PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 26 Wyzwania w zarządzaniu współczesną administracją | 169--193
Tytuł artykułu

Europejskie standardy dobrej administracji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prawo do dobrej administracji stanowi jeden z zasadniczych postulatów Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, wpisujący się w klimat trwającego od ponad dwudziestu lat procesu budowy ponadnarodowych standardów pragmatyki urzędniczej. Ich efektem jest powstanie Europejskiego kodeksu dobrej praktyki administracyjnej, bazującego na wymierzonym w praktyki korupcyjne kodeksie Nolana. W polskich warunkach wyrazem instytucjonalizacji infrastruktury etycznej w administracji jest Kodeks etyki służby cywilnej oraz Zasady etyki poselskiej, uzupełnione przez liczne przepisy aktów prawnych różnej rangi, odwołujące się do słusznych interesów obywateli oraz zasad współżycia społecznego. Własne kodeksy maj ą również urzędy administracji samorządowej.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bąk M., Stosowanie kodeksów etycznych w "Gminach fair play", w: Etos urzędnika, red. D. Bąk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 187-192.
 • Bogucka I., Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Dauter B. i in., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2005.
 • Duszka-Jakimko H., Bezstronność jako zasada działań mediatora, w: Etos urzędnika, red. D. Bąk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 220-230.
 • Filipowicz A., Podstawy prawa dla ekonomistów. Podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Filek J., Co to jest dobra administracja?, w: Etos urzędnika, red. D. Bąk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 13-25.
 • Gasparski W., Decyzje i etyka w lobbingu i biznesie, Wyd. WSZiP im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, Wyd. WSZiP im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2007.
 • Golec M., Kodeks etyki Lorda Nolana i jego adaptacje w polskich systemach etyczno-prawnych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie", www.creatiff.com.pl/index.php? op-tion=com_content&view=article&id=79&Itemid=45 [23.12.2010].
 • Harla A.G., Sprawy podlegające mediacji przed sądem administracyjnym, "Palestra" 2005, nr 1-2, s. 21-24.
 • Kalisz A., Praktyka mediacji w polskim porządku prawnym na tle rozwiązań amerykańskich, "Studia Iuridica Lubliniensia" 2003, nr 1, s. 85-95.
 • Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, PWN, Warszawa 1953.
 • Kmieciak Z., Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Zakamycze, Kraków 2004.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Dom Organizatora, Toruń 2006.
 • Ossowska M., Socjologia moralności, WN PWN, Warszawa 2005.
 • Projekt Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej z dnia 20 września 2010 r., http://dsc.kp-rm.gov.pl/userfiles/Projekt(2).doc [26.11.2010].
 • Platon, Państwo, tłum. T. Witwicki, Antyk, Kęty 2003.
 • Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2007. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, A. Romaniuk, WN PWN, Warszawa 1994.
 • Scriptores Historia Augusta, tłum. H. Szelest, Warszawa 1966.
 • Sołtysiak G., Kodeksy etyczne w Polsce. Wybór i opracowanie, Almamer, Warszawa 2006.
 • Sternberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, tłum. P. Łuków, WN PWN, Warszawa 1998.
 • Szczot J., Pozycja urzędnika współczesnej administracji, w: Etos urzędnika, red. D. Bąk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 43-57.
 • Szejna A., Kosicki A., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej i jej znaczenie dla Polski i Europy, www.kartaprawpodstawowych.org.pl [26.10.2010].
 • Swiątkiewicz J., Europejski Kodeks Dobrej Administracji. Wprowadzenie, tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2007.
 • Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Woś T., Postępowanie mediacyjne w ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej prof. E. Ochendowskiego, red. T. Woś, Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 432-451.
 • Wójtowicz K, Zasada proporcjonalności jako warunek konstytucyjności norm, w: Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Wyd. Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006, s. 265-280.
 • Zestawienie uwag w sprawie Kodeksu Etyki z 2002 r.,
 • http://dsc.kprm.gov.pl/userfiles/6zestawienie- uwag.doc [28.11.2010].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279069

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.