PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 (16) | 11--22
Tytuł artykułu

Examination of the Relation between Pupils' Results and Public Schools' Expenditure

Warianty tytułu
Badanie zależności wyników uczniów i wydatków publicznych szkół podstawowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Analiza literatury przeprowadzona w artykule pozwala stwierdzić, że pomiar efektów realizacji zadań oświatowych powinien dotyczyć głównie efektów kształcenia. Na podstawie analizy literatury postawiono hipotezę o współzależności przeciętnych wyników sprawdzianu szóstoklasisty jako egzaminu kompetencyjnego i wydatków związanych z kształceniem uczniów w publicznych szkołach podstawowych oraz przedstawiono wyniki badań w tym zakresie co do publicznych szkół podstawowych w mieście na prawach powiatu. Badanie przeprowadzone przez autora w mieście na prawach powiatu, a zatem pomiędzy szkołami podstawowymi, dla których organem założycielskim jest jedna jednostka samorządu terytorialnego, wskazuje, iż mimo że pewne zależności można zaobserwować - co ciekawe mają one ujemny charakter - to nie są one statystycznie istotne. Nie istnieje zatem zależność pomiędzy wynikiem egzaminu szóstoklasisty a wysokością wydatków osobowych szkół podstawowych.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims to analyse the impact of expenditure to fund primary schools in big cities in Poland on pupils' performance (measured with the results of 6th graders' exam). Analysis of literature allowed us to hypothesize about the correlation of average 6th graders' exam results as a test of competence, and the expenditure related to the education of students in public primary schools, and presents the results of public primary schools in a big city. Research conducted by the author in a big city among the primary schools, which were established by one unit of local government, suggests that, although a dependence can be observed, interestingly this is of a negative nature, not statistically significant. Thus there is no correlation between the 6th graders' exam results and the amount of expenditure in public primary schools.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bański J., Kowalski M., Śleszyński P., Zarys problemów związanych z uwarunkowaniami zróżnicowań przestrzennych wyników sprawdzianu dla uczniów szkół podstawowych w 2002 r., Polska Akademia Nauk - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Warszawa 2002.
 • Betts J.R., Rueben K.S., Danenberg A., Equal Resources, Equal Outcomes? The Distribution of School Resources and Student Achievement in California, Public Policy Institute of California, 2000.
 • Coleman J.S., Campbell E.Q., Hobson C.J., McPartland F., Mood A.M., Weinfeld F.D. et al., Equality of Educational Opportunity, U.S. Government Printing Office, Washington, DC 1966.
 • Czakon W., Procesowe podejście do badania efektywności, [in:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1060, Wrocław 2005.
 • Dee T.S., Expense preference and student achievement in school districts, "Eastern Economic Journal", vol. 31, no. 1, Winter 2005.
 • Eide E., Showalter M.H., The effect of school quality on student performance: A quantile regression approach, "Economics Letters" 1998, no. 58.
 • Figlio D.N., Page M.E., Can School Choice and School Accountability Successfully Coexist?, [in:] The Economics of School Choice, ed. C.M. Hoxby, National Bureau of Economic Research - The University of Chicago Press, Ltd., London 2003.
 • Fox W.F., Reviewing economies of size in education, "Journal of Education Finance" 1981, no. 6.
 • Fuchs T., Wößmann L., What accounts for international differences in student performance? A re-examination using PISA data, "Empirical Economics" 2007, no. 32.
 • Gorzeń-Mitka I., Skuteczność - próba interpretacji, [in:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1060, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Häkkinen I., Kirjavainen T., Uusitalo R., School resources and student achievement revisited: new evidence from panel data, "Economics of Education Review" 2003, no. 22.
 • Herbst M., Herczyński J., Is Large More Effective than Small is Beautiful? Size and Performance of Primary Schools in Poland, MPRA Paper No. 6139, Munich 2004.
 • Herczyński J., Herbst M., Pierwsza odsłona. Społeczne i terytorialne zróżnicowanie wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych wiosną 2002 roku, Fundacja "Klub Obywatelski", Warszawa 2002.
 • Hoxby C.M., Introduction, [in:] The Economics of School Choice, ed. C.M. Hoxby, The University of Chicago Press, Chicago and London 2003.
 • Nowe Zarządzanie Publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, ed. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2009.
 • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2007/2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Pan D., Rudo Z.H., Schneider C.L., Smith-Hansen L., Examination of Resource Allocation in Education: Connecting Spending to Student Performance, Research report, Southwest Educational Development Laboratory, April 2003.
 • Śleszyński P., Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w latach 2002-2004, Polska Akademia Nauk - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 2004.
 • Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2011.
 • Steele F., Vignoles A., Jenkins A., The Impact of School Resources on Student Attainment: A Multilevel Simultaneous Equation Modelling Approach, http://www.cepr.org/meets/wkcn/3/3525/papers/FVignoles1.pdf.
 • Strąk T., Public service value jako miernik skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych, [in:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. J. Głuchowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Swianiewicz P., Herbst M., Marchlewski W., Diagnoza systemu finansowania i realizowania zadań oświatowych na obszarach wiejskich, http://www.euroreg.uw.edu.pl/index.php/pl/dokumenty/doc_download/15-mherbst-diagnoza-systemu-finansowania-i-realizowania-zada-owiatowych-.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279281

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.