PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 | 22--34
Tytuł artykułu

The Interdependence Analysis for the Notification Bodies and Notifications within the New Approach

Warianty tytułu
Analiza współzależności dla jednostek notyfikowanych i notyfikacji w ramach nowego podejścia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Ocena zgodności z dyrektywami nowego podejścia jest ważnym elementem wspólnego rynku Unii Europejskiej w zakresie usuwania barier w handlu i zapewnienia bezpieczeństwa konsumenta. Ocena zgodności jest prowadzona przez jednostki notyfikowane w ramach notyfikacji, które zostały zgłoszone do Komisji Europejskiej. Dla jednostek notyfikowanych i notyfikacji zbudowano model regresji liniowej. Ilość jednostek notyfikowanych została oznaczona jako zmienna niezależna, a ilość notyfikacji jako zmienna zależna. Przeprowadzono także analizę korelacji. Porównano także wybrane parametry oddzielnych modelów regresji dla "starych" i "nowych" krajów Unii Europejskiej. Porównanie to wskazało, iż ocena zgodności w ramach dyrektyw nowego podejścia jest zdominowana przez kraje "starej" Unii Europejskiej. Dlatego też istnieje potrzeba, by Komisja Europejska podjęła pewne kroki, by zrównoważyć tę niekorzystną relację. (abstrakt oryginalny)
EN
The conformity assessment with the new approach directives is an important element of the European Union (EU) common market in removing barriers to trade and assessing consumer safety. The conformity assessment is carried out by the notified bodies within the notifications, which were notified to the European Commission. For the notified bodies and notifications the linear regression model was built. The number of the notified bodies was adopted as the independent variable and the number of notification as the dependent variable. The correlation analysis was also performed. The comparison of the selected parameters of the separated regression models for the "old" and "new" EU countries was also carried out. This comparison indicates that the conformity assessment system within the new approach directives is dominated by the "old" EU countries. Thus, there is a need, according to the European Commission, to take some steps to balance this negative relationship. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
22--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Gdynia Maritime University, Poland
Bibliografia
 • [1] Baldwin R.E., Forslid R. (2010) Trade Liberalization with Heterogeneous Firms. Review of Development Economics, 14 (2), 161-176.
 • [2] Bielecka A. (2005) Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka (Statistics for Business and Economics. Theory and Practice). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa (2005).
 • [3] Borraz O. (2007) Governing Standards: The Rise of Standardization Processes in France and in the EU. Governance. An International Journal of Policy, Administration, and Institutions 20 (1), 57-84.
 • [4] Brenton P. (2003) The Economic Impact of Enlargement of the European Economy, [in:] Pusca, A. (ed.), EU: Challenges and Promises of a New Enlargement, pp. 159- 181. International Debate Education Association, New York.
 • [5] Chowdhury N., Wessel R.A. (2012) Conceptualising Multilevel Regulation in the EU: A Legal Translation of Multilevel Governance? European Law Journal, 18 (3), 335-357.
 • [6] Council Resolution of 21 December 1989 on a global approach to conformity assessment. Official Journal С 010 , 16.01.1990, 1-2.
 • [7] Council Resolution of 7 May 1985 on a new approach to technical harmonization and standards. Official Journal С 136, 4.6.1985, 1-9.
 • [8] Decision No 1/2006 of the EC-Turkey association council of 15 May 2006 on the implementation of Article 9 of Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council on implementing the final phase of the Customs Union (2006/654/EC).
 • [9] Decision No 768/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on a common framework for the marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC. Official Journal L 218, 13.08.2008, 82-128.
 • [10] Delener N. (1999) Strategic Planning and Multinational Trading Blocs. Greenwood Press, Westport.
 • [11] Devereaux С., Lawrence R.Z., Watkins M. D. (2006) Case Studies in US Trade Negotiation, Volume 1: Making the Rules. Peterson Institute for International Economics, Washington.
 • [12] Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations. Official Journal L 204, 21.07.1998, 37-48.
 • [13] EA Members, http://www.european-accreditation.org/content/ea/members.htm. Accessed 22 May 2012.
 • [14] Egan, M. (2002), Setting Standards: Strategic Advantages in International Trade. Business Strategy Review, 13 (1), 51-64.
 • [15] Extended Search for Standards and/or Project, http://esearch.cen.eu/esearch/. Accessed 22 May 2012.
 • [16] Fairgrieve D., Howells G. (2006) General Product Safety - a Revolution Through Reform? The Modern Law Review, 69 (1), 59-69.
 • [17] Gehring T., Kerler M. (2008) Institutional Stimulation of Deliberative Decision- Making: Division of Labour, Deliberative Legitimacy and Technical Regulation in the European Single Market. Journal of Common Market Studies 46 (5), 1001-1023.
 • [18] Guasch J.L., Racine J.-L., Sánchez T.I., Diop M. (2007) Quality Systems and Standards for a Competitive Edge. World Bank Publications, Herndon.
 • [19] Henrykowski W. (2009) System oceny zgodności w Unii Europejskiej. 5 lat po akcesji. Historia - Teraźniejszość (The Conformity Assessment System in the European Union. 5 Years after the Accession. The History - The Present). Wydawnictwo PERT, Warszawa.
 • [20] Hoekman B.M., Togan S. (2005) Turkey: Economic Reform and Accession to the EU. World Bank Publications, Herndon.
 • [21] Hutyra A. (2003) Umieszczanie na wyrobach oznakowania CE. Zakres obowiązywania, podstawowe zasady, praktyczne wskazówki (The Affixing of the CE Marking to Products. The Scope, Basic Principles, Practical Guidelines). Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • [22] Larose D.T. (2008) Metody i modele eksploracji danych (Data Mining Methods and Models). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [23] Messerlin P.A., Palmeter, D. (2000) Technical Regulations and Industry Standards (TRIS), [in:] Cottier T., Mavroidis P.C., Blatter P. (ed.), Regulatory Barriers and the Principle of Non-discrimination in World Trade Law: Past, Present, and Future, pp. 245-260. University of Michigan Press, Ann Arbor.
 • [24] Micossi S. (2007) Economic Policy Coordination and Policy Regimes in the European Union, [in:] L. Paganetto (ed.), The Political Economy of the European Constitution, pp. 219-234. Ashgate Publishing Group, Abingdon.
 • [25] Ministry of Economy, Polish Centre for Testing and Certification (2010) Oznakowanie CE dla wyrobów (CE Marking for Products). Ministry of Economy and Polish Centre for Testing and Certification, Warszawa.
 • [26] Neumayer E. (2005) Uneven Geographies of Organizational Practice: Explaining the Cross-National Transfer and Diffusion of ISO 9000. Economic Geography, 81 (3), 237-259.
 • [27] New Approach Notified and Designated Organisations Information System (Nando), http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/ nando/. Accessed 22 May 2012.
 • [28] Pigłowski M. (2013) The notification of bodies from the Central and East European countries within the new approach directives. Towaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, 34 (1), 13-26.
 • [29] Poncibò C. (2007) Private certification schemes as consumer protection: a viable supplement to regulation in Europe? International Journal of Consumer Studies 31(6), 656-661.
 • [30] Portugal-Perez A., Reyes J.-D., Wilson J.S. (2010) Beyond the Information Technology Agreement: Harmonisation of Standards and Trade in Electronics. The World Economy, 33 (12), 1870-1897.
 • [31] Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93. Official Journal L 218, 13.08.2008, 30-47.
 • [32] Sabathil G., Joos K., Kessler В. (2008) European Commission: An Essential Guide to the Institution, the Procedures and the Policies. GBR Kogan Page Ltd, London.
 • [33] Smith M., O'Donnell R., Laffan B. (1999) Europe's Experimental Union: Rethinking Integration. Routledge, Florence.
 • [34] Starzyńska W. (2000) Statystyka praktyczna (Practical Statistics). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [35] Togan S. (2010) Turkey: Trade Policy Review, 2007. The World Economy, 33 (11), 1339-1389.
 • [36] Verbruggen P. (2009) Does Co-Regulation Strengthen EU Legitimacy? European Law Journal, 15 (4), 425-441.
 • [37] Waddington L. (2009) A Disabled Market: Free Movement of Goods and Services in the EU and Disability Accessibility. European Law Journal, 15 (5), 575-598.
 • [38] Young A.R. (2004) The Incidental Fortress: The Single European Market and World Trade. Journal of Common Market Studies, 42 (2), 393-414.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171281789

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.