PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 27 System finansowy : aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju | 213--226
Tytuł artykułu

Aktywność kredytowa spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych a regulacyjne uwarunkowania jej rozwoju

Warianty tytułu
Lending Activity of Polish Credit Unions and Regulatory Conditions of its Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, podobnie jak inne instytucje polskiego rynku finansowego, charakteryzują się zmiennością prowadzonej aktywności kredytowej. Od października 2012 r. instytucje te podlegają rygorom nowej regulacji, która po trzyletnim okresie oczekiwania weszła w życie. Celem opracowania jest zbadanie i analiza skali wzrostu działalności kredytowej kas w Polsce w latach 2006-2011, a także zidentyfikowanie aktualnych i przyszłych regulacji prawnych w obszarze kredytowym, jak też porównanie restrykcyjności tych norm dla działalności polskich unii kredytowych. Nowe regulacje ustawowe działalności kredytowej kas nie mają charakteru restrykcyjnego, przybliżają funkcjonowanie polskich unii kredytowych do banków. W związku z tym spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe należy traktować jako podmioty finansowe z pogranicza sektora bankowego i instytucji pożyczkowych bankowości równoległej. Rozważania prowadzone są w oparciu o analizy danych statystycznych publikowanych przez GUS, NBP i jednostkowe wyniki poszczególnych kas, analizy porównawcze regulacji prawnych oraz studia literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
The polish credit unions, like other institutions of the Polish financial market are characterized by volatile of business lending activity. Since October 2012 these institutions will be subject to the rigors of the new statutory regulation, which after a three-year waiting period will enter into force. The purpose of this paper is to examine and analyze the scale of increase of lending of credit unions in the period 2006-2011, and to identify current and future regulations in the area of lending and to compare the restrictiveness of these standards for the activities of Polish credit unions. The new statutory regulation of lending is not restrictive, it brings closer the Polish credit unions to banks. Therefore, the credit unions should be treated as financial entities from the border of the banking sector and the lending institution (shadow banking). The considerations are carried out based on statistical data published by GUS, NBP and individual results of individual banks, benchmarking of regulations and literature studies. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Alińska A. (2008), Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, Monografie i Opracowania 558, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Credit Unions in Poland: Diagnostic and Proposals on Regulation and Supervision (2010), The World Bank Report No. 59432, Washington.
 • Galbarczyk T.A. (2011), Wybrane aspekty funkcjonowania rynku kredytów konsumenckich w Polsce, [w:] Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Bankowość, (red.) A. Gospodarowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Golec M.M. (2004), Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Golec M.M., Zasady funkcjonowania i wybrane uwarunkowania regulacyjne polskich unii kredytowych, [w:] Współczesna bankowość spółdzielcza (2011), (red.) A. Szełągowska, CeDeWu, Warszawa.
 • lvanowa E., Wilkowicz Ł. (2012), Drugie rozbrajanie SKOK-ów, Gazeta Prawna.
 • Konicz S. (2012), Rezerwy utworzone przez SKOK nie zmniejszają podatku, Rzeczpospolita, http://archiwum.rp.pl/artykul/1150725_Rezerwy_utworconej3rzez_SK0K_nie_zmniejsza_podatku.html
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 45.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. (2010), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r. (2011), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Uchwała nr 1 Zarządu Kasy Krajowej z dnia 2 kwietnia 2003 r. ws. normy dopuszczalnego ryzyka dotyczącej kapitału SKOK.
 • Uchwała nr 2 Zarządu Kasy Krajowej z dnia 13 maja 2002 r. ws. ograniczania ryzyka kredytowego w działalności kas poprzez korzystanie z informacji Biura Informacji Kredytowej SA.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dz.U. nr 1, poz. 2 z pózn. zm.
 • Wilkowicz Ł. (2012), Banki same nie chcą udzielać kredytów. Ale chętnie zaoferują pożyczkę z para- banku, Gazeta Prawna, http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/636249,banki_same_nie_chca_udzielac_kredytow_ale_chetnie_zaoferuja_pozyczke_z_parabanku.html
 • Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 2006-2010 (2011), GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1175_PLK_HTML.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279235

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.