PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1 (200) | 10--20
Tytuł artykułu

Przepływy finansowe między Polską a budżetem UE : efekty członkostwa i możliwe zmiany

Warianty tytułu
Financial Flows between Poland and the EU's Budget : Effects of the Membership and Possible Changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, w jakim stopniu oczekiwania przedakcesyjne zostały spełnione i wskazanie, jakie są kierunki debaty nad zmianami obecnego systemu finansowania UE i wydatkowania środków. Na tej podstawie można spróbować określić, czy Polska ma szanse być nadal znaczącym beneficjentem środków unijnych po 2013 r., kiedy przestaną obowiązywać obecne reguły wydatkowania środków z unijnego budżetu i wejdą w życie nowe rozwiązania. (fragment tekstu)
EN
Financial flows between the EU and Poland represent one of the easiest-to-measure effects of Poland's membership. Poland has been a net beneficiary of EU funds (transfers from EU budget are higher than contributions). The analysis shows that Poland had utilised all money allocated under the Financial Perspective 2000-2006. Big allocations for the period 2007-2013 offer Poland a chance for a faster catch up with better developed countries. The author argues that advantages of EU transfers consist not only in additional financial flows (extra financing of investments) but also in other effects, including raising higher funds due to the co-financing rule, synergy effects, enhanced entrepreneurship, etc. Also, the Structural Funds for Poland contribute to the development of economies of other EU partners, creating extra demand, improving transport infrastructure, etc. New challenges facing the EU require additional financing and changes in the pattern of expenditures from the common budget. There is a risk of reduced spending on the cohesion policy in the future. The paper also discusses deficiencies of the present system of budget financing and several proposals of new resources of EU budget (new European VAT, income on CIT, energy tax, etc.). The conclusion is that, in the nearest future, one should not expect important changes in the system of financing the EU budget. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
10--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • E. Kawecka-Wyrzykowska, Finansowanie UE, w: J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda: Integracja europejska, Kluwer, Warszawa 2007
 • E. Kawecka-Wyrzykowska, VAT jako źródło dochodu europejskiego, "Wspólnoty Europejskie", IBRKK, 2008, nr 3(190)
 • UKIE, Budżet Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 10.
 • A. Lamassoure, The System of Own Resources, Questionnaire for National Parliaments, 26.10.2005, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/qownres_/qownres_en.pdf
 • Gospodarczy wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w: "5 lat Polski w Unii Europejskie]. Raport", Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009, s. 211-212
 • Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004- 2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007- 2013, Warszawa styczeń 2010, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl, stan na 25.02.2010.
 • M. Kudlicka, Fundusze strukturalne dla Polski na lata 2003-2017, UKIE, http://www.ukie.gov.pI/HLP/files.nsf/0/881A1F8F2C5F6281C12572890053E212/$file/fund_07MK.pdf (stan na 13.11.2009).
 • J. Pietras, Przyszłość budżetu UE. W poszukiwaniu spójności celów, polityk i finansów unijnych, Warszawa 2008, s. 27-31
 • J. Pietras, European Value Addes and EU Budget, prezentacja na konferencji Reforming the Budget. Changing the Europe, Brussels, November 12, 2008, http://ec.europa.eu/budget/reform/library/conferences/session4pietras.pdf, dostępne 12.03.2009.
 • J. Le Cacheux, Funding the EU Budget with a Genuine Own Resource: The Case fora European Tax, Notre Europe, Studies No. 57, April 2007.
 • D. Hubner, The achievements of Europe's regional policy 2004-2009, Report, Brussels 2009, http://www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Achievements-of-Europe-s-Regional-Policy-2004-2009_6274.html
 • E. Kawecka-Wyrzykowska, VAT jako źródło dochodu budżetu europejskiego, styczeń 2008, ekspertyza wykonana na zlecenie UKIE, http://ec.europa.eu/budget/reform/library/ contributions/us/20080411_US_24_pl.pdf, (stan na 12.11.2009).
 • J. Wtorek, W. Burkiewicz, Podatek europejski jako element przeglądu budżetu UE, "Biuletyn Analiz", nr 18/luty 2008, UKIE.
 • J. Kaczurba, Ekspertyza dla PKPP Lewiatan dotycząca propozycji rewizji polityku budżetowej Unii Europejskiej, marzec 2008, http://www.ukie.gov.pl/WWW/serce.nsf/($PrintView)/344A0B3A1435F7E9C12573DE004ED26A?Open
 • A. Mathis, VAT Indicators, Taxation Papers, Working Paper, No. 2, April 2004.
 • J. Pietras, The future of the EU budget. In search of cohérence of objectives, policies and finances of the Union, DemosEUROPA- Centre for European Strategy, Warsaw 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279647

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.