PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 29 Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej = Planning Spatial Development in Rural Areas | 145--159
Tytuł artykułu

Kształtowanie przestrzeni strefy podmiejskiej Lubelskiego Zespołu Miejskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Creating space of suburban zone in Lublin Urban Complex
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Intensywne procesy urbanizacyjne zachodzące na terenie stref podmiejskich skutkują transformacją struktur gospodarczych, społecznych i zmianami środowiska przyrodniczego, w szczególności krajobrazu - struktury użytkowania gruntów, zróżnicowania form osadniczych, udziału terenów przyrodniczo cennych. Jednostki znajdujące się w strefie oddziaływania dużych miast tracą swoją wiejską tożsamość. Prowadzone badania pozwoliły na dokonanie oceny poziomu rozwoju obszaru strefy podmiejskiej Lubelskiego Zespołu Miejskiego (LZM), uwzględniając aspekty: przestrzenny, gospodarczy i demograficzno-społeczny, w nawiązaniu do koncepcji zrównoważonego rozwoju. Dotychczasowy sposób zagospodarowania strefy podmiejskiej LZM - spontaniczny, słabo kontrolowany przez władze administracyjne, doprowadził do wystąpienia licznych kolizji przestrzennych. W efekcie prowadzonych badań wypracowano koncepcję ewolucji strefy podmiejskiej LZM, wskazując kierunki dalszego jej rozwoju, z zachowaniem zasad racjonalnego gospodarowania przestrzenią. Obszar badań podzielono na cztery dzielnice (zależnie od ich położenia względem LZM), wewnątrz których wyróżniono rejony, tj. strefy homogeniczne pod względem cech ujętych w diagnozie stanu aktualnego, wskazując na główne tendencje ich dalszych przekształceń.(abstrakt oryginalny)
EN
The suburban zone can be regarded as a life form, changed and developed continually. Intensive urban processes which take place in its area result in the transformation of economic and social structures and of natural environment, especially in the changes of landscape - structures of landuse, the diversity of settlement forms, the participation of naturally valuable areas. Units located in the vicinity of big cities lose their rural identities. Local studies and analysis make it possible to estimate the development level in the suburban zone of Lublin Urban Complex (LUC), taking into consideration spatial, economical, and demographic-social aspects which refer to the concept of sustainable development. The previous spontaneous, poorly controlled methods of the management of LUC suburban zone resulted in the existence of numerous spatial conflicts of natural, cultural, social and economic character. There are no evidences of slowing down or stopping the development process of LUC suburban zone, so far. However, it needs much more control and rationalization, especially considering the land. As the result of the studies the model of LUC suburban zone evolution has been worked out, indicating the directions of its further development taking into consideration the rules of rational space management. This study area was divided into four districts depending on their location in LUC. Inside them three regions were distinguished: homogeneous zones relating to features formulated in the diagnosis of the current state showing main tendencies for their further transformations.(original abstract)
Twórcy
autor
  • Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • Bański J., 2008, Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w:], A. Jezierska-Thole, L.Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 29-43.
  • Lisowski A., Grochowski M., 2007, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, Opracowanie przygotowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  • Strategia rozwoju miasta Lublin, 2008, Urząd Miasta Lublina.
  • Studium Urbanizacji Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, Karty gmin, 2009, Biuro Planowania Przestrzennego, Lublin.
  • Zimnicka A., Czernik L., 2007, Vademecum wsi podmiejskiej. Jakość zagospodarowania przestrzennego, IAiPP Politechniki Szczecińskiej, Hogben, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279021

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.