PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 324 Economy and Space | 136--143
Tytuł artykułu

Protection of Authors' Rights in Knowledge-based Market Economy

Autorzy
Warianty tytułu
Ochrona praw autorskich w gospodarce opartej na wiedzy
Języki publikacji
RU
Abstrakty
Kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy, nowoczesnej i innowacyjnej, a tym samym bardziej konkurencyjnej to główny cel gospodarki rynkowej. Konkurencja oparta na zasobach materialnych wypierana jest sukcesywnie przez rywalizację opartą na zasobach niematerialnych (ludziach, wiedzy, technologiach). Kapitał intelektualny stanowi najcenniejszy składnik przedsiębiorstwa, umożliwia jego ciągły rozwój i wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Świadome korzystanie z regulacji prawa ochrony własności intelektualnej ma istotny wpływ na racjonalny rozwój innowacji oraz przekłada się na skuteczne wdrażania nowych idei, w szczególności na polu działalności gospodarczej. To z kolei może doprowadzić wzrostu gospodarczego i skutkować podniesieniem poziomu konkurencyjności polskich przedsiębiorców nie tylko w ramach wewnątrz krajowych, ale także na obszarze UE.(abstrakt oryginalny)
EN
Creating economy based on knowledge, modern and innovative, and at the same time more competitive is the main goal of market economy. Competition based on material resources is consecutively superseded by competition based on non-material resources (people, knowledge, technology). Intellectual capital comprises the most valuable ingredient of an enterprise. It enables its constant development and influences the competitiveness of the enterprise. The conscious usage of intellectual property protection law has a significant influence on the rational development of innovations and it translates into effective implementation of new ideas, especially in the field of economic activity. This in turn may lead to economic growth and result in raising the level of competitiveness of Polish entrepreneurs not only inside the country but also in the EU(original abstract)
Rocznik
Strony
136--143
Opis fizyczny
Twórcy
 • Opole University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Barta J., Markiewicz R., 2005, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Zakamycze, Kraków.
 • Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trademark, OJ L 011.
 • Directive 2004/48/EC of the European Parliament and Council of 29 April 2004 regarding enforcement of intellectual property rights, OJ L 157/45.
 • Golat R., 2005, Prawo autorskie i prawa pokrewne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego i Komitetu Regionów, 2011, Jednolity rynek w obszarze praw własności intelektualnej - Wspieranie kreatywności i innowacji celem zapewnienia wzrostu gospodarczego, atrakcyjnych miejsc pracy oraz wysokiej jakości produktów i usług w Europie, KOM (2011)287.
 • Konwencja Berneńska o ochronie dział literackich i artystycznych z 9 września 1886, DzU 1990 Nr 82, poz.474.
 • Konwencja o udzielaniu patentów europejskich z 20 grudnia 1993, DzU 2004 Nr 79, poz. 737.
 • Konwencja Wiedeńska o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 roku zmieniona w Brukseli 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie 2 czerwca 1911 r., w Hadze 6 listopada 1925 r., w Londynie 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie 31 października 1958 r. i w Sztokholmie 14 lipca 1967, DzU 1975 Nr 9, poz. 51.
 • Matczewski A. (Ed.), 2008, Zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Pohulak-Żołędowska E., 2009, Znaczenie ochrony praw własności intelektualnej dla współczesnych gospodarek, [in:] R. Wisła, E. Okoń-Horodyńska (Eds.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej z dnia 15 kwietnia 1994, DzU 1996 Nr 32, poz.143.
 • Sieniow T., Włodarczyk W., 2009, Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa.
 • Szymura M., 2012, Ochrona praw autorskich i pokrewnych jako praw wyłącznych, [in:] F. Sitkiewicz (Ed.), Wybrane aspekty zarządzania organizacją, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, no. VIII, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, DzU 1964 Nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 • Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, DzU 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.
 • Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. DzU 2006 Nr 90, poz. 631.
 • Ustawa z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, tekst jedn. DzU 2003 Nr 119, poz. 1117.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 15 listopada 2002, IICKN 1289/00, OSNC 2004, nr 3, poz. 44.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171280921

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.