PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 3 | nr 1 | 121--133
Tytuł artykułu

Evolution of Ecological Financial Market from the Perspective of Institutional Economics

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ewolucja ekologicznego rynku finansowego z perspektywy ekonomii instytucjonalnej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W gospodarce rynkowej aktorzy działają według reguł gry - instytucji, które nakładają na ich zachowania pewne ograniczenia, sprawiają, że staje się ono bardziej przewidywalne dla innych uczestników rynku, zmniejszają ryzyko i niepewność, redukują koszty transakcyjne itp. Instytucje można najogólniej podzielić na formalne (pochodzące od państwa i jego organów) i nieformalne (pochodzące od uczestników rynku i ich interakcji). Uczestnicy rynku starają się w twórczy sposób interpretować reguły, pragnąc wykorzystać je na swój użytek. Sektor finansowy postrzegany jest jako szczególnie twórczo podchodzący do reguł formalnych z uwagi na jego elastyczność, szybkość działania i innowacyjność. W tym kontekście za interesujące należy uznać rozważenie rosnącego zainteresowania komercyjnych uczestników rynku finansowego ochroną środowiska z perspektywy ekonomii instytucjonalnej. Stanowi to cel badawczy opracowania, zmierzającego do odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Na ile ekologiczne zachowanie w aspekcie ochrony środowiska może być interpretowane jako nowa instytucja? Jakie jest podłoże powstawania takich instytucji? Jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie nowych nieformalnych reguł ekologicznych? Jakie relacje zachodzą pomiędzy regułami formalnymi a nieformalnymi? Jak państwo mogłoby sterować i wzmacniać tego typu zachowania? (abstrakt oryginalny)
EN
In the market economy the "actors" act according to rules of the game - the institutions - which impose certain restrictions on their behavior, making it more predictable for the other participants, reduce risk and uncertainty, and furthermore lowers transaction costs, etc. Institutions can be broadly divided into formal (coming from the state) and informal (derived from market participants and their interactions). Market participants are trying to creatively interpret the rules for their own use. The financial sector is regarded as being particularly creative in its approach to the formal rules due to its flexibility, speed and innovation. In this context it is interesting to consider a growing interest of the participants of the commercial financial market in the idea of environmental protection from the perspective of institutional economics. This constitutes the aim of the study, which main concern is to answer the following questions: How can the ecological behavior of the financial market players be attributed to the new institutions? What are the driving forces behind this phenomenon? What sanctions are imposed for breaking informal rules? How do the formal and informal institutions interact? Finally, how could the state influence and reinforce such behavior? (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
121--133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Bibliografia
 • BP Annual Report (2010), http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/investors/BP_Annual_Report_and_Form_20F.pdf.
 • COM (2011) 681 final, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, Brussels, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0681:EN:NOT (accessed: 20.02.2014).
 • Dziawgo L. (1997), Papiery wartościowe w ochronie środowiska, Dom Organizatora, Toruń.
 • Dziawgo L. (2010), Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warszawa.
 • Facing finance (2011), Dirty Profits, http://www.facing-finance.org/wp-content/blogs.dir/16/files/2012/12/ff_dirtyprofits.pdf (accessed: 20.02.2014).
 • GSIA - Global Sustainable Investment Alliance (2013), Global sustainable investment review 2012, January, http://www.gsi-alliance.org/resources (accessed: 19.02.2014).
 • Hayek F.A. (1973), Law, Legislation and Liberty, Vol. 1 Rules and Order, Routledge, London. http://dx.doi.org/10.7208/chicago/9780226321233.001.0001.
 • Helmke G., Levitzky S. (2004). Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda. Perspectives on Politics, vol. 2, no. 4. http://dx.doi.org/10.1017/S1537592704040472.
 • Hodgson G.M. (2006). What Are Institutions?. Journal of Economic Issues, vol. XL, no. 1, March.
 • KMPG (2013), The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013, KPMG International.
 • North D.C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, Cambridge University Press.
 • 003">http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511003.
 • Parkiet Gazeta Giełdy (20.12.2012), Ekolodzy i potencjalny błąd w prospekcie, http://www.parkiet.com/artykul/1287227-Ekolodzy-i-potencjalny-blad-w-prospekcie.html (accessed: 22.02.2014).
 • SEG - Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (2013), Transparentność w obszarze ESG jako element przewagi konkurencyjnej spółki giełdowej, R. Sroka (ed.), Warszawa.
 • Tsukushi M. (2003), History of SRI and eco-funds in Japan, [in:] Finance and Natural Environment. Experience of Poland against the background of developed market economies, L. Dziawgo, D. Dziawgo (ed.), Toruń.
 • Urban D. (2011), Zarys koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego, Acta Univesitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 261.
 • Websites: BGŹ, http://www.bgz.pl/downloads/o_banku/BGZ_CSR_raport_elektroniczny_final.pdf (accessed: 20.02.2014).
 • Websites: City Handlowy, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6606.htm (accessed: 12.02.2014).
 • Websites: Global Reporting Initiative (GRI), https://www.globalreporting.org (accessed: 11.02.2014).
 • Websites: Millennium, http://www.bankmillennium.pl/pl/o-banku/csr/dzialania/srodowisko (accessed: 20.02.2014).
 • Websites: Principles for Responsible Investment (PRI), http://www.unpri.org (accessed: 10.02.2014).
 • Websites: United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), http://www.unepfi.org (accessed: 11.02.2014).
 • Websites: World Wide Fund for Nature (WWF), http://www.wwf.pl/mozesz_pomoc/karta_kredytowa (accessed: 12.02.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171280645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.