PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 27 Rozwój lokalny i regionalny : innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości | 149--157
Tytuł artykułu

Generowanie użytecznej informacji ekonomicznej w sprawozdaniu finansowym na przykładzie rozliczania składnika majątku, jakim jest wartość firmy

Warianty tytułu
Generating Useful Economic Information in a financial Report on the Basis of Settling Goodwill as the Asset Constituent
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szerokie grono użytkowników sprawozdań finansowych wymaga, aby informacje ekonomiczne zawarte w sprawozdaniu finansowym były wiarygodne, rzetelne, kompletne i w rzeczywisty sposób odzwierciedlały sytuację majątkową i finansową jednostki gospodarczej. Niestety w obecnych czasach coraz częściej mówi się o braku użyteczności tradycyjnych sprawozdań finansowych. W artykule przedstawiono problem użyteczności sprawozdań finansowych w obszarze wyceny bilansowej. Posłużono się przykładem wyceny składnika majątku, jakim jest wartość firmy. Wychodząc od omówienia wartości firmy, scharakteryzowano i przeanalizowano dwa odmienne sposoby jej rozliczania w kontekście zachowania naczelnej zasady rachunkowości i wpływu przyjętego sposobu wyceny na wiarygodność i rzetelność informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym. Wnioskując, zwrócono uwagę na konieczność korzystania w obecnych czasach z parametrów wyceny, dających możliwość wykazania w sprawozdaniu finansowym bieżącej wartości składników majątkowych, oraz zasugerowano indywidualizację podejścia do procesu szacowania poziomu ich wartości.(abstrakt oryginalny)
EN
Wide range of financial reports users expects that the economic information from the financial statements will be reliable, trustful and will presents the true and fair view of economic situation of the company. Unfortunately, nowadays the common opinion is that traditional financial reporting is useless. The author presents the problem of financial reporting usefulness in the balance sheet valuation. As a example author presents the valuation of goodwill. In the article, author presents two different methods of accounting for goodwill in the context of keeping the supreme rule of accounting and the influence of selected method for credibility and reliability of information in the financial statement. Author suggests the necessity of using such valuation parameters which will give a chance to present in the financial report the current value of assets. Author also suggests the individualization of assets valuation process. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • J.Turyna, Standardy rachunkowości MSR-US GAAP - Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2003, s. 45-50.
 • T. Kiziukiewicz, Wprowadzenie do rachunkowości, w: Rachunkowość - zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, cz. 1, Ekspert, Wrocław 2004, s. 15.
 • B. Micherda, Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006, s. 11.
 • A. Kamela-Sowińska, Rachunkowość na zakręcie, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa 2007, s. 140-143.
 • T. Kiziukiewicz, Rachunkowość w systemie zarządzania, w: Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa 2003, s. 20. E. Nowak, Przydatność informacji z systemu rachunkowości w procesie podejmowania decyzji, w: Normy prawne i zawodowe rachunkowości, red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 876, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 172-176.
 • E. Walińska, Źródła finansowania jako obszar pomiaru i prezentacji w systemie rachunkowości - artykuł dyskusyjny, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2008, nr 100.
 • I. Sobańska, M. Michalak, System rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zorientowany na wartość przedsiębiorstwa, w. Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 11 -34.
 • K. Kosmala, MacLallich, The True and Pair View Construct in the Context of Polish Transition Economy, "Some Local Insights, European Accounting Review" 2007, nr 3, s. 465-488.
 • M. Sikorska, Koncepcja "true and fair view" w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz standardach rachunkowości amerykańskiej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2005, nr 81, s. 63.
 • Z. Messner, Rachunkowość finansowa w systemie informacji ekonomicznej, w: Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. Z. Messner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 26.
 • P. Mućko, Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 205.
 • A. Karmańska, Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009, s. 82.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279035

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.