PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 326 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 296--305
Tytuł artykułu

Ujęcie działalności finansowej w rachunku przepływów pieniężnych a weryfikacja prawidłowości sprawozdania finansowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Including the Financial Activity in the Account of Cash Flows and Verification of the Correctness of Financial Statement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było określenie przydatności trzeciej części rachunku przepływów pieniężnych (przepływów z działalności finansowej) przy weryfikacji prawidłowości sporządzonego bilansu oraz rachunku zysków i strat. Po scharakteryzowaniu przykładowych wpływów i wydatków z tego obszaru określono powiązania między przepływami z działalności operacyjnej a bilansem oraz rachunkiem zysków i strat. Odniesiono się do opinii w tym zakresie wyrażonych przez 43 ankietowanych, którzy ukończyli studia podyplomowe o specjalności analityk finansowy i pracują (pracowali) w działach finansowo księgowych przedsiębiorstw, banków, ubezpieczycieli.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the work is to determine the usefulness of the third part of the cash flow statement (flows from the financial activity) with the verification of the correctness of drafted balance and the profit and loss account. After characterizing model revenues and expenses from this area, links between flows from the operational activity and balance and the profit and loss account were determined. Next links between flows from the operational activity and balance and the profit and loss account were determined. They referred to the opinions in this respect expressed by 43 respondents who graduated from the financial analyst post-graduate studies and work (worked) in finance accountant departments of enterprises, banks and insurers.(original abstract)
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011, cz. A, SKwP, Warszawa 2011.
  • Uchwała nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia poprawionego krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", DzUrz Min. Fin. 2011, nr 6, poz. 26.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, DzU 2003, nr 153, poz. 1505, z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
  • Uziębło A., Działalność operacyjna w rachunku przepływów pieniężnych a weryfikacja prawidłowości sprawozdania finansowego, [w:] Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności, red. A. Uziębło, CeDeWu, Warszawa 2013a.
  • Uziębło A., Ujęcie działalności inwestycyjnej w rachunku przepływów pieniężnych a weryfikacja prawidłowości sprawozdania finansowego, [w:] Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo US, Szczecin 2013b.
  • Śnieżek E., Zamknięcie roku 2012, Rachunkowość, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171281791

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.