PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 326 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 365--376
Tytuł artykułu

Struktura terminowa zobowiązań przedsiębiorstw rolniczych z tytułu kredytu bankowego - ujęcie porównawcze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Term Structure of Agricultural Companies' Bank Loan Liabilities - Comparative Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań jest analiza i ocena struktury terminowej zobowiązań przedsiębiorstw rolniczych z tytułu kredytów bankowych w Polsce w latach 2006-2011. Wykazano m.in., iż: a) dominującą formą finansowania przedsiębiorstw rolniczych w Polsce jest kapitał własny; b) wartość zadłużenia długoterminowego przedsiębiorstw rolniczych z tytułu kredytów i pożyczek jest wyższa niż wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych; c) w pasywach krótkoterminowych dominującą rolę odgrywa zadłużenie wobec dostawców towarów i usług; d) tempo wzrostu zadłużenia przedsiębiorstw rolniczych z tytułu kredytów bankowych jest niższe niż tempo zmian omawianej kategorii, charakterystycznej dla przedsiębiorstw ogółem w Polsce w latach 2006-2011; e) ok. 80% przedsiębiorstw rolniczych zadłużonych z tytułu kredytów i pożyczek w 2011 r. wykorzystywało kredyty i pożyczki długoterminowe, wobec ok. 70% podmiotów sektora rolnego wykorzystujących zadłużenie krótkoterminowe; f) przedsiębiorstwa rolnicze charakteryzują się wyższym udziałem kredytów i pożyczek długoterminowych w strukturze zadłużenia wobec banków niż przedsiębiorstwa ogółem w Polsce w latach 2006-2011; g) rolnicy indywidualni przeznaczają kredyty bankowe na inwestycje (kredyt długoterminowy), podczas gdy przedsiębiorcy indywidualni - głównie na finansowanie wydatków bieżących (kredyt krótkoterminowy).(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research is to analyze and evaluate the term structure of agriculture companies bank loans liabilities in Poland in the years 2006-2011. It has been shown that: a) the dominant form of agricultural companies financing is equity; b) the value of long-term debt of the agricultural loans is higher than the short-term debt borrowings; c) in short-term liabilities the dominant form is trade credit debt; d) the rate of growth of the agricultural companies' bank loans liabilities is lower than the rate of change which characterize all companies in Poland in the years 2006-2011; e) approx 80% of agricultural companies bank loans liabilities in 2011 used the long-term loans, compared to approx 70% using short-term debt; f) agricultural enterprises are characterized by a higher proportion of long-term loans in the structure of bank debt than companies in general in the years 2006-2011; g) farmers, with bank loans liabilities decide to finance investments, while individual entrepreneurs mainly to finance current expenditure (short-term loan).(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Barry P.J., Bierlen R.W., Sotomayor N.L., Financial Structure of Farm Business Under Imperfect Markets, "American Journal of Agricultural Economics" 2000, no. 82.
 • Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2006 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011) roku, GUS, Warszawa 2007 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
 • Goraj L., Mańko S., Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 • Kata R., Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 • Kata R., Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie a problem dostępu rolników do kredytu bankowego, "Roczniki Nauk Rolniczych" 2011, SERIA G, t. 98, z. 2.
 • Kata R., Problem wykorzystania kredytu bankowego w finansowaniu rolnictwa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Acta Scientiarum Polonorum "Oeconomia" 2010, nr 9 (3).
 • Kata R., Relacje rolników z instytucjami w aspekcie finansowania gospodarstw ze źródeł zewnętrznych, [w:] Konkurencyjność podmiotów rynkowych, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo US, Szczecin 2008.
 • Kulawik J., Instrumenty interwencjonizmu kredytowego, "Bank i Kredyt" 2001, nr 6.
 • Ma J., Tian G., Risks, Financing Constraints, and High Savings Ratio in the Rural Economy of China: A Model Incorporating Precautionary Savings and Liquidity Constraints, "Frontiers of Economics in China" January 2006, no. 1(1).
 • Mądra M., Stola E., Poziom kredytów i opinie rolników dotyczące kredytowania, [w:] Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2008.
 • Posey R., Reichert A., A Comparison of Non-price Terms of Lending for Small Business and Farm Loans, "The International Journal of Business and Finance Research" 2011, no. 2.
 • Szafraniec-Siluta E., Zawadzka D., Strzelecka A., Ocena wykorzystania kredytu preferencyjnego w finansowaniu inwestycji gospodarstw rolnych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIV, z. 1, Warszawa-Poznań-Białystok 2012.
 • Wasilewski M., Mądra M., Determinanty kształtujące poziom finansowania gospodarstw rolniczych kapitałem obcym, [w:] Determinanty kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2009.
 • Załączniki do uchwały nr 78/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, Dziennik Urzędowy NBP nr 18, poz. 20.
 • Zawadzka D., Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania, Finanse przedsiębiorstw, red. H. Zadora, G. Łukasik, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 107, Wydawnictwo UEo w Katowicach Katowice 2012.
 • Ziętara W., Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, "Roczniki Nauk Rolniczych", SERIA G 2009, t. 96, z. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171281847

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.