PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 3(8) | 37--60
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa wspólnotowego przez sąd krajowy - zarys problematyki

Warianty tytułu
Liability for Damages of a Member State for Infringement of the Community Law by a Domestic Court - Outline of Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego za naruszenie prawa wspólnotowego przez sąd krajowy niewątpliwie należy do zagadnień z kategorii odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za wykonywania władzy publicznej. Pod-kreślić należy, iż zasada odpowiedzialności państwa za wykonywanie władzy publicznej stanowi istotny element gwarancji realizacji praw i wolności jednostki. Jej efektywność determinowana jest oczywiście obowiązywaniem w porządku prawnym państwa konkretnych instytucji kreowanych w celu realizacji ochrony praw i wolności przed uszczerbkiem związanym z wykonywaniem władzy publicznej, jak również w celu egzekwowania odpowiedzialności za szkodę związaną z wykonywaniem atrybutów tejże władzy. (fragment tekstu)
EN
The scale of the European integration, its consequences for legal order of a member state has an unquestionable and direct influence on a process of court use of law and its new "community" quality, determined by general principles of the community legal system. Using law in these conditions becomes a much more complex process, which also results from a specific "clash" of both sub-systems obliging in the Polish legal sphere. Thus it constitutes a new challenge for domestic courts and a practical need arises to take into consideration a community context of tried cases and judicial deci-sions of all courts operating in the European legal sphere. It also causes determined obligations on side of the domestic courts, and in the result, which is obvious, consequences of infringing them expressed in the liability for damages of a member state for infringement of the community law. (short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • E. Bagińska, Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonanie władzy publicznej, Warszawa 2006.
 • Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, pod red. K. Działochy, Warszawa 2005.
 • L. Garlicki, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji, [w:] Materiały Konferencji naukowej: Konstytucja RP w praktyce, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 1999.
 • P. Grancecki, Glosa do wyroku TK z dnia 4 grudnia 2001 r., Palestra 2002, nr 11-12.
 • T. Burczyński, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa jako skutek wyroku sądu administracyjnego, Glosa. Przegląd Prawa Gospodarczego 2004, nr 10.
 • E. Łętowska, Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, Państwo i Prawo 2005.
 • K. Działocha, Zamknięty system źródeł prawa powszechnie obowiązującego w konstytucji i praktyce, [w:] Konstytucyjny system żródeł prawa w praktyce, pod red. A. Szmyt, Warszawa 2005.
 • P. Winczorek, Konstytucja RP a prawo wspólnotowe, Państwo i Prawo 2004, z. 11.
 • S. Biernat, Prawo Unii Europejskiej a Konstytucja RP i prawo polskie - kilka refleksji, Państwo i Prawo 2004, z. 11.
 • W. Czapliński, R. Ostrihansky, P. Saganek, A. Wyrozumialska, Prawo wspólnot europejskich. Orzecznictwo, Warszawa 2005.
 • E. Łętowska, Między Scyllą i Charybdą - sędzia polski miedzy Strasburgiem i Luksemburgiem, Europejski Przegląd Sądowy 2005, nr 1.
 • Z. Brodecki, T.T. Koncewicz, Delimitacja prawa wspólnotowego w ramach sądowej wspólnoty interesów - glosa do postanowienia ETS z 6.10.2005 r. w sprawie C-328/04 Attila Vojnai, Europejski Przegląd Sądowy 2006.
 • A. WróbelGlobalna wspólnota sądów?, Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 3.
 • W. Sanetra, W kwestii odpowiedzialności za wyrządzenie szkody przez wydanie orzeczenia niezgodnego z prawem wspólnotowym, Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 3.
 • W. Jedlecka, Odpowiedzialność państw członkowskich Unii Europejskiej za szkodę wyrządzoną jednostce wskutek naruszania prawa wspólnotowego, Gdańskie Studia Prawnicze 2002, t. IX.
 • N. Półtorak, Proceduralne aspekty dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie, [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, pod red. A. Wróbel, Zakamycze 2005.
 • T.T. Koncewicz, Wspólnotowa zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działalność sądów krajowych, [w:] Stosowanie prawa wspólnotowego w prawie wewnętrznym z uwzględnieniem prawa polskiego, pod red. D. Kornobis-Romanowskiej, Warszawa 2004.
 • M. Szpunar, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a polski system prawny, Warszawa 2003.
 • D. Kornobis-Romanowskiej, Sąd krajowy w prawie wspólnotowym, Kraków 2007.
 • N. Półtorak, Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-224/01 Gerhard Kobler v. Austria, Kwartalnik Prawa Publicznego 2003, nr 4.
 • W. Sadowski, Granice odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich za orzeczenia sądów - glosa do wyroku ETS z 13.06.2006 r. w sprawie C-173/03 Traghetti del Mediterraneo, Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 11.
 • W. Senetra, Za jakie naruszenie prawa wspólnotowego przez sąd najwyższego szczebla należy się odszkodowanie. Uwagi na marginesie wyroku ETS w sprawie Traghetti, Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171280313

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.