PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 128 | 117--129
Tytuł artykułu

Koncepcja kapitału intelektualnego z perspektywy teorii i praktyki rachunkowości

Warianty tytułu
The Concept of Intellectual Capital from the Accounting Practice Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inwestycje w aktywa niematerialne są niezbędne w procesie utrzymania, jak i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach współczesnej gospodarki1. Wraz ze wzrostem znaczenia kapitału intelektualnego pojawia się zatem potrzeba zweryfikowania tradycyjnych metod sporządzania sprawozdań finansowych, aby były one wystarczająco miarodajne i nie wprowadzały w błąd inwestorów. Kwestia identyfikacji i pomiaru składników niematerialnych odgrywających strategiczną rolę w kreowaniu wartości wydaje się kluczowa również z punktu widzenia pozostałych grup interesariuszy, w tym zwłaszcza zarządzających. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dotychczasowych rozwiązań mających zastosowanie w rachunkowości w przypadku aktywów niematerialnych, a także wskazanie podstawowych różnic pomiędzy uregulowaniami krajowymi zawartymi w ustawie o rachunkowości a rozwiązaniami zawartymi w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Przeprowadzona analiza(abstrakt autora)
EN
The rise in the significance of intangible factors in the value creation process is a considerable challenge for accounting. The currently valid standards within the identification and measurement of intangible assets do not allow for the inclusion of many important elements of intellectual capital in the financial reports. The traditional principles of reporting related to the historical values do not provide adequate information about the financial situation and company development potential which actually create the value for the shareholders. Hence, many theoreticians and practitioners of accounting point to the necessity of changes within the existing accounting standards, which would allow for the provision of information about intangible corporate values in the reports on a considerably larger scale. The present study is aimed at the presentation of the accounting concept of intellectual capital in the light of the current International Accounting Standards and the Polish balance law together with the indication of the most important accounting dilemmas connected with the necessity of reporting on this sort of assets.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
117--129
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2004.
 • Edvinsson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Grodzicki J., Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 • Intellectual Capital Accounts. Reporting and Managing Intellectual Capital, The Danish Trade and Industry Development Council. Memorandum, May 1997.
 • Jabłoński M., Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu, CeDeWu. pl, Warszawa 2011.
 • Jarugowa A., Martyniuk T., Komentarz do ustawy o rachunkowości. KSR - MSSF - podatki, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009.
 • Kaczmarek B., Walczak W., Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach. Ujęcie multidyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Matuszak Ł., Identyfikacja i wycena wartości niematerialnych i prawnych w polskim prawie bilansowym i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, w: Krajowy i międzynarodowy wymiar współczesnej rachunkowości, red. W. Gabrusewicz, Zeszyty Naukowe 117, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), t. I, II, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 • Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2010.
 • Pfaff J., Messner Z., Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Pietruszka-Ortyl A., Kapitał intelektualny a zasoby niematerialne - tautologia czy rozbieżność?, w: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna, red. K. Zimniewicz, Zeszyty Naukowe nr 81, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Smith G., Parr R., Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, John Wiley & Sons, New York 2000.
 • Urbanek G., Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 • Lev B., The Old Rules no Longer Apply, "Forbes Magazine" April 1997.
 • McElroy M.W., Social Innovation Capital, "Journal of Intellectual Capital" 2002, vol. 3, no. 1.
 • Mierzejewska B., Kapitał intelektualny - jak o nim mówić interesariuszom?, "E-mentor" 2009, nr 2 (29).
 • Pew Tan H., Plowman D., Hancock P., Intellectual capital and Financial Returns of Companies, "Journal of Intellectual Capital" 2007, vol. 8, no. 1.
 • Stewart T. A., Intellectual Capital: the New Wealth of Organizations, Currency/Doubleday, New York 1997.
 • Uppenberg K., The Knowledge Economy in Europe. A Review of the 2009 EIB Conference in Economics and Finance, European Investment Bank 2009.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 • IAS-38, Intangible Assets, http://www.WorldGAAPInfo.com.
 • Lev B., Knowledge and Stakeholders Value, Working Paper, NYU 2002, www.peoplestern. nyu.edu/~blev/Home.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279161

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.