend on commuting time. The analysis also consider additional factors such as: the forest cover of a given area, and presence or lack of presence of the local spatial development plan.. The study area cover communes of the Mińsk poviat strongly affected, in our opinion, by the local city Mińsk Mazowiecki and the central city of Warsaw. The analysis was conducted with the application of the ArcGIS ESRI geographical information system technology. Based on data from the real estate price and value register for the Mińsk poviat, transaction prices of undeveloped land from the period 2008-2011 were analysed. The database of topographic objects, cadastre information included on the iGeoMap website, and internet road maps were also used in the study.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Bajerowski T. (red.), 2007, Ocena i wycena krajobrazu. Wybrane problemy rynkowej oceny i wyceny krajobrazu wiejskiego, miejskiego i stref przejściowych, Educaterra, Olsztyn, s. 77-78.
 • Bański J., 2006, Geografia polskiej wsi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Bański J., 2008, Ład przestrzenny obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania gospodarki rolnej, Ekspertyza przygotowana na zlecenie Instytutu Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej - PIB, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Cymerman R. (red.), 2010, Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami, Educa- terra, Olsztyn.
 • Fotheringham A. S., Brunsdon Ch., Charlton M., 2002, Geographically Weighted Regression: The Analysis of Spatial Varying Relationships, WILEY, s. 216.
 • Wytyczne techniczne. Baza Danych Topograficznych (TBD), 2008, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
 • Hurvich CM, SimonoffJS and Tsai C-L, 1998, Smoothing parameter selection in nonparametric regression using an improved Akaike information criterion, Journal of Royal Statistical Society, Series B, 60, s. 271-293.
 • Hopfer A., 2006, Gospodarowanie nieruchomościami na obrzeżach dużego miasta, WSGN, Warszawa.
 • Kamiński Z.J., 2008, Współczesne planowanie wsi w Polsce, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Kupidura A., Łuczewski M., Kupidura P., 2011, Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich, PWN, Warszawa, s. 15-16.
 • Raszeja E., 2005, W poszukiwaniu ładu i autentyczności. Refleksje na temat kształtowania krajobrazu i architektury polskiej wsi, [w:] J. Wilkin (red.), Polska wieś2025. Wizje rozwoju, Fundusz Współpracy, Warszawa, s. 191-197.
 • Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy, 2011, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Warszawa.
 • Mitchell A., 2005, The ESRI Guide to GIS Analysis, Spatial Measurements & Staistics, ESRI Press vol 2, s. 191-227.
 • Strategia rozwoju lokalnego powiatu mińskiego na lata 2008-2020, 2008, Załącznik do Uchwały Nr XVI/133/08 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 3 września 2008 roku, Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim.
 • Wolny A., Źróbek R., 2008, Wpływ decyzji administracyjnych zatwierdzających projekt podziału nieruchomości na rozwój obszarów wiejskich, Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 7(2), s. 57-68.
 • Zaniewska H., Pawłat-Zawrzykraj A., Gloza-Musiał H., 2000. Zagospodarowanie przestrzenne i zabudowa wsi, SGGW, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2011. Statystyczne Vademecum Samorządowca. Powiat Miński, http:Wwww.stat.gov.pl
 • Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, http:Wwww.stat.gov.pl/
 • Portal Google Maps, http:Wmaps.google.pl
 • Portal Powiatu Mińskiego, http:Wwww.powiatminski.pl
 • Charlton M., 2009 Geographically weighted regression - white paper http://ncg.nuim.ie/ncg/GWR/GWR_WhitePaper.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.