PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 326 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 259--270
Tytuł artykułu

Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym na rynku zamówień publicznych w Polsce. Analiza porównawcza z firmami krajowymi.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Enterprises with Foreign Capital on the Public Procurement Market in Poland. Comparative Analysis with Domestic Firms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zamówienia publiczne są jednym z narzędzi rynkowych, które powinny służyć rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. W rzeczywistości mają na celu m.in. poprawę warunków ramowych prowadzenia działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest ocena roli i znaczenia przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym na rynku zamówień publicznych w Polsce, ich aktywności innowacyjnej oraz ich opinii na temat możliwości wykorzystania zamówień publicznych jako instrumentu wspierającego innowacyjność na tle analogicznych zachowań przedsiębiorstw krajowych (wyłącznie z kapitałem polskim). W opracowaniu oparto się na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych na losowo wybranej próbie 685 przedsiębiorstw, wśród których znaleźli się wykonawcy lub potencjalni wykonawcy oraz przedsiębiorstwa nigdy nie uczestniczące w zamówieniach publicznych. Rezultaty analizy dowodzą, że firmy z udziałem kapitału zagranicznego są bardziej innowacyjne i reprezentują większy potencjał na rynku zamówień publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Public procurement is one of the market tools which could be useful for the development of knowledge and innovation based economy. It is particularly aimed to improve a framework of innovation activities for enterprises. The main purpose of the paper is the assessment of role and significance of enterprises with foreign capital on the public procurement market in Poland. Special attention is paid to their innovation activities and their opinion about the possibility to use public procurement as a tool supporting innovativeness in comparison with the opinion about enterprises with the Polish capital only. Data used for the analysis are based on the results of a survey conducted on a random sample of 685 enterprises in Poland among which there are public procurement suppliers (potential public procurement suppliers) and entities which have never participated in public contracts. The results of the analysis show that firms with foreign capital are more innovative and are characterized by higher scale of supply on the public procurement market.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Chojna J., Miejsce podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce 2009-2011, IBRKK, Warszawa 2012.
 • Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym, GUS, Warszawa 2012.
 • Janasz K., Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w modernizacji gospodarki kraju, [w:] Wybrane problemy modernizacji gospodarki, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 22, Wydawnictwo US, Szczecin 2011, s. 35-50.
 • Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń 2005.
 • Różański J., Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój, finansowanie, ocena, PWE, Warszawa 2010.
 • Starzyńska D., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012.
 • Starzyńska W., Wiktorowicz J. (red.), Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw - stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012.
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, DzU 1994, nr 76, poz. 344.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, DzU 2004, nr 19, poz. 177, z późn. zm.
 • Witkowska J., Wysokińska Z., Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy integracji europejskiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171281719

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.