PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2006 | 2 Ład instytucjonalny w gospodarce | 423--438
Tytuł artykułu

Model ustroju społeczno-gospodarczego w świetle konstytucji RP oraz wybranych krajów europejskich

Warianty tytułu
The Model of the Socioeconomic System As Defined by the Principles of the Republic of Poland's Constitution and Other Countries' Constitutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza konstytucji RP oraz konstytucji niektórych innych państw europejskich, dokonana w artykule wskazuje na obecność w nich odmiennych regulacji dotyczących przyjętego modelu społeczno-gospodarczego państwa. (fragment tekstu)
EN
This article presents legal regulations concerning the socio-economic model from the perspective of the Republic of Poland's and other countries' constitutions. By definition, state constitutions are to specify regulations of the socio-economic systems and they do so in a similar way. However, there is no single universal model for the free-market economy. The Republic of Poland's Constitution, in its Article 20, refers to the Polish economic system in terms of the social market economy. This implies a market economy combining the elements of economic liberalism with those of a welfare state. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
423--438
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 189.
 • Bożyk S., Regulacja ustroju społeczno-gospodarczego w projektach konstytucji RP, [w:] G. Kryszeń, E. Zwierzchowski (red.)Konstytucyjna regulacja ustroju społeczno-gospodarczego i finansów publicznych, Materiały XXXVII Sesji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Białowieża 8-10 czerwca 1995 roku).
 • Bylok F., Sztumska B., Rynek i sprawiedliwość. Zakres realizacji sprawiedliwości społecznej w systemie rynkowym w Polsce w okresie transformacji, [w:] S. Partycki (red.), Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Model a rzeczywistość, Lublin 2000.
 • Domańska A., Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2001.
 • Dziewięcka-Bokun L., Systemowe determinanty polityki społecznej, Wrocław 1999.
 • Gricen K., Socjalna gospodarka rynkowa w RFN. Koncepcja - rozwój - problematyka, Polityka Ekonomiczna i Społeczna 1992, z. 16.
 • Gulczyński M., Konstytucjonalizacja nowego ładu społecznego w Polsce, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, Warszawa 1998.
 • Hadrowicz T., Krytyka " państwa dobrobytu" we współczesnej zachodnioniemieckiej myśli społeczno-ekonomicznej, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 1987, nr 72.
 • Kosikowski C., Gospodarka i finanse publiczne w nowej konstytucji, Państwo i Prawo 1997, z. 11-12.
 • Kosikowski C., Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995.
 • Kosikowski C., Zasada ochrony własności, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, Warszawa 1998.
 • Kosikowski C., Zasada wolności działalności gospodarczej, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, Warszawa 1998.
 • Kuciński J., Konstytucyjny ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
 • Leszczyński L., Zakres regulacji a właściwości norm konstytucyjnych (Materie gospodarcze i socjalne), Państwo i Prawo 1995, z. 5.
 • Morawski L., Prawa jednostki a dobro wspólne (Liberalizm versus komunitaryzm ), Państwo i Prawo 1998, z. 11.
 • Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Zakamycze, Kraków 2000.
 • Partycki S., Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Próba diagnozy systemu, [w:] K. Konecki, P. Tobera A. Buchner-Jeziorskiej, K. Karczmarczyk, W. Dymarczyk (red.), Socjologia gospodarki: rynek, instytucje, zarządzanie, Łódź 2002.
 • Pietrucha J., Konstruowany ład rynkowy? (Niemcy), [w:] S. Swadźba (red.), Systemy gospodarcze krajów Unii Europejskiej, Katowice 1998, s. 32-39.
 • Rymsza M., Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku? Kwestia socjalna w Trzeciej Rzeczypospolitej na przykładzie ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1998.
 • Sarnecki P. (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.
 • Skoczny T., Społeczna gospodarka rynkowa w świetle konstytucji RFN, [w:] K. Gricen (red.), Socjalna gospodarka rynkowa. Jak to robią Niemcy, Warszawa 1992.
 • Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Zakamycze, Kraków 1998.
 • Szomburg J., Społeczno-polityczne uwarunkowania budowy nowego ładu gospodarczego, Transformacja Gospodarki/ Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 1995.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
 • Wiśniewski J., Możliwości imitacji w Polsce zagranicznych rozwiązań systemowych, [w:] S. Swadźby (red.), Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska?, Katowice 2001.
 • Witkowski Z. (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 1998.
 • Wojtaszczyk A., Konstytucjonalizacja systemu społeczno-gospodarczego - diagnoza i perspektywy rozwoju, Z Prac Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych 1997.
 • Ziembiński Z., Wartości konstytucyjne, Warszawa 1993, s. 62.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171281561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.