PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1 | 47--62
Tytuł artykułu

Instytucja rządu republiki Czarnogóry w systemie organów władzy

Autorzy
Warianty tytułu
The Issue of Government of the Republic of Montenegro in its Executive System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój instytucji rządu Czarnogóry związany jest z dwoma czynnikami: kształtowaniem się organizmu państwowego oraz rozwojem konstytucjonalizmu czarno- górskiego. Poniżej zostaną zaprezentowane węzłowe etapy formowania się władzy wykonawczej w państwie czarnogórskim oraz jugosłowiańskim (okres 1918-1992). (fragment tekstu)
EN
The Constitution of Montenegro describes the state as a "civic, democratic, ecological state of social justice, based on the reign of Law." Montenegro is an independent and sovereign republic that proclaimed its new constitution on 22th October 2007. The President of Montenegro (Montenegrin: Predsjednik Crne Gore) is the head of state, elected for a period of five years through direct elections. The President represents the republic abroad, promulgates law by ordinance, calls elections for the Parliament, proposes candidates for Prime Minister, president and justices of the Constitutional Court to the Parliament. The President also proposes the calling of a referendum to Parliament, grants amnesty for criminal offences prescribed by the national law, confers decoration and awards and performs other constitutional duties and is a member of the Supreme Defence Council. The official residence of the President is in Cetinje. The Government of Montenegro (Montenegrin: Vlada Crne Gore) is the executive branch of government authority of Montenegro. The government is headed by the Prime Minister, and consists both of the deputy prime ministers as well as ministers. The Parliament of Montenegro (Montenegrin: Skupština Crne Gore) is a unicameral legislative body. It passes laws, ratifies treaties, appoints the Prime Minister, ministers, and justices of all courts, adopts the budget and performs other duties as established by the Constitution. Parliament can pass a vote of no-confidence on the Government by a simple majority. One representative is elected per 6,000 voters. The present parliament contains 81 seats, with a 47-seat majority currently held by the Coali- tion for a European Montenegro as a result of the 2009 parliamentary election.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Burakowski A., Jugosławia (Serbia i Czarnogóra), w: "Europa Środkowo-Wschodnia" 11-12 (2001-2002), Warszawa 2004, s. 379 i nast.
 • Chruściak R., Zagadnienie pozycji ustrojowej rządu w ZSRR i w innych państwach Europy Wschodniej, w: "Studia konstytucyjne", red. Z. Jarosz, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1990, s. 208 i nast.
 • Ciemniewski J., Ustawa w jugosłowiańskim systemie konstytucyjnym, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977, s. 78 i nast.
 • Felczak W., Wasilewski T., Historia Jugosławii, Ossolineum, Wrocław 1985.
 • Jelavich B., Historia Bałkanów. Wiek XX, Wyd. UJ, Kraków 2005, s. 49.
 • Konstytucja Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii z 31 stycznia 1946 r., w: Nowe konstytucje państw europejskich, red. L. Gelberg, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1949.
 • Konstytucja Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców (ogłoszona 28 czerwca 1921 r.), w: Nowe konstytucje, red. J. Makowski, Nakł. Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1925.
 • Konstytucja Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii z 7 kwietnia 1963 r., Sekretariat Związkowej Rady Wykonawczej, Belgrad 1964.
 • Konstytucja Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, wstęp: J. Ciemniewski, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975.
 • Krysieniel K., Wojnicki J., Partie i systemy partyjne państw byłej Jugosławii, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk-Warszawa 2009, s. 115 i nast.
 • LeBor A., Milosevic: A Biography, Bloomsbury, London 2002, s. 104 i nast.
 • Mizerski E., Jugosłowiański system przedstawicielski 1918-1990, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1999, s. 29 i nast.
 • Podhorodecki L., Jugosławia. Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Mada, Warszawa 2000, s. 67 i nast.
 • Poslovnik Skupštine Crne Gore (prečišćeni tekst), "Službeni List Crne Gore" 2010, broj 7.
 • Ryś B., Jugosłowiański system samorządowy, Instytut Krajów Socjalistycznych PAN, Warszawa 1986.
 • Skowronek J., Tanty M., Wasilewski T., Słowianie południowi i zachodni. VI-XX wiek, Książka i Wiedza, Warszawa 2005, s. 430.
 • Słownik Biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku., red. W. Roszkowski, J. Kofman, Rytm, Warszawa 2005, s. 158.
 • Stańczyk J., Jugosławia (Serbia i Czarnogóra), w: "Europa Środkowo-Wschodnia" 7-8 (1997-1998), Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2000, s. 100 i nast.
 • Szulc W., Przemiany gospodarcze i społeczne w Jugosławii w okresie międzywojennym (1918-1941), Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1980, s. 25.
 • Tanty M., Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Książka i Wiedza, Warszawa 2003, s. 38.
 • Thomas R., The Politics of Serbia in the 1990, Columbia University Press, New York 1999, s. 379 i nast.
 • Ustav Kraljevine Jugoslavije, "Službene Novine" 1931, broj 900.
 • Ustav Republike Crne Gore, "Službeni list RCG" 1992, broj 48.
 • Ustav Republike Crne Gore, "Službeni list RCG" 25 oktobar 2007, broj 1.
 • Ustawa Konstytucyjna o podstawach ustroju społecznego i politycznego Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii z 13 stycznia 1953 r., w: Konstytucja Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, Warszawa 1957.
 • Walkiewicz W., Jugosławia - byt wspólny i rozpad, Trio, Warszawa 2000, s. 75 i nast.
 • Wojnicki J., System konstytucyjny Serbii i Czarnogóry, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2005, s. 51 i nast.
 • www.parties-and-elections.de/montenegro.html,15.04.2011.
 • Zawadzka B., Model przedstawicielstwa socjalistycznego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980, s. 325 i nast.
 • Zieliński E., Skupsztyna SFRJ, PWN, Warszawa 1978.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171280763

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.