PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 326 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 11--20
Tytuł artykułu

Kondycja gospodarstw domowych i konsumentów (60+) oraz uwarunkowania rynkowe ich zachowań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Condition of Households and Consumers (60+) and Market Factors of Their Behaviour
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prognozy demograficzne przewidują wzrost liczby osób starszych w społeczeństwie. Warto zatem zainteresować się specyfiką i znaczeniem tego sektora. Silver economy to dział gospodarki zajmujący się zaspokajaniem potrzeb wynikających ze starzenia się ludności. W ramach tej ekonomii powinny się również znaleźć usługi i produkty finansowe dedykowane tej grupie. Dla uzasadnienia budowania takiej oferty potrzebne jest przedstawienie potencjału osób starszych. Celem opracowania jest prezentacja kondycji osób starszych (w wieku 60+) poprzez przedstawienie dochodów, wydatków, oszczędności oraz poziomu ubóstwa gospodarstw domowych emerytów.(abstrakt oryginalny)
EN
Demographic forecasts predict the growth in the number of elderly people in society. It is definitely worth getting interested in the specificity and meaning of this sector. Silver economy is a section of economy engaged in satisfying needs connected with population ageing. In this economy there should also be financial products and services dedicated to that group. In order to justify the creation of such an offer it is required to present the potential of elderly people. The aim of this paper is to present the condition of the elderly aged (60 +) by presenting income, expenditure, savings and household poverty of the retired people.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Biuletyn Informacyjny, "Metodyka NBP" 2012, nr 11.
 • Bogacka-Kisiel E. (red.), Finanse osobiste. Zachowania - produkty - strategie, PWN, Warszawa 2012.
 • Budżety Gospodarstw Domowych w 2009-2011 r., GUS, Warszawa 2010-2012.
 • Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Warszawa 2009.
 • Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2008.
 • Emerytury i renty w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
 • Flejterski S., Metodologia finansów. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2007.
 • Holzer J., Demografia, PWE, Warszawa 2003.
 • Jurek Ł., Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Difin, Warszawa 2012.
 • Kubicki P., Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych Zakład Gerontologii Społecznej IPiSS, Ekspertyza w ramach projektu "EAPN Polska - razem na rzecz Europy Socjalnej", Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, Warszawa 2011.
 • Łętowska E., Europejskie prawo umów konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2009.
 • Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, 2006.
 • Rocznik Statystycznego 2011 i 2012, GUS, Warszawa 2011-2012.
 • Rocznik Demograficzny 2007-2012, GUS, Warszawa 2008-2013.
 • Rytelewska G. (red.), Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse i zagrożenia, PWE, Warszawa 2005.
 • Szukalski P., Trzy kolory: Srebrny. Co to takiego silver economy?, "Polityka Społeczna" 2012, nr 5-6.
 • Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.
 • Świtała M., Ochrona interesów konsumentów w starszym wieku (w świetle badań opinii), [w:] Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, red. E. Kieżel, Difin, Warszawa 2007.
 • Ubóstwo w Polsce w 2010, GUS, Warszawa 2011.
 • Ubóstwo w Polsce w 2011, GUS, Warszawa 2012.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, DzU 2012, poz. 637.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171281445

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.