PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 2 | 381--393
Tytuł artykułu

Nowatorskie podejście do budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie hotelu Umi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovative Approach Towards Building Competitive Prepotency - Based on the Example of Umi Hotel
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postępujące procesy globalizacji, którym towarzyszy wzrost konkurencji na rynkach krajowych i międzynarodowych sprawiają, że przedsiębiorstwa stają przed trudnym wyzwaniem formułowania takich strategii konkurencji, które zapewnią im względnie trwałą przewagę nad konkurentami. I tak, starają się zaoferować klientom wyższą jakość produktów i świadczonych usług, niższą cenę, czy też lepszy poziom obsługi, związany z odpowiednim zarządzaniem przepływem informacji "od" i "do" klienta. Można zatem mówić o trzech zasadniczych rodzajach przewagi konkurencyjnej: jakościowej, cenowej i informacyjnej. Fundamentem wzmiankowanych przewag, są przede wszystkim wyróżniające kompetencje, do których zaliczyć można architekturę biznesu, innowacyjność, czy też społeczną odpowiedzialność biznesu, sprzyjającą tworzeniu pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu. Celem niniejszego artykułu było pokazanie w jaki sposób społeczna odpowiedzialność biznesu może służyć budowaniu przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa. W artykule przestawiono studium przypadku brytyjskiej firmy Umi Hotel. W pierwszej części artykułu zawarto rozważania dotyczące konkurencyjności przedsiębiorstw, istoty i źródeł przewagi konkurencyjnej. W części drugiej, przedstawiono społeczną odpowiedzialność biznesu w hotelu Umi. Oprócz ogólnych informacji na temat Hoteli Umi, w artykule dokonano charakterystyki działań społecznie odpowiedzialnych, podejmowanych przez badany podmiot w takich obszarach jak: pracownicy, środowisko naturalne, zdrowie i bezpieczeństwo, rynek i społeczność lokalna. (abstrakt oryginalny)
EN
The progressive processes of globalization which are accompanied by competitive growth within the domestic and international market cause that companies face very tough and difficult challenge of formulating that sort of strategies that may ensure them permanent prevalence over competitors. So, they try to offer their customers better quality of given products and services, lower price and higher level of the provided services which are connected with appropriate management of the information flow - "from" and "to" the customer. There are ergo three basic and essential elements of competitiveness: price, quality and information. The distinguishing feature within the competitiveness is a set of competences among which may be found the architecture of business, innovativeness or the idea of the CSR which not only create the positive image of the company but also constitute the fundament of the supremacy. The aim of this article is to present what is the role of the CSR concept in building the competitive prepotency of contemporary enterprise. As an example of the study the British company Umi Hotel is presented. First part of the article is dedicated to the consideration of the competitiveness concept its essence and origin. Second part CSR concept and its execution in Umi Hotel is presented. Not only information about general practices of the CSR which are exercised by the Umi Hotel are discussed but also very detailed profile of CSR's activities in a such fields as employees, natural environment, health and safety, market and local community is provided and described. (original abstract)
Rocznik
Strony
381--393
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Altkorn J., Kramer T., (red.) (1998), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa.
 • Cyrson E. (2000), Kompendium wiedzy o gospodarce, PWN, Warszawa - Poznań.
 • Gorynia M. (1998), Konkurencyjność przedsiębiorstwa - próba konceptualizacji i operacjonalizacji, w: Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej, Najlepszy E. (red.), zeszyt nr 266, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Green Policy Umi Hotel, www.umihotels.com.
 • Hamel G., Prahald C. K., (1999), Przewaga konkurencyjna jutra. Business Press, Warszawa .
 • Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • Kubiak K. (2001), Uwarunkowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw handlowych (na przykładzie badanych przedsiębiorstw handlu odzieżą), w: Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w procesie integracji i globalizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej "Organizacja i Zarządzanie" 2001, nr 32.
 • Lubiński M. (1995), Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia, w: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, Raport. Studia nad konkurencyjnością, IRiSS, Warszawa.
 • Mantura W. (2002), Identyfikacja czynników sukcesu i konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, Skawińska E. (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Poznań.
 • Moon J. (2004), Government as a Driver of Corporate Social Responsibility, International Centre for Corporate Social Responsibility, Nr 20, Nottingham.
 • Skalik J. (2005), Rynkowe i pozarynkowe uwarunkowania wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, w: Zarządzanie Strategiczne. Strategie małych firm, Krupski R.(red.), Wyd. Poldruk, Wałbrzych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279579

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.