PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski | 161--169
Tytuł artykułu

Ewolucja konwergencji regulacji i sposobów nadzorowania na rynku ubezpieczeniowym UE

Autorzy
Warianty tytułu
The Evolution in Convergence of Supervision Regulations and Methods on the European Union Insurance Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przeanalizowana została ewolucja konwergencji ram prawnych i sposobów nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym UE. Z analizy wynika, że według stanu na 2012 r. nastąpiło znaczne zbliżenie, jednak konwergencja wymaga dalszych zmian we wspólnych regulacjach oraz praktykach i sposobach nadzoru, a także przeorientowania podejścia narodowych organów nadzoru do wspólnego rynku UE. Przyszłościowe rozwiązania w zakresie konwergencji mogą dotyczyć korekty istniejących regulacji (większe uprawnienia dla kolegiów nadzorczych, zasada "właściwości prawnej według siły oddziaływania") lub być związane z bardziej radykalnymi pomysłami (utworzenie unijnych struktur nadzoru dwufunkcjonalnego, powołanie instytucji nadzorującej cały sektor ubezpieczeniowy UE lub powołanie zintegrowanego nadzoru finansowego UE).(abstrakt oryginalny)
EN
The study discusses the evolution in the convergence of regulations determining legal framework and supervision methods over the European Union insurance market. The performed analysis shows that regarding the situation in 2012 an extensive convergence was observed. However, such a convergence requires further changes in common regulations, practices and supervision methods as well as the approach reorientation of national supervision authorities towards the common European Union market. Future solutions regarding the convergence may consist in correcting the existing regulations (greater powers for supervision authorities, the rule of legal jurisdiction by the power of impact) or may be related with more radical ideas (establishing EU structures for bi-functional supervision, appointing an institution for overall EU insurance sector supervision, or appointing an integrated EU financial supervision system).(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Berglof E., Pistor K., 2009, European Financial Regulation's Wrong Turn, http://www.project-syndicate. org/commentary/berglof3/English (30.01.2012).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (2009/138/WE) - Solvency II, Dz.U. UE L 335/1.
 • KNF, 2011, Poziom 1 regulacji UE - Dyrektywa Wypłacalność II i jej nowelizacje, http://www.knf.gov. pl/o_nas/wspolpraca_miedzynarodowa/unia/regulacje_i_dokumenty_powiazane/Poziom_1.html (11.12.2011).
 • Kopaliński W., 1990, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Łańcucki J., 2010, Nowe ramy nadzoru nad europejskim rynkiem usług finansowych, Prawo Asekuracyjne, nr 1.
 • Masciandaro D., Quintyn M., 2011, The architecture of insurance supervision before and after the financial crisis, [w:] P.M. Liedtke, J. Monkiewicz (red.), The Future of Insurance Regulation and Supervision: A Global Perspective, Palgrave, New York.
 • Mérő K., 2008, Konwergencja sfery nadzoru w Europie - praktyka i potencjalne struktury w przyszłości, http://www.rf.edu.pl/uploads/media/K_MeroPL.pdf (11.12.2011).
 • Rostowski J., 2009, KE forsuje europejski system nadzoru finansowego [wywiad], http://gospodarka. gazeta.pl/ pieniadze/1,29577,6656448,KE_forsuje_europejski_system_nadzoru_ finansowego. html (27.05.2009).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Dz.U. UE L 331/1.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE, Dz.U. UE L 331/12.
 • Słojewska A., 2011, Europa szuka idealnego modelu nadzoru, http://www.ekonomia24.pl/artykul/ 604858.html?print=tak&p=0 (4.02.2011).
 • Weber R., 2010, Konsolidierte Überwachung, Konzern und Haftungsfragen, Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, Nr. 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171279849

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.