PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 27 System finansowy : aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju | 99--113
Tytuł artykułu

Zakres informacji ujawnianych w raportach okresowych i bieżących spółek giełdowych w Polsce w kontekście ochrony inwestora

Autorzy
Warianty tytułu
The Content of Disclosures of Listed Companies in Poland in the Context of Investors Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rosnąca liczba podmiotów notowanych na giełdzie sprawia, że tym ważniejsze staje się istnienie efektywnych regulacji, które będą w stanie zapewnić adekwatną przejrzystość emitentów i odpowiedni poziom ochrony inwestorów. Rzetelne wypełnianie obowiązków informacyjnych przez spółki giełdowe istotnie ogranicza ryzyko podjęcia błędnych decyzji inwestycyjnych. Jest to zagadnienie szczególnie istotne w warunkach kryzysu finansowego. W pracy zostanie przeprowadzona analiza regulacji dotyczących obowiązków informacyjnych emitentów notowanych na rynku regulowanym GPW oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Wskazany zostanie kierunek rozwoju zakresu ujawnień ujętych w publikowanych przez spółki giełdowe raportach, który przyczyni się do zapewnienia odpowiedniej atrakcyjności rynku kapitałowego wśród inwestorów. (abstrakt oryginalny)
EN
A growing number of companies listed on the stock exchange requires the existence of effective regulation which will be able to provide adequate transparency of issuers and the appropriate level of investor protection. Reliable information disclosure by listed companies significantly reduces the risk of making wrong investment decisions. This is an issue of particular importance during financial crisis. The article will be carried out analysis of the regulation on disclosure obligations of issuers listed on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange and the Alternative Trading System NewConnect. The direction of development of disclosures scope should to ensure the attractiveness of the capital market for investors. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Aluchna M. (2007a), Fundamentalne założenia ładu korporacyjnego, Nasz rynek kapitałowy, nr 1/193, styczeń.
  • Aluchna M. (2007b), Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. z 2006 r., nr 67, poz. 476 z późń. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259) - dalej w niniejszej pracy Rozporządzenie o obowiązkach informacyjnych.
  • Świderska G.K. (2005), Raport roczny jako źródło informacji dla inwestorów, skrypt Management Accounting Consulting Sp. z.o.o., Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.