PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 29 Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej = Planning Spatial Development in Rural Areas | 231--246
Tytuł artykułu

Zmiany w potencjale inwestycyjnym gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in the investment potential of rural and urban-rural comunes in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Potencjał inwestycyjny samorządu terytorialnego jest rozumiany jako możliwość sfinansowania nakładów inwestycyjnych. Odnosi się on zarówno do środków finansowych zgromadzonych z własnych źródeł, jak również do środków zewnętrznych o charakterze zwrotnym lub bezzwrotnym. Obszary wiejskie charakteryzują się mniejszą bazą dochodową i bardziej rozproszonym osadnictwem. Ich potencjał inwestycyjny może w znaczący sposób różnić się od gmin miejskich, jednak ich mieszkańcy oczekują dostępu do tego samego zakresu gminnych usług publicznych gwarantowanych im przez prawo. Na podstawie zgromadzonych danych dokonano oceny wielkości tego potencjału w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w latach 2005-2010 w oparciu o procedury analityczne zaproponowane przez T. Lubińską i in. (2007), E. Markowską-Bzduchę (2008) oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Za pomocą autorskich wskaźników określono, jak poszczególne źródła finansowania wpływają na zmiany w potencjale inwestycyjnym gmin. Szczególną uwagę zwrócono na konsekwencje wynikające z wprowadzanych od 2011 r. zmian w limitach zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The investment potential of local government should be understood as the possibility of financing assets-relating expenditures. It refers both to the financial resources collected from its own sources as well as to external financial means i.e. loans and grants. Rural areas are characterized by lower income base and more dispersed settlements. Their investment potential may significantly differ from the municipalities, but their inhabitants require access to the same type of public services. Based on the collected data and analytical procedures proposed by T. Lubinska and others (2007), E. Markowska-Bzducha (2008) and the Gdansk Institute for Market Economics as well as authors own indicators, the investment potential of rural areas in the years 2005-2010 was estimated. It has been pointed out how various sources of funding have been affected changes in the investment potential and how the level of technical infrastructure has been changed. It was showed that own investment potential is being decresed despite of increase in overall investment potential of rural and urban-rural gminas. Investment processes of local governments in the last two years were possible by a significant increase of debt. This trend can not be continued in the subsequent years due to consequences of changes to the debt limits for local government units.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Gospodarowicz M., Kołodziejczyk D., 2011, Ocena możliwości inwestycyjnej gmin w kontekście Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, Materiały Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Pułtusk, 5-7 grudnia 2011 r.
 • Jastrzębska M., 2006, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, WUG, Gdańsk, s. 99-100.
 • Lubińska T., Franek S., Będziaszek M., 2007, Potencjał dochodowy samorządu w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa, s. 79-81.
 • Mackiewicz M., W. Misiąg, M. Tomalak, 2007, Analiza i prognoza dochodów i wydatków publicznych Polski Wschodniej, Ekspertyza do Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 286-287.
 • Markowska-Bzducha E., 2008, Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] S. Kańduła (red.), Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, Akademia Ekonomiczna, Poznań, s. 264.
 • Projekt z dnia 8 grudnia 2011 r. ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, http://www.mf.gov.pl/_files_/bip/bip_projekty_aktow_prawnych/ap/2011/projektst.pdf, dostęp 22.02.2012 r.
 • Skorwider J., 2009, Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w nowych uregulowaniach prawnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 29, s. 413-414.
 • Skorwider J., 2011, Źródła finansowania a potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego, [w:] E. Jasiuk (red.), Finanse samorządu terytorialnego, WSH, Radom (w druku).
 • Swianiewicz P, 2008, Nadwyżka operacyjna, Wspólnota 9 (859), dostęp, http:// www.wspólnota.org.pl, dostęp 19.04.2011 r.
 • Szołno-Koguc J., 2006, Wybrane wskaźniki kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 1, II, s. 272-273.
 • Terluin I., 2003, Differences in economic development in rural regions of advanced countries: an overview and critical analysis of theories, Journal of Rural Studies, 19, s. 327-344.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Dz.U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Werwińska A., 2009, Saldo operacyjne budżetów samorządowych w latach 2004- 2008, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 37, s. 257.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279053

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.