PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 5 | 405--416
Tytuł artykułu

Niepełnosprawni na wolnym rynku pracy

Warianty tytułu
Disabled People on the Labor Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy poprzez łączenie działań antydyskryminacyjnych i pozytywnych w celu zapewnienia równości szans osobom niepełnosprawnym oraz stawienie czoła dyskryminacji, popieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w ocenie zawodowej, w poradnictwie i szkoleniu zawodowym oraz w usługach związanych z zatrudnieniem. (fragment tekstu)
EN
In Poland and in another countries live a lot of people with disabilities, so very important is to secure some place on the labor market for them. It will be good for them and for government, which pay a lot of money for social help. Position of disabled people in society is a human and civil rights issue and that society must be changed to allow their full inclusion. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
405--416
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Borkowska S., Presja demograficzna na rynek pracy i gospodarkę - przypadek Polski, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Cazes S., Nesporova A., Labour Market in Transition, ILO, Geneva 2003.
 • Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z., Popyt i pracodawcy na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwesytetu M. Kopernika, Toruń 1998.
 • Garbicz M., Mechanizmy postępu technicznego a bezrobocie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999.
 • Jarmołowicz W., Woźniak B., Państwo jako podmiot polityki gospodarczej na rynku pracy, w: Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Kluska L., Kodeks postępowania - zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy - nowy dokument Międzynarodowej Organizacji Pracy, Humanizacja Pracy 2004, nr 2-3 (218- -219).
 • Kryńska E., Możliwości uzyskania pracy i ograniczanie bezrobocia jako obszar działań na rzecz poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin, w: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce, red. D. Graniewska, IPiSS, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., Aktywna polityka państwa na rynku pracy w Polsce, w: E. Kryńska i in., Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Raport. Zeszyt nr 12, IPSS, Warszawa 1998.
 • Kwiatkowski E., Tokarski T., Efekty polityki państwa wobec rynku pracy w Polsce, Ekonomista 1997, nr 3.
 • Majewski T., Realizacja europejskiego planu działania na rzecz niepełnosprawnych, Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych 2006, nr 3/95.
 • Mijał M., Tchorek G., Uwarunkowania efektywności polskiego rynku pracy w obliczu wejścia do Unii Europejskie, Problemy Zarządzania 2005, nr 3(9).
 • Mortensen D.T., Reducing Supply - Side Disincetives to Job Création, w: Reducing Unemployment: Current Issues and Policy Options, 1994.
 • Sikorska J., Osoby niepełnosprawne w spisach powszechnych w 1978, 1988 i 2002 roku, Studia Socjologiczne 2004, nr 1(172).
 • Socha J., Wojciechowski W., Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce, Bank i Kredyt 2003, nr 3.
 • Socha-Sachalin S., Transformacja rynku pracy, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1998.
 • Wiśniewski Z., Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Toruń 1999.
 • Wosik Ł., Wsparcie osób niepełnosprawnych z funduszy strukturalnych na lata 2007-2013, Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych 2006, nr 10/102.
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku z późn. zmianami, art. 2 pkt 10, Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776.
 • www.mps.gov.pl
 • www.mpips.gov.pl, Niepełnosprawni. Statystyka 14.06.2006.
 • Communication from the Commission to the Council the European Parlament, the European Economie and Social Comittee and Commitee of the Régions. Equal Opportunities for people with disabilities: A European Action Plan. Brussels, 30.10.2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.