PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 173 Innowacje w bankowości i finansach. T. 1 | 26--35
Tytuł artykułu

Innowacyjność mikrofinansów - dylematy i wyzwania dla systemu finansowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation of Microfinance - Dilemmas and Challenges for the Financial System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest odniesienie się do znaczenia mikrofinansów w Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i finansowemu oraz analiza podejścia do problematyki mikrofinansów. Rozważania koncentrować się będą szczególnie na instytucjonalnym wymiarze podejmowanych działań i nowych rozwiązaniach w obszarze mikrofinansów.(fragment tekstu)
EN
Microfinance means offering financially excluded people and microentrepreneurs basic financial services like credit, savings and insurance. Microcredit is the most recognized and powerful instrument of microfinance. This is a small loan offered by Microfinance Institutions (MFIs) to people in need. This sources often allows people to invest in small business, make themselves self-employed and break the chain of poverty. Mikrofinanc became known in countries of the poor, however in last years gained recognizing also on the European continent. The goal of the article is to present and analysing the attempts at microfinance issues on the European level, particularly the idea, principles and conditions of the European Progress Microfinance Facility and of its innovative approach up to microfunds. The article shows the initiatives and their evolution. It is also paying attention to problems of microfinances associated with propagating, coordination and supervising them.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Decyzja nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej - Progress. Dz.U. L 315 z 15.11.2006.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress. Dz. Urz. UE z 7 kwietnia 2010 r., nr L 87/1.
 • H. Kraemer-Eis, A. Conforti: Microfinance in Europe. A market overview. Working Paper 2009/001, EIF Research and Market Analysis.
 • Komunikat "Wspólne zobowiązanie na rzecz zatrudnienia", KOM(2009) 257, 3.06.2009.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego Komitetu Regionów "Wdrożenie europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress - 2010", KOM (2011) 195, Bruksela, 11.04.2011.
 • Mikołajczyk B.: Mikrokredyty nowym instrumentem wsparcia europejskich MSP. Zarządzanie finansami. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 515, Szczecin 2009.
 • Mikrofinanse - narzędzie walki z wykluczeniem. Kluczowe zagadnienia. Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach "Wspólnotowego programu zwalczania wykluczenia społecznego 2002-2006", kwiecień 2007, cdfa, MFC, EMN, www.european-microfinance.org.
 • Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym. Red. B. Mikołajczyk, A. Kurczewska. Difin, Warszawa 2011.
 • Opinia Komitetu Regionów "Program Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych". Dz. Urz. UE (2012/C 225/13), 27.7.2012.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie "Europejskiej inicjatywy na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" (2008/2122 (INI)).
 • www.eif.org.
 • www.fmbank.pl.
 • Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Dz.U. L 124 z 20.05.2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279379

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.