PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4 (30) | 134--158
Tytuł artykułu

Localisation and Acquisition of Knowledge in Software Developing Organisations in the Light of Empirical Research

Warianty tytułu
Lokalizacja i pozyskiwanie wiedzy w organizacjach wytwarzających oprogramowanie w świetle badań empirycznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja organizacji i rezultatów empirycznych badań ułatwiających lokalizację i pozyskanie wiedzy w organizacjach wytwarzających oprogramowanie, mających zaprojektowany, udokumentowany, wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością. Zainteresowania autora skupiają się na przedstawieniu propozycji empirycznych badań mających na celu lokalizowanie i pozyskiwanie wiedzy w organizacjach wytwarzających oprogramowanie. Artykuł zawiera ocenę użyteczności zaproponowanego w innym artukule modelu przejścia z systemu zarządzania jakością do systemu zarządzania wiedzą w organizacjach wytwarzających oprogramowanie z przeznaczeniem ustalenia elemenów system zarządzania wiedzą (jedynie dla procesu lokalizacji i pozyskania). Ocena użyteczności jest wykonana z uwzględnieniem wymagań system zarządzania jakością ISO 9001: 2000 uzupełnionych o zalecenia podane w ISO/IEC 90003:2004.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to present the organisation and results of the empirical research facilitating the localisation and acquisition of knowledge in software developing organisations which have designed, documented, implemented and maintain quality management systems.The author's interest is focused on presenting a project of empirical research aimed at the localisation and acquisition of knowledge in software developing organisations. The paper contains an assessment of the usability of the previously proposed model of transition from quality management systems to knowledge management systems in software developing organisations for the purpose of establishing KMS elements (solely for knowledge localisation and acquisition processes). The assessment of usability is made in relation to quality management systems conformable with the ISO 9001:2000 supplemented by ISO/ IEC 90003:2004.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
134--158
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
 • Arora P., Owens D., Khazanchi D., A pattern-based tool for knowledge management in virtual projects, "The IUP Journal of Knowledge Management" 2010, vol. 7, no. 3.
 • Batra J. Knowledge management: Emerging practices in IT industry in NCR, "IUP Journal of Knowledge Management" 2010, vol. 7 no. 1&2.
 • Bellinger G., Castro D., Mills A., Data, Information, Knowledge, and Wisdom, www.outsights.com/ systems/dikw/dikw.htm [accessed: 15 January 2012].
 • Bratnicki M., Rozważania o stosowaniu studium przypadków w badaniach przedsiębiorczości, "Przegląd Organizacji" 2007, no. 9.
 • Cantú L.Z., Criado J.R., Criado A.R., Generation and Transfer of Knowledge in IT - Related SMEs, "Journal of Knowledge Management" 2009, vol. 13, no. 5.
 • Chrabański K., Gwioździk E., Kostka-Bochenek A., System zarządzania jakością według standardu ISO w organizacji wytwarzającej oprogramowanie [Quality Management System as per ISO Standard in a Software Delivering Organization], Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowice 2007.
 • Cieśliński W., Perechuda K., Witkowski K., Zarządzanie procesami - organizacja dyfuzji wiedzy w gospodarce cyfrowej, [in:] R. Knosala (ed.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, vol. II, WNT, Warszawa 2005, pp. 234-235.
 • Czakon W., Łabędzie Poppera - case studies w badaniach nauk o zarządzaniu, "Problemy Organizacji" 2006, no. 9.
 • Eisenhardt K.M., Better stories and better constructs the case for rigor and comparative logic, "Academy of Management Review" 1991, vol. 16, no. 3, pp. 620-627; Polish version: W. Czakon, Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2009, no. 9.
 • Grey P.H., Meister D.B., Knowledge sourcing methods, "Information and Management" 2009, vol. 43.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin Sp. z o.o., Warszawa 2004, pp.110-111.
 • Hamlet D., Maybee J., The Engineering of Software. Technical Foundations for the Individual, Addison Wesley Longman, 2001.
 • Han B.M., Knowledge sharing in large IT organizations: A case study, "VINE The Journal of Information and Knowledge Management Systems" 2007, vol. 37, iss. 4.
 • Hill N., Aleksander J., Handbook of Customer Satisfaction and Loyalty Measurement, Nigel Hill 2000; Polish edition: Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawcow Profesjonalnych, Kraków 2003, pp. 164-175.
 • ISO 9000:2000, Quality Management Systems - Fundamentals and Vocabulary, Brussels, 2000.
 • ISO/IEC 90003:2004, Software Engineering Guidelines for Application ISO 9001:2000 to Computer Software.
 • Jashapara A., Knowledge Management: An Integrated Approach, Pearson Education Limited, 2004, Polish version: Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, PWE, Warszawa 2006, p. 168.
 • Kisielnicki J., System pozyskiwania i zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach [Knowledge Acquisition and Management System in Contemporary Organizations], [in:] Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach [Knowledge Management in Contemporary Organizations], Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2003.
 • Krishnaveni R., Raja S., An empirical study on the impact of KM life cycle activities on the KM benefits of IT organizations, "The IUP Journal of Knowledge Management" 2009, vol. 7, no. 3&4.
 • Merton R.K., Social Theory and Social Structure, The Free Press, New York 1957; Polish version: M. Bratnicki, Rozważania o stosowaniu stadium przypadków w badaniach przedsiębiorczości, "Przegląd Organizacji" 2007, no. 7.
 • Mundra N., Karishma, Gulati K., Vashisth R., Achieving competitive advantage through knowledge management and innovation: Empirical evidence from the Indian IT sector, "The IUP Journal of Knowledge Management" 2011, vol. 9, no. 2.
 • Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamic of Innovation, Oxford University Press, New York - Oxford 1995; Polish version: Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., Managing Knowledge. Building Blocks for Success", John Wiley & Sons, 2000; Polish version: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Revilla E., Information technology as knowledge management enabler in product development, "European Journal of Innovation Management" 2009, vol. 12, no. 3.
 • Siggelkow N., Persuasion with case studies, "Academy of Management Journal" 2007, vol. 50, pp. 25-32; Polish version: M. Bratnicki, Rozważania o stosowaniu stadium przypadków w badaniach przedsiębiorczości, "Przegląd Organizacji" 2007, no. 7.
 • Silverman D., Doing Qualitative Research. A Practical Handbook, 2nd edition, Sage, Publications of London, Thousand Oaks, New Delhi 2005; Polish version: Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, p. 169.
 • Silverman D., Interpreting Qualitative Data. Methods of Analysing Talk, Text and Interaction, 2nd edition, Sage, Publications of London, Thousand Oaks, New Delhi 2001; Polish version: Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, p. 59.
 • Van Beveren J., A model of knowledge acquisition that refocuses knowledge, "Journal of Knowledge Management" 2002, vol. 6, no. 1, pp. 18-23.
 • Yin R.K., Case Study Research. Design and Methods, Sage Publications, Thousand Oaks, California 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279603

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.