PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 27 System finansowy : aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju | 181--196
Tytuł artykułu

Bancassurance jako sposób na poprawę pozycji konkurencyjnej podmiotów na rynku finansowym

Warianty tytułu
Bancassurance as a Method for Improvement of Competitive Position of Companies Acting on the Financial Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie stanowi próbę przedstawienia bancassurance w zakresie jego istoty, przyczyn powstania, form oraz kierunków rozwoju. Analiza została przeprowadzona na tle aktualnej sytuacji w gospodarce światowej oraz trendów panujących w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. W oparciu o uzyskane, w toku badań i studiów fachowej literatury przedmiotu, informacje można wskazać główne cele, jakie są realizowane poprzez wdrożenie strategii świadczenia zintegrowanych usług finansowych oraz warunki, od spełnienia których zależy powodzenie zawartego porozumienia. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is an attempt to present the bancassurance, its causes, forms and directions of development, with particular emphasis on the objectives to be pursued through the implementation of a strategy to provide integrated financial services. The analysis was performed by taking into account the current global economic situation, trends in the banking and insurance sector and the results of conducted researches. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bauman Z. (2000), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa.
 • Brown E. (2000), Ten mistakes in building a sales culture, Financial Services Executive Letter, Thomson Management Solutions.
 • Caputa W., Szwajca D. (2010), Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Chesnais F. (1995), Some Relationships between Foreign Direct Investment and Technology. Trade and Competitiveness, w: Technical Change and the World Economy, (red.) J. Hagedoorn, Elgar.
 • Cichy J. (2002), Bancassurance jako przyszłościowa forma organizacji banków, w: Strategia polskich banków wobec wyzwań rozwojowych, (red.) R.N. Hanisz, AE, Katowice.
 • Czy w Polsce klientom korporacyjnym opłaca się korzystać z pakietów usług oferowanych w ramach bancassurance, czy też raczej korzystać z usług bankowych i ubezpieczeniowych osobno? "Finansista" 05/2002.
 • Faulkner D., Bowman C. (1996), Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa.
 • Fischer B. (1998), Globalization and the competitiveness of regional blocks, Intereconomics, nr 4.
 • Gierszewska G., Wawrzyniak B. (2001), Globalizacja - Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext (Euromanagement), Warszawa.
 • Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna (1998), Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" PAN - Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa.
 • Głodek A. (2008), Bancassurance: Którędy dalsza droga?, "Bank" (http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,29577,5122533.html).
 • Głodek A. (21.10.2008), Zachowania konsumentów na rynku usług bancassurance w Polsce, "Gazeta Ubezpieczeniowa", (http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=30158&Itemid=319)
 • Gorczyńska M., Szustak G. (2003), Bancassurance jako forma wzmocnienia konkurencyjności banków i ubezpieczycieli w dobie globalizacji, w: Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji, (red.) L. Pawłowicz, R. Wierzba, Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, CeDeWu, Warszawa.
 • Grygutis J. (2003), Bancassurance - Europejski trend na polskim rynku finansowym, VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów: Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, 22-24 DC 2003, Dymaczewo 2003; (http://www.konferencja.edu.pl/ref8/pdfpI/GRYGUTIS-Torun.pdf)
 • Gwizdała J., Kowalczyk D., Sadowski M. (1998), Holdingi finansowe banków i towarzystw ubezpieczeniowych podstawą nowego ładu finansowo-bankowego w Polsce, [w:] Finanse i bankowość - dźwignie wzrostu gospodarczego, część I: Finanse publiczne. Bankowość i ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński.
 • Jędrzejczyk I. (2000), Ponadnarodowe podmioty gospodarcze na rynku ubezpieczeniowym w Europie, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 869.
 • Kassangana M. (2000), ONZ wobec wyzwań globalizacji, Sprawy Międzynarodowe, nr 1.
 • Kłosiński K.A., Masłowski A. (2005), Globalizacja sektora usług w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Knickerbocker F.T. (1973), Oligopolistic Reactions and the Multinational Enterprise, Boston, Mass, [w:] Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, (red.) J. Rymarczyk, PWE, Warszawa, 2004.
 • Kołodko G.W. (2003), Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies, w: Emerging Market Economies, Globalization and Development, (red.) G.W. Kołodko, Ashgate Publishing, Aldershot - Burlington.
 • Kowalewski O. (1999), Grupy bankowo - ubezpieczeniowe: definicje, historia rozwoju, przyczyny powstawania, Bank i Kredyt nr 10.
 • Koźmiński A.K (1999), Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, PWE, Warszawa.
 • Lenart T.P., Nowak S. (2002), Dystrybucja ubezpieczeń tradycyjna czy na rynku elektronicznym, w Problemy i kierunki unormowań rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce - konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 • Levitt T. (1983), The Globalization of Markets, Harvard Business Review.
 • Liberska B. (2002), Globalizacja - Mechanizmy, wyzwania, PWE, Warszawa.
 • Lisowski J., Jaworski W., Ryć J. (2000), Formy i zakres współpracy banków i towarzystw ubezpieczeniowych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 869.
 • McGrew A. (1992), Conceptualizing Global Politics, [w:] Global Politics red. A. McGrew, Polity Press, Cambridge.
 • Mittelman J. (1996), Globalization: Critical Reflection, Lynne Rienner, Boulder.
 • Ohmae K. (1989), The Global Logic of Strategic Alliances, Harvard Business Review.
 • Okoń-Horodyńska E. (1999), Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, AE w Katowicach.
 • Pajewska R. (2002), Nowy sposób podnoszenia konkurencyjności, "Finansista" nr 5.
 • Pierścionek Z. (1998), Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa.
 • Pierścionek Z. (2007), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Sowa K. (2006), Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych, Difin, Warszawa.
 • Rosińska-Bukowska M. (2009), Rola korporacji transnarodowych w procesie globalizacji. Kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej, Dom Wydawniczy DUET, Toruń.
 • Skipper H.D., Bowies T.P., Starr C.V. (2000), Financial services integration worldwide: promises and pitfalls, OECD, Paryż.
 • Stiglitz J.E. (2006), Globalizacja, PWN, Warszawa.
 • Swacha-Lech M. (2008), Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Szczepankowski P.J. (2000), Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sliperski M. (2001), Bancassurance w Unii Europejskiej i w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 • Thomson M. (2001), Simpler Products, streamlined delivery, Financial Services Executive Letter, Thomson Management Solutions.
 • Zorska A. (2007), Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279227

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.