PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 11 | 35--46
Tytuł artykułu

Valorization and Spatial Typology of Łódź's Residential Resources during the Transformation Period

Warianty tytułu
Waloryzacja i typologia przestrzenna zasobów mieszkaniowych Łodzi w okresie transformacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiotem tego opracowania jest waloryzacja i typologia przestrzenna zasobów mieszkaniowych Łodzi w warunkach charakterystycznych dla okresu transformacji. Wielozmienna analiza tych zasobów obejmuje rozmieszczenie i intensywność zabudowy mieszkaniowej, jej dynamik (w latach 1988-2002), wiek oraz formy własności, a także wielkość budynków i mieszkań, wyposażenie lokali mieszkalnych w instalacje sanitarno-techniczne oraz zaludnienie mieszkań. Określone cechy zasobów mieszkaniowych były rozpatrywane według stanu ustalonego w momencie krytycznym NSP z 2002 r., przy przyjściu podziału miasta na 61 jednostek osiedlowych. W waloryzacji zasobów mieszkaniowych posłużono się zmienną syntetyczną będącą funkcją 13 cech diagnostycznych, stanowiących stymulanty standardu mieszkaniowego. Natomiast do opracowania typologii przestrzennej zasobów mieszkaniowych wykorzystano metodę K-średnich, zaliczaną do najbardziej efektywnych metod iteracyjno-optymalizacyjnych stosowanych w taksonomii numerycznej, posługując się zbiorem 19 cech typologicznych. Standard mieszkaniowy ma układ przestrzenny zbliżony do koncentryczno-sektorowego, przy ogólnym wzroście tego standardu w kierunku odśrodkowym. Podobny układ stwierdzono w badaniach standardu mieszkaniowego jednostek urbanistycznych Łodzi w 1988 r., dowodząc tym samym, że okres transformacji nie doprowadził do zasadniczych, jakościowych przekształceń przestrzeni mieszkaniowej miasta. Zastosowanie metody K-średnich pozwoliło na wydzielenie siedmiu skupień, traktowanych jako odpowiedniki typów jednostek osiedlowych. Poszczególnym typom nadano następujące nazwy pochodzące od najbardziej wyróżniających cech ich zasobów mieszkaniowych: typ 1 - wysoka dynamika budownictwa mieszkaniowego, przy dużym udziale mieszkań spółdzielczych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej; typ 2 - wysoki udział mieszkań należących do Skarbu Państwa i duże zaludnienie mieszkań w zabudowie jednorodzinnej z domieszką wielorodzinnej; typ 3 - silna dominacja zabudowy jednorodzinnej, przy niskim stopniu zaludnienia mieszkań i wysokim poziomie ich wyposażenia w instalacje sanitarno-techniczne; typ 4 - dominacja zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, przy wysokim stopniu zaludnienia mieszkań i niskiej samodzielności użytkowania mieszkań przez gospodarstwa domowe; typ 5 - względna nadwyżka prywatnych mieszkań w przedwojennej zabudowie jednorodzinnej o niskim zaludnieniu; typ 6 - względna dominacja przedwojennych kamienic czynszowych, w połączeniu z wysokim udziałem mieszkań komunalnych; typ 7 - dominacja intensywnej zabudowy blokowej o bardzo dużych zasobach mieszkaniowych. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
35--46
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Anderberg M. R., 1973, Cluster Analysis for Applications, Academic Press, New York.
  • Bartosiewiczowa S., 1976, Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwarzania danych, PWE, Warszawa.
  • Dzieciuchowicz J., 1980, Kompleksowa rejonizacja warunków mieszkaniowych ludności wielkiego miasta (Przykład Łodzi), "Acta Universitatis Lodziensis", Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, Seria II, z. 22.
  • Dzieciuchowicz J., 2002, Zasoby mieszkaniowe Łodzi: rozwój, struktura przedmiotowa i przestrzenna, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica", z. 13.
  • Dzieciuchowicz J., 2009, Przemiany ludnościowe Łodzi na przełomie XX i XXI wieku [w:] Liszewski S. (red.), Łódź. Monografia miasta, ŁTN, Łódź.
  • Grabiński T., 1992, Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
  • Grabiński T., Wydymus S., Zelia A., 1989, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
  • Guilford J. P., 1960, Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa.
  • Kolenda M., 2006, Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Seria Monografie i Opracowania nr 170, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
  • Sparks D. N., 1973, Euclidean Luster Analysis. Algorithm AS58, "Applied Statistics", t. 22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171280627

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.