PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 324 Economy and Space | 46--61
Tytuł artykułu

Financial Synthetic Index and the Economic Security of the Region in the Context of Local Government Efficiency

Warianty tytułu
Syntetyczny wskaźnik bezpieczeństwa ekonomicznego regionu w kontekście działalności władz lokalnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Ocena działań jednostek samorządu terytorialnego i bezpieczeństwa ekonomicznego regionu powinna uwzględniać cechy społeczne i ekonomiczne kształtujące potencjał jednostek samorządowych w regionie. Zasoby finansowe są podstawą działania jednostek samorządu terytorialnego oraz warunkiem realizowania nałożonych na nie zadań, determinują rozwój gminy, są wyrazem potencjału rozwoju gospodarczego. Ocenie efektywności działania samorządu, jego gospodarki finansowej i bezpieczeństwa ekonomicznego służy stosowanie metod statystyki wielowymiarowej, pozwalające na wyznaczenie miary syntetycznej. Wymaga ona uwzględnienia wielu różnych zmiennych, których dobór może mieć istotny wpływ na uzyskane wyniki i możliwość wykorzystania wskaźnika syntetycznego do ocen między regionami pochodzącymi z różnych państw. Takie podejście umożliwia ocenę obiektu (gminy) za pomocą jednej wielkości oraz pozwala na porządkowanie analizowanych obiektów pod względem rozpatrywanego zjawiska.(abstrakt oryginalny)
EN
The evaluation of local government units' activities and the economic security of the region should include the social and economic factors shaping the units' potential in the region. The financial resources are the basis for all local government units' actions and the main condition for carried activities. They determine the commune's development and are the expression of economic development potential. The methods of multivariate statistics, allowing for determining the synthetic measure, are applied in order to evaluate the effectiveness of local government, its financial economy and economic security. It requires taking into account many variables, selection of which may significantly influence the gained results and the possibilities of using the synthetic index for the inter-regional evaluations of various countries. Such an approach allows for the evaluation of a district by means of one value and for arranging the analysed data according to the phenomenon.(original abstract)
Rocznik
Strony
46--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Bury P., Finanse lokalne z elementami finansów państwa, WSU, Kielce 2002.
 • Bury P., Dziekański P., 2012, Porównanie wybranych elementów budżetów gmin województwa świętokrzyskiego, [in:] P. Dziekański (red.), Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu, Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, Ostrowiec Świętokrzyski, pp. 7-29.
 • Drwiłło A., Gliniecka J., 1997, Finanse gmin, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Dziekański P., 2011, Analiza sytuacji finansowej samorządu jako wyznacznik efektywności ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego, [in:] B. Filipiak (red.), Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach, Zeszyty Naukowe 38/2011, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań, pp. 247-259.
 • Łukasiewicz J., Kłoskowska K., 2006, Uwarunkowania sprawności działania administracji samorządowej - aspekty teoretyczne i praktyczne, [in:] E. Ura (Ed.), Sprawność działania administracji samorządowej, Stowarzyszenie Administracji Publicznej i Zakład Prawa Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Owsiak S., 2005, Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., 1995, Ekonomia, T. 1, PWN, Warszawa.
 • Sochacka-Krysiak H., 2009, Niektóre problemy efektywności w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, [in:] S. Wieteska, M. Wypych (red.), W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 1990 nr 16, poz. 95.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym DzU 1998 nr 91, poz. 578.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 1998 nr 91, poz. 576.
 • Wiktorowska A., 2002, Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Liber, Warszawa.
 • Wysocki F., Lira J., 2005, Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań.
 • www.bezpieczenstwoekonomiczne.pl/definicja.htm (28.12.2010)
 • www.ilw.org.pl/download/298/Pani%20Prof.pdf (22.01.2012)
 • www.ppbw.eu/plik-new-directions-of-security-research-in-poland-and-its-results,1328169093.pdf (22.01.2012)
 • www.univ.rzeszow.pl/pliki/Zeszyt4/17_golyga_tomaszewski.pdf (22.01.2012)
 • www.wzieu.pl/zn/620/ZN_620.pdf (11.06.2012)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171280887

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.