PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 64, T. 1 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa | 257--268
Tytuł artykułu

Zmodyfikowane modele Du Pont do analizy rentowności polskich przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Modified Du Pont Models for Profitability Analysis of Polish Corporations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono na wstępie genezę, cel i metodologię pracy oraz historię rozwoju modeli rentowności typu Du Pont, pokazując na przykładzie sprawozdania finansowego wybranego przedsiębiorstwa ich ograniczoną użyteczność (zakres informacji możliwych do uzyskania). Zaproponowano następnie modyfikacje (rozszerzenia, rozwinięcia) modelu Du Pont, definiując kolejne modele - poczynając od modelu sześcioczynnikowego do najszerszego - dziewięcioczynnikowego. Zdefiniowano na potrzeby tych modeli szereg nowych wskaźników finansowych. Każde kolejne rozszerzenie modelu zostało zilustrowane przykładowymi obliczeniami dla danych ze sprawozdania finansowego wybranej firmy. Pokazano na tych przykładach sposób zastosowania oraz użyteczność proponowanych modeli. Artykuł kończą ogólne uwagi na temat czynników rentowności kapitałów własnych prezentowanych w opracowanych modelach. (abstrakt oryginalny)
EN
In the introduction of the paper the aim of the research, its genesis, methodology and short history of the Du Pont profitability models were presented, showing on example of financial statement of a selected corporation, their limited utility (limited scope of possible to extract information). After that, modifications (enlargements or developments) of Du Pont model were proposed, by defining subsequent new models - starting from a 6-factor model, up to the most developed a 9-factor model. For the needs of these models several new financial ratios were defined. Every subsequent model was illustrated by ratios calculations for data from financial statement of the chosen exemplary corporation. On these examples the way of applying and utility of proposed models were shown. The paper is finished with general remarks on equity profitability factors presented in elaborated models. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A. (2012), Pomiar i analiza przyczynowo-skutkowa rentowności kapitału własnego w małym przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" nr 3.
 • Dudycz T. (2000), Analiza finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dudycz T. (2001), Pomiar efektywności przedsiębiorstwa w stosunku do zainwestowanego kapitału, "Rachunkowość" nr 4.
 • Gołaś Z., Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D. (2009), Rentowność kapitału własnego przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 8.
 • Hawawini G., Viallet C. (1999), Finance for Executives, South-Western College Publishing.
 • Hawawini G., Viallet C. (2007), Finanse menedżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy, PWE, Warszawa.
 • PKN ORLEN Raport Roczny 2011 (2012), PKN ORLEN SA.
 • Sibilski W. (2010), Rentowność kapitałów własnych a dźwignia finansowa - aspekty teoretyczne oraz przykłady na bazie sprawozdań polskich przedsiębiorstw, w: Zarządzanie finansami. Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Sierpińska M. (1995), Wykorzystanie wskaźników rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 451.
 • Waśniewski T., Skoczylas W. (1993), Analiza rentowności przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" nr 9.
 • Wędzki D. (2009), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, t. 2: Wskaźniki finansowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Żwirbla A. (2005), Model Du Ponta jako narzędzie retro- i prospektywnej analizy ekonomicznej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 29 (85).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171281241

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.