PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 2 | 547--563
Tytuł artykułu

Efektywność finansowa spółdzielczego podmiotu gospodarki społecznej gwarantem jej bytu społecznego?

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Performance of the Cooperative Social Economy Company Guarantor of Social and Commercial Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Potencjał ekonomiczny gospodarki społecznej wyznacza liczba aktywnych podmiotów gospodarki społecznej tj. 69 tys. w tym 9 tys. spółdzielni na 30.06.2007 r. Do roku 1989 odnotowuje się spadek liczby spółdzielczych podmiotów o ponad 43%. Obniżenie występuje także w potencjale gospodarczym sektora i jego udziale w PKB, który obniżył się z 9,5% w 1989 r. do 1,9% w 2008 r. Aktualnie tempo spadku zostało zahamowane, w miarę ustabilizowane i pomimo znacznego obniżenia wolumenu gospodarczego sektor nadal pełni ważne funkcje na styku gospodarki i polityki społecznej w 15 różnych branżach. Dominujący udział posiadają podmioty z branży obsługi nieruchomości tj. spółdzielnie mieszkaniowe (36,2%). Ich kondycja finansowa jest różna. Spośród podmiotów spółdzielczych w branży - zarządzanie nieruchomościami, zaledwie 8% zakończyło rok 2005 ujemnym wynikiem finansowym. Świadczy to o respektowaniu przez spółdzielczość mieszkaniową praw rynku i konieczności generowania zysku, a jednocześnie dzielenia go zgodnie z celami przedsiębiorstwa społecznego i z misją społeczną. Wpływa to na ograniczanie problemów społecznych tj. bezrobocia i ubóstwa w Polsce. Spółdzielnia, której wynikami działalności w latach 2008-2010 posłużono się w niniejszym artykule dla dokonania oceny efektywności gospodarowania jest, przykładem na to, że przedsiębiorstwa społeczne z powodzenie mogą w gospodarce rynkowej realizować cele gospodarcze, a jednocześnie zabezpieczać byt społeczny członków organizacji, ich rodzin i otoczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The economic potential of the social economy determines the number of active social economy that is 69 thousand, including 9 thousand cooperatives on 30.06.2007. Until 1989, recorded a decline in the number of cooperative entities with more than 43%. The reduction also occurs in the economic potential of the sector and its share in the GDP, which fell from 9.5% in 1989 to 1.9% in 2008. Currently, the rate of decline has slowed down, if stable, and despite a significant reduction in the volume of economic sector still plays an important function at the interface between economic and social policies in 15 different industries. Operators have a dominant share of the real estate industry such as housing cooperatives (36.2%). Their financial situation is different. Among the cooperative entities in the industry - real estate management, and only 8% in 2005 ended negative financial result. This shows respect for the rights of cooperative housing market and the need to generate profit, while share it in accordance with the objectives of social enterprise and social mission. This affects the reduction of social problems such as unemployment and poverty in Poland. Cooperative in this article is an example of the fact that the success of social enterprises in the market economy can achieve the objectives of economic and social life at the same time protects their members, their families and the environment. (original abstract)
Rocznik
Strony
547--563
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
 • Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2011 roku, (2012), WUP, Kielce.
 • Banach W. (2003), Ład spontaniczny jako gra wytwarzająca bogactwo, w: Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa, Węgrzycki A. (red.), WAE, Kraków.
 • Gumkowska M. (2011), Polski sektor pozarządowy 2010, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • GUS (2011), Dane dotyczące ubóstwa w Polsce za 2010 r., GUS, Warszawa.
 • Kazimierczyk P. (2006), Źródła finansowania NGO, w: Finansowanie zwrotne instytucji ekonomii społecznej w Polsce, Królikowska A.(red.), Ekonomia Społeczna, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1952).
 • Krysiak I. (2006), Informacja o sektorze spółdzielczym w Polsce, Ekonomia Społeczna nr 6.
 • Mączyńska E. (2010), Niezbędne repetytorium do przedmiotu Rachunkowość Zarządcza. Finanse jako podstawa rynkowej wyceny aktywów i wartości przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa.
 • Nałęcz S., Konieczna J. (2008), Sektor spółdzielczy - główny pracodawca gospodarki społecznej w Polsce, w: Gospodarka Społeczna w Polsce, Nałęcz S. (red.), PAN, Warszawa.
 • Raport Wykluczone dzieci (2010), UNICEF.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2002), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • Tarkowska E.(2010), Ubóstwo dzieci w Polsce, Biuletyn Informacyjny PKESPU nr 6.
 • Ustawa kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16 z 1964 r.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz. U. Nr 188 z 13 lipca 2003 r. poz. 1848 / tekst jednolity 2011.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach, Dz. U. Nr 12, poz. 61 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Dz. U. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223.
 • Wilkin J. (2007), Czym jest gospodarka I jakie ma znaczenie we współczesnym społeczeństwie, "Ekonomia społeczna" nr 1, UE Kraków.
 • Zalewska M. (2010), Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, SGH Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279783

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.