PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 27 Rozwój lokalny i regionalny : innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości | 201--211
Tytuł artykułu

Działalność bankowa w obliczu dyrektyw MiFID

Warianty tytułu
Banking Activity in the face of MiFID
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem każdego banku komercyjnego jest maksymalizacja jego wartości poprzez uzyskanie możliwie największych korzyści w różnych okresach. Cel ten musi być osiągnięty przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa działalności bankowej. W ostatnich latach banki coraz częściej odchodzą od tradycyjnej działalności bankowej, polegającej na zgromadzeniu depozytów na podejmowanie akcji kredytowej, szukają nowych możliwości zwiększania dochodów banku. Jednym z takich obszarów jest dystrybucja i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. W związku z praktyką oferowania klientom różnych instrumentów finansowych przez instytucje finansowe, od roku 2007 w Unii Europejskiej, a od tego roku w polskim sektorze bankowym zostały wprowadzone decyzje o przyjęciu dyrektyw MiFID, które mają na celu wzmocnienie ram prawnych dla międzynarodowego przepływu usług inwestycyjnych, ujednolicenie zasad oferowania ich obywatelom 'Unii Europejskiej we wszystkich krajach. Dlatego istnieje konieczność dostosowania procedur i zachowań klientów tak, aby zarządzanie funduszami inwestycyjnymi nie było zbyt ryzykowne w przypadku awarii z powodu dokładności regulacji w prawie wykonywania działalności i wymogów informacyjnych. Jak ważne jest to dla banków, wskazuje fakt, że zyski z tej działalności w niektórych bankach stały się jedną z największych pozycji w dochodach z prowizji i opłat bankowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The primary objective of each commercial bank is to maximize its value by achieving the possible greatest gains in different periods. This target must be achieved while maintaining all safety standards of banking activities. In recent years, banks are increasingly moving away from traditional banking activity, consisting of transformation of deposits collected on the loans, seeking new opportunities for expansion of bank revenue. One such area is the distribution and management of investment funds. In connection with different practice of offering various financial instruments to customers by financial institutions since 2007 in the European Union, and since this year in Polish banking sector decisions were introduced to the MiFID, which reinforce the legal framework for the international flow of investment services, unifying rules of offering them to the citizens of the European Union in all countries. Therefore there is a necessity to adjust procedures and behaviors to customers, so as to management of the investment funds was not too risky in the event of a failure due exactitude in performance law regulated informative requirements and activities. How important it is for the banks prove fact, that profits from this activities, in some of banks became one of the biggest entries in the income from commissions and bank charges. (original abstract)
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
  • W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość, Poltext, Warszawa 2001.
  • S. Flejterski, B. Świecka, Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171281311

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.