PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 11 | 49--67
Tytuł artykułu

Próba typologii przestrzeni mieszkaniowej miast województwa łódzkiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Attempt of the Typology of the Housing Space in the Cities of Łódź Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Article describes the definition of "residential area" and presents an attempt of typology of the residential space, taking into account its specific attributes, raised by representatives of various sciences. Taken into account issues were: population-administrative, functional, infrastructural, morphologicaly-historical, socio-cultural, legaly-ownership and economic. The selection of diagnostic features included the substantive-formal assessment and statistical features of the diagnostic indicators. There were selected 10 indicators used to determine the types of housing space by the method of typological Kostrowickiego adopted for the needs of the typology of the residential space. There were identified seven types of housing space, and each type has been assigned the city of Łódź province with a particular type of residential space. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--67
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Babbie E., 2008, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa.
 • Chmielewski J., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Degórska B., 2004, Planowanie terenów otwartych w nowej przestrzeni miejskiej (na przykładzie strefy podmiejskiej Warszawy) [w:] Kistowski M. (red.), Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, Gdańsk.
 • Dzieciuchowicz J., 1976, Szczegółowa rejonizacja warunków mieszkaniowych ludności Łodzi w roku 1970, "Acta Universitatis Lodziensis", Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, seria II, z. 7, Łódź.
 • Dzieciuchowicz J., 1980, Kompleksowa rejonizacja warunków mieszkaniowych ludności wielkiego miasta (przykład Łodzi), "Acta Universitatis Lodziensis", Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, seria II, z. 22, Łódź.
 • Dzieciuchowicz J., 1999, Ewolucja i typologia przestrzenna budownictwa mieszkaniowego w Łodzi [w:] Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa, T. 2 - Region Łódzki, Wyd. Grotesk, Łódź.
 • Dzieciuchowicz J., Suliborski A., Stolarczyk B., 1972, Warunki mieszkaniowe centrum Kielc w ujęciu przestrzennym, Zeszyty Naukowe UŁ, seria II, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, z. 49, Łódź.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zelia A., 1989, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 • Groeger L., 2004a, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej w opiniach klientów biur obrotu nieruchomościami, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Groeger L., 2004b, Standard otoczenia miejsca zamieszkania a zróżnicowanie preferencji mieszkańców Łodzi [w:] Jażdżewska I. (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2001, Przestrzenne zróżnicowanie cen ziemi w Łodzi w latach 1990-1999 [w:] Jażdżewska I. (red.), Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2010, Tendencje przestrzenne w kształtowaniu cen ziemi w Polsce po 1990 roku, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Jałowiecki B., 1988, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Jałowiecki B., Szczepański M. S., 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kaczmarek S., 1996, Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi, ŁTN, Łódź.
 • Kostrowicki J., 1969, Typologia rolnictwa. Założenia, kryteria, metody, "Przegląd Geograficzny", t. XLIII, z. 4.
 • Kostrowicki J., 1972, Próba typologii rolnictwa świata, "Przegląd Geograficzny", t. XLIV, z. 3.
 • Lefebvre H., 1974, La production de l'espace, Paris, Antropos.
 • Liszewski S., 2004, Rola i zadania geografii w badaniach zróżnicowania przestrzennego warunków życia mieszkańców miast. Założenia teoretyczne i program badań [w:] Jażdżewska I. (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Marcińczak S., 2007, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej Łodzi. Studium z zastosowaniem skalowania wielowymiarowego [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. WGiSR UW, Warszawa.
 • Marszał T., 1999, Budownictwo mieszkaniowe w latach dziewięćdziesiątych - zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, "Biuletyn KPZK PAN", z. 190.
 • Marszał T., 2003, Budownictwo w przestrzeni lokalnej, Seria - Gospodarka w przestrzeni lokalnej, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Marszał T., Stawasz D., 2006, Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich, "Biuletyn KPZK PAN", z. 227, Warszawa.
 • Nowak S., 2007, Metodologia badań społecznych, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Parysek J., 2004, Warunki życia w miastach polskich w okresie transformacji [w:] Jażdżewska I. (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Suliborski A., 1976, Środowisko mieszkaniowe miasta jako przedmiot badań geografii osadnictwa, "Acta Universitatis Lodziensis", Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, seria II, z. 7.
 • Wirth L., 1938, Urbanism as a way of life, "American Journal of Socjology", no 44.
 • Zborowski A., 2004, Wybrane aspekty badań poziomu i jakości życia w dużym mieście [w:] Jażdżewska I. (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Zeliaś A., 2000, Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171280633

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.