PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 3 | nr 1 | 9--18
Tytuł artykułu

Catholic Social Teaching, Sustainable Development and Social Solidarism in the Context of Social Security

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Katolicka nauka społeczna, rozwój zrównoważony oraz solidaryzm społeczny w kontekście zabezpieczenia społecznego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Obecnie, w przeciwieństwie do tego co miało miejsce jeszcze do końca XIX wieku, ludzie w większym zakresie tworzą społeczeństwa, niż zbiory pojedynczych, wyalienowanych jednostek. Zapewne jest wiele czynników powodujących tego rodzaju tendencje. Czynnikami takimi mogą być uwarunkowania społeczne określane jako: katolicka nauka społeczna, solidaryzm społeczny lub wzrost zrównoważony. Każdy z ww. czynników odwołuje się do trzech metod zabezpieczenia społecznego, którego celem jest zabezpieczenie obywateli przed groźbą niezaspokojenia podstawowych potrzeb, społecznie uznanych za ważne. Katolicka nauka społeczna, solidaryzm społeczny oraz wzrost zrównoważony odwołują się zarówno do zobligowania państwa do pomocy osobom znajdującym się w sytuacji niezaspokojenia podstawowych potrzeb (nie dopuszczają możliwości pozostawienia jednostki samej sobie - metoda zabezpieczeniowa), jak i do wskazywania każdemu człowiekowi konieczności samodzielnego zabezpieczenia powyżej minimum gwarantowanego przez państwo (metoda ubezpieczeniowa), ale także wskazują na możliwość (konieczność) funkcjonowania w społeczeństwie wsparcia, ze strony instytucji charytatywnych (lub osób fizycznych), adresowanego do osób potrzebujących (metoda filantropijna). (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, opposite to what could be observed at the end of the nineteenth century, people are more focused on creating larger societies rather than sets of alienated individuals. Certainly, there are many factors that cause this kind of trend. The factors may include social determinants known as Catholic social teaching, social solidarism and sustainable growth. Each of the above factors refers to the three methods of social security, whose aim is to protect citizens against the threat of unsatisfied basic needs, socially recognized as valid. Catholic social teaching, social solidarism and sustainable growth refer both to obliging the state to help people who are facing a situation of unsatisfied basic needs (do not allow the possibility of leaving the individual alone - the procurement method) and to indicating everyone the necessity of self-protection that reaches above the minimum guaranteed by the state (the insurance method). Also, they indicate the possibility (necessity) of functioning in society a kind of support provided to persons in need from voluntary payments (institutions or individuals - the philanthropic method). (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
9--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Pontifical Gregorian University, Italy
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Bibliografia
 • Adamiak S., Chojnacka E., Walczak D. (2013). Social security in Poland - cultural, historical and economical issues. Copernican Journal of Finance & Accounting, vol. 2, no. 2. http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2013.013.
 • Benedict XVI (2009), Caritas in veritate.
 • Bera A., Walczak D. (2012). Problematyka wieku emerytalnego w modernizacji polskiego systemu emerytalnego. Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 1.
 • Caro L. (1931), Solidaryzm, Z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej, Lwów.
 • Colcord J. C. (1928). Community of Interest as a Basis for Family Solidarity. Social Forces, vol. 6, no. 4. http://dx.doi.org/10.1093/sf/6.4.577.
 • Council of The European Union (2006), Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU SDS) - Renewed Strategy, 10917/06, 26 June 2006.
 • Dacheux D., Goujon D. (2011). The solidarity economy: an alternative development strategy?. International Social Science Journal. Mar-Jun2011, vol. 62, issue 203/204. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2451.2011.01804.x.
 • Francis (2013), Evangelii gaudium.
 • Henrekson M. (1993). Wagner's Law: A Spurious Relationship?. Public Finance, vol. 48, no 2.
 • John Paul II (1987), Sollicitudo rei socialis.
 • Kates R.W., Parris T.M., Leiserowitz A.A. (2005). What is sustainable development? goals, indicators, values, and practice. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, vol. 47, no. 3.
 • Kawiński M., Stańko D., Rutecka J. (2012). Protection mechanisms in the old-age pension systems of the CEE countries. Journal of Pension Economics and Finance, vol. 14, issue 4. http://dx.doi.org/10.1017/S147474721200008X.
 • Klimczak B. (2012). Trudne związki katolickiej nauki społecznej i ekonomii. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, vol. 15.
 • Nicolaïdis K., Viehoff J. (2012), The Choice for Sustainable Solidarity in Post-Crisis Europe, [in:] G. Bajnai et al. (ed.), Solidarity: For Sale? The Social Dimension of the New European Economic Governances, Europe in Dialogue 01.
 • Piotrowski J. (1966), Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Redclift, M. R. (2009), Rozwój zrównoważony (1987-2005) - oksymoron czasu dorastania, Sustainable Development (1987-2005) - an Oxymoron Comes of Age, Problemy Ekorozwoju, vol. 4, no 1. http://dx.doi.org/10.1002/sd.281.
 • Talberth J., Cobb C., Slattery N., (2006), The Genuine Progress Indicator 2006. A Tool for Sustainable Development, Oakland.
 • The Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997 (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
 • Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 (Dz.U. 2009 nr 203 poz. 1569).
 • United Nations (1987), Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future.
 • Van Praag B. M., Konijn, P. A. (1983). Viewpoint: solidarity and Social Security. Challenge, vol. 26, no. 3.
 • Walczak D. (2013), Środki z UE w gospodarstwach rolnych jako element strategii zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 297.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171280601

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.