PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 5 | 348--356
Tytuł artykułu

Kapitał społeczny jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego

Warianty tytułu
Social Capital as a Factor of Social and Economic Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka kapitału społecznego zaczęła pojawiać się w literaturze - aczkolwiek sporadycznie - już pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Jednak wyraźny jej rozwój nastąpił w ostatnich latach, co znajduje swoje odzwierciedlenie w dorobku badaczy z takich dziedzin, jak ekonomia oraz socjologia. Było to spowodowane przede wszystkim faktem, że od tego czasu nastąpiła zmiana w sposobie postrzegania człowieka oraz pracy, jaką wykonuje, w rozwoju przedsiębiorstwa oraz całego otoczenia mikro- i makroekonomicznego. Dostrzeżono bowiem, że tradycyjne zasady stały się mało przydatne, a patrzenie na gospodarkę tylko przez pryzmat zasobów materialnych oraz finansowych, pomijając zarazem zasób ludzki, jest niewystarczające i może prowadzić zarówno do błędów decyzyjnych, jak i konfliktów. Na znaczeniu zyskał kapitał społeczny, który obrazując takie cechy społeczeństwa jak zaufanie oraz normy i powiązania, może w dużym stopniu zwiększyć sprawność społeczeństwa, ułatwiając skoordynowane działania. Horyzontalne sieci powiązań mają bowiem dobroczynny wpływ na gospodarkę. Spostrzeżenie to stanowiło najogólniejszą przesłankę zawartych w niniejszym artykule refleksji. Starano się w nim wskazać donośną rolę kapitału społecznego jako swoistego spoiwa, które zezwala na społeczną integrację. Kolejną przesłanką jest przekonanie, że kapitał społeczny jest w głównej mierze efektem działań poczynionych przez państwo. W myśl idealizacyjnej teorii nauki to państwo właśnie jest czynnikiem najistotniejszym w strukturze esencjalnej źródeł kapitału społecznego. Państwo tworząc prawo, które obowiązuje na danym terytorium, w największym stopniu przyczynia się do zapewnienia ładu w społeczeństwie. Poprzez odpowiednie przepisy i normy tworzy też podstawy dla rozwoju przedsiębiorstw i efektywnej wymiany handlowej. Państwo bowiem przyczynia się do tego, że kapitał społeczny jest swoistym moralnym zasobem, które wpływa na poziom i jakość życia społecznego oraz gospodarczego w danym kraju. Wykształcone więzi oraz siła relacji przekłada się na wzajemne zaufanie oraz solidarność. Artykuł ma charakter historiozoficzny i dotyczy wskazania i oceny roli kapitału społecznego w historycznych kontekstach. W tym celu wykorzystano metodę idealizacji i konkretyzacji. (fragment tekstu)
EN
This article refers to the social capital which is defined as trust, a relation between people. The concept of social capital is often used both in economics and sociology. The aim of the author is to show the important role of the government in creating and increasing the social capital. It was noticed that the social capital is the basis of co-operation and partnerships between people and causes the growth of welfare. Due to trust created by the government it is possible to hold the social order and the competitiveness of national companies. The existence of the government is the main factor to get the advantages from market trade. The government is also responsible for social integration. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
348--356
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bourdieu P., The Forms of Capital, w: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, red. J. Richardson, Greenwood Press, New York 1986.
 • Coleman J.S., Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge Mass 1990.
 • Dyduch W., Szczepankiewicz M., Szczepankiewicz E., Kapitał społeczny podstawę zdobywania przewagi konkurencyjnej w Nowej Ekonomii, w: Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, red. M. Moszkowicza, Politechnika Wrocławska, Polanica Zdrój 2001.
 • Forlicz S., Mikroekonomiczne aspekty przepływu informacji między podmiotami rynkowymi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1996.
 • Fukuyama F., Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Free Press Puber- backs Book, New York-London-Toronto-Sydney-Tokyo-Singapur 1995.
 • Gray J., O rządzie ograniczonym, Centrum im. A. Smitha, Warszawa 1993.
 • Kempy M., Szmatki J., Współczesne teorie wymiany społecznej. Zbiór tekstów, PWN, Warszawa 1982.
 • Kołodko G.W., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 • Kropotkin P., Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju, Wydawnictwo Stowarzyszenia "Książka", Warszawa 1921.
 • Matysiak A., Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Nielsen K., Social Capital and Systemie Competitiveness, w: Globalization, Social Capital and Inequality, red. W. Dolfsma, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2003.
 • North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 • Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 • Sadowski Z., Społeczny aspekt systemu rynkowego w Polsce, w: Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Warszawa 2003.
 • Simmel G., Socjologia, PWN, Warszawa 1975.
 • Soros G., Zadania dla Europy, Dziennik - Europa 2007, nr 156.
 • Turner J. H., Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 1985.
 • Ząbkowicz A., Przypadek Chile: Przesłanki i konsekwencje neoliberalnych reform społecznych, Polityka Społeczna 2002, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.