PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej | 57--76
Tytuł artykułu

Konkurencyjność regionów w ujęciu teoretycznym. Próba oceny poziomu konkurencyjności regionów w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest dokonanie oceny poziomu konkurencyjności regionów w Polsce. Oceny takiej dokonuje się na podstawie wybranych wskaźników społecznych i ekonomicznych. W tym celu w pierwszej części pracy zaprezentowano wybrane definicje konkurencyjności regionów, z zaznaczeniem różnic między nimi, a następnie na ich podstawie wyselekcjonowano cechy, które stały się przedmiotem analizy. Wykorzystując jedną z taksonomicznych metod - wskaźników przyrodniczych Perkala - ustalono kolejność regionów według badanych kategorii. Uzyskane wyniki przedstawiają stan z końca 2003 roku. W ostatniej części opracowania porównano uzyskane rezultaty z wynikami podobnego badania przeprowadzonego według tej samej metody i na tych samych cechach trzy lata wcześniej, w 2000 roku. Całość rozważań kończy zestawienie podobieństw i różnic pomiędzy rezultatami osiągniętymi w 2000 i 2003 roku. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Chmielewski R., Trojanek M.: Czynniki określające konkurencyjność układów przestrzennych (regionów i miast). W: Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium miasta Poznania. Cz. II. Red. R. Domański. Biuletyn. KPZR PAN, 1999. z. 187.
 • Ciok S., Jakubowicz E.: Konkurencyjność regionu Dolnego Śląska. W: Studia nad rozwojem Dolnego Śląska. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2000, z. 5.
 • Domański R.: Regionalny poziom gospodarki uczącej się. "Czasopismo Geograficzne" 2000, tom LXIII, z. 3-4.
 • Dornbush R., Fischer S.: Macroecomics. MacGraw-Hill Book Co.. New York 1984.
 • Gawlikowska-Hueckel K, Umiński S.: Ocena konkurencyjności województw. Seria: Polska Regionów. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2000, nr 12.
 • Heffner K.: Konkurencyjność regionalna w strategii rozwoju województwa opolskiego. W: Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej. Red. A. Klasik, Z. Zioło. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2002.
 • Huggins R.: Competitiveness and the Global Region. The Role of Networking. W: Innovation, Networks and Learning Regions? Ed. J. Simmie. Regional Policy and Development 18, Regional Studies Association, London 1997.
 • Kitson M.. Martin R., Tyler P.: Regional Competitiveness: An Elusiv yet Key Concept? "Regional Studies" 2004, Vol. 38.9.
 • Klasik A.: Strategia konkurencyjna regionu. W: Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej. Red. A. Klasik, Z. Zioło. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2002.
 • Kostrubiec B.: Klasyfikacja dynamiczna i wielocechowa województw Polski. Studia. KPZKPAN. 1965. z. 8.
 • Markowski T.. Marszal T.: Konkurencyjność regionów jako element polityki przestrzennej. W: Współczesne problemy rozwoju regionalnego. Red. T. Marsza). M. Opałło. Biuletyn. KPZR PAN, 1998, z. 180.
 • Martin A.: A Study on Factors of Regional Competitiveness. University of Cambridge, Cambridge 2003.
 • Mikołajewicz Z.: Czynniki konkurencyjności rozwoju regionów. W: Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej. Red. R. Broszkiewicz. Wrocław 1999.
 • Namyślak B.: Zróżnicowanie poziomu konkurencyjności regionów na tle rozmieszczenia inwestycji zagranicznych w Polsce. W: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Red. T. Markowski. Biuletyn. KPZK PAN, 2004, z. 211.
 • Pietrzyk I.: Konkurencyjność regionów w ujęciu Komisji Europejskiej. W: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów. Red. M. Klamut, L. Olszewski. Akademia Ekonomiczna. Wrocław 2000.
 • Polska Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Warszawa 2000.
 • Szafranek E.: Konkurencyjność regionów w ujęciu teoretycznym. Próba oceny konkurencyjności regionu opolskiego. W: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Współczesne procesy transformacji w układach lokalnych i regionalnych w Polsce. Tom VII. Red. R. Kozieł, B. Namyślak. Instytut Geograficzny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2002.
 • Toczyski W.: Competition and Cooperation - Two Elements in the Development of Baltic Europe. W: The Competitiveness of Regions in the Polish and European Perspective. Ed. R. Domański. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Winiarski B.: Czynniki konkurencyjności regionów. W: Konkurencyjność regionów. Red. M. Klamut. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 • Wysocka E.: Przedsiębiorczość i innowacyjność w ujęciu przestrzennym. W: Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego. Red. W. Kosiedowski. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Włocławek 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171280553

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.