PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 2 | 95--111
Tytuł artykułu

Konsolidacja, kooperacja czy konkurowanie - sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej i przetrwanie przedsiębiorstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Consolidation, Cooperation and Competition - According to the Method of Building Competitive Advantage and Survival of the Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powyższy artykuł zawiera treści przedstawiające sposoby podnoszenia konkurencyjności na ryku na progu XXI wieku. Przedstawia tematykę w ujęciu teoretycznym oraz zawiera przykłady praktyczne, zbadane przez autora. Utrzymywanie przewagi konkurencyjnej na rynku nie jest zjawiskiem łatwym i wymaga od przedsiębiorstw wielu umiejętności z dziedziny zarządzania, ale także i innych nauk. Rozwój przez konsolidacje, kooperację czy konkurowanie zasadniczo się od siebie różni i odbywa się inną droga. (abstrakt oryginalny)
EN
This article contains content of ways to improve the competitiveness of the markets for the beginning of the 21 century. Presents topics in theory and includes practical examples, researched by the author. Maintaining a competitive advantage in the market is not an easy phenomenon and requires a lot of skill companies in the field of management, but also in other sciences. Development through consolidation, cooperation and competition are fundamentally different from one another, and is another way. (original abstract)
Rocznik
Strony
95--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Bibliografia
 • Competing in the Global Economy. A Strategy for International Competitiveness. National Association of Manufacturers (1998), w: M. Gorynia, Zachowania przedsiębiorstwa w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Doz Y.L., Hamel G. (2006), Alianse strategiczne, Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę, Wyd. Helion, Gliwice.
 • Grupa Lizbońska (1996), Granice konkurencji, Poltext, Warszawa.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Konsolidacja_(ekonomia), dostęp dnia 18.03.2013.
 • http://prnews.pl/analizy/jak-przezwyciezyc-bariery-zwiazane-z-konsolidacja-firm-41359.html, dostęp dnia 18.03.2013.
 • Industrial Structure Statistics 1994 (1996), OECD, Paris.
 • Kopaliński W. (1971), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Kotyński J. (2008), Konkurencyjność gospodarki Polski w Unii Europejskiej i szanse jej podniesienia, w: Strategia dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej na lata 2004-2015, Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa 2002, s. 86: Zmiany konkurencyjności polskiej gospodarki po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej. Opracowanie wykonane na zlecenie MRR przez zespół pod kier. J. Kotyńskiego, IBRKK Warszawa, czerwiec.
 • Kożuch B. (2007), Nauka o organizacji, Wyd. Cedetu, Warszawa.
 • Krupski R. (2007), Współczesne koncepcje strategii organizacji, [w:] S. Lachiewicz, Zarządzanie rozwojem organizacji, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Lichtarski J. (2007), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nowy Leksykon (1998), PWN, Warszawa.
 • PAN (2008), Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa, Warszawa.
 • Pomykalska B., Pomykalski A. (2007), Konkurencja i współpraca jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa, w: S. Lachiewicz, Zarządzanie rozwojem organizacji, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Por. G.S. Day (1997), Assessing Competitive Arenas: Who Are Your Competitors? w: Wharton on Dynamic Competitive Strategy, ed. G.S. Day, D.J. Reibstein, R.E. Gunther, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • Stabryła A. (2006), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa.
 • Stankiewicz M. J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • The World Competitiveness Report (1994), World Economic Forum, Lausanne.
 • Ustawa z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. Nr 50, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279351

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.