PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 174 Innowacje w bankowości i finansach. T. 2 | 63--74
Tytuł artykułu

Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników finansowych i ich względnego tempa przyrostu. analiza w latach 2001-2010

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Stock Selection Based on Financial Ratios and Relative Growth Rate of Financial Ratios. Analysis between 2001 and 2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Model TMAI, wykorzystujący metodę Hellwiga, pozwalający na ocenę atrakcyjności spółek oraz na ich liniowe uporządkowanie, został zaproponowany przez Waldemara Tarczyńskiego. Stosowanie modelu wymaga wyboru wskaźników finansowych, które pozwalają na ocenę analizowanych przedsiębiorstw. W modelu TMAI standardowo wykorzystywane są nominalne wartości wskaźników finansowych, które pozwalają na ocenę bieżącej sytuacji spółki. Natomiast w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej istotne znaczenie powinna również odgrywać dynamika zachodzących zjawisk. W pracy do oceny spółek postanowiono wykorzystać zarówno wartości nominalne wskaźników finansowych, jak i ich dynamiki mierzone poprzez względne tempo przyrostu (fragment tekstu)
EN
The purpose of the article is to check if proposed method of assessing companies can point out one of the five quantile portfolios that systematically are giving better performance than a benchmark portfolio. Companies are chosen to portfolios due to their position in the ranking that is constructed on the base of the nominal values of chosen financial ratios and a relative growth rate of them. The author uses data of companies listed on the WSE between 2001 and 2010. The rankings and portfolios are built separately for each year. As a result, it can be stated that the second portfolio and the forth portfolio of the ranking are systematically giving higher rate of return than the benchmark portfolio. Among that two portfolios, the second portfolio of the ranking gives higher geometric average return. Moreover, the forth portfolio has lower average risk than the second portfolio of the ranking. However, the Sharpe ratio cannot unambiguously points out one of analysed portfolios is better than the other.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • M. Łuniewska: Porównanie parametrów portfeli zbudowanych przy wykorzystaniu wybranych metod WAP z portfelem rynkowym. Prace Naukowe, nr 991, AE, Wrocław 2003
 • M. Łuniewska: Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościowych. Rozprawy i Studia, Tom 484, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 107
 • W. Tarczyński: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Placet, Warszawa 2001, s. 300
 • W. Tarczyński: Fundamentalny portfel papierów wartościowych. PWE, Warszawa 2002, s. 94
 • W. Tarczyński, M. Łuniewska: Wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie budowy portfela papierów wartościowych. Prace Naukowe, nr 990, AE, Wrocław 2003
 • W. Tarczyński, M. Łuniewska: Dywersyfikacja ryzyka a fundamentalny portfel papierów wartościowych. Prace Naukowe, nr 991, AE, Wrocław 2003
 • W. Tarczyński, M. Łuniewska: Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Placet, Warszawa 2004
 • Z. Hellwig: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
 • T. Węgrzyn: TMAI - wartości nominalne wskaźników finansowych czy tempo ich przyrostu? Tom 2, Prace Naukowe, nr 1088, AE, Wrocław 2005
 • T. Węgrzyn: TMAI - poszerzenie analizy o tempo wzrostu wartości wskaźników finansowych a stopy zwrotu z budowanych portfeli papierów wartościowych. W: Finanse - kierunki badań. Red. Z. Kędzior, K. Marcinek. AE, Katowice 2006
 • T. Węgrzyn: TMAI - porównanie dwóch metod wyznaczania tempa przyrostu dla ujemnych wartości wskaźników finansowych. Zeszyty Naukowe, nr 462, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007
 • T. Węgrzyn: TMAI - wpływ grupowania wskaźników finansowych na uzyskiwane stopy zwrotu z budowanego portfela papierów wartościowych. W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości: Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej. Red. H.G. Adamkiewicz-Drwiłło. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 • T. Węgrzyn:TMAI - wartości nominalne wskaźników finansowych czy tempo ich przyrostu? Na przykładzie banków notowanych na GPW w Warszawie. W: Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym. Red. P. Chrzan. AE, Katowice 2008
 • J.C. Ritchie: Analiza fundamentalna. WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. L. Bednarski, T. Waśniewski. Tom I, Wydawnictwo FRR, Warszawa 1996, s. 480
 • Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Red. M. Jerzemowska. PWE, Warszawa 2006, s. 293.
 • E.A. Helfert: Techniki analizy finansowej. PWE, Warszawa 2003, s. 149
 • T. Waśniewski, W. Skoczylas: Analiza przepływów środków pieniężnych - pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. "Rachunkowość" 1996, nr 6
 • T. Waśniewski, W. Skoczylas: Jak korzystać ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. "Rachunkowość" 1999/12
 • D. Wędzki: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Wolters Kluwer, Kraków 2006, s. 513
 • T. Waśniewski, W. Skoczylas: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo FRR, Warszawa 2002, s. 463.
 • W.F. Sharpe: Mutual Fund Performance. "Journal of Business" January 1966, Vol. 39, Iss. 1, s. 119
 • N. Amenc, V. Le Sourd: Portfolio Theory and Performance Analysis. John Wiley & Sons, New York 2003, s. 109.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171280195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.