PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 22 | nr 327 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania | 39--48
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie procesu starzenia i struktur demograficz-nych w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej na tle wybranych dużych miast Polski w latach 2002-2011

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Differences in the process of aging and Demographic Structures in Poznań and the Agglomeration Compared to Selected Polish Cities in the Years 2002-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmniejszanie się liczby ludności, spadek płodności oraz starzenie się społe-czeństwa coraz częściej wiązane są spadkiem dobrobytu i postrzegane jako zagrożenie dla jakości życia. Szczególnie intensywnie procesy te uwidaczniają się w dużych miastach i ich najbliższym otoczeniu. W artykule przedstawiono zróżnicowanie procesów demograficz-nych, a w konsekwencji zmiany struktur ludności według wieku. Opracowanie dotyczy procesów obserwowanych w Poznaniu na tle wybranych dużych miast w Polsce. Celem badania jest próba oceny zróżnicowania procesu starzenia oraz struktur demograficznych w wielkich miastach i otaczających je gminach w okresie między spisami ludności w 2002 i w 2011 r.(abstrakt oryginalny)
EN
Decline in population size, decline of fertility and aging of society are increas-ingly being associated with decline in well-being and perceived as a threat to quality of life. Particularly intensive processes are apparent in large cities and their nearest surroundings. The article presents current demographic trends observed in large cities and their implica-tions. The analysis is conducted for Poznań in comparison to selected major cities in Poland. The aim of the study is to evaluate the differences in demographic structures and processes in large cities and surrounding municipalities in the period between population censuses in 2002 and 2011.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Abramowska-Kmon A. (2011), O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, "Studia Demograficzne" nr 1(159).
 • Churski P., Perdał R. (2008), Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym Unii Europejskiej, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni, red. S. Dołzbłasz, A. Raczyk, Wrocław 2008.
 • Jonda B. (2008), How do local politicians see the situation of older people in East and West Germa-ny? [w:] The ageing societies of Central and Eastern Europe: Some problems - some solutions, red. A. Hoff, J. Perek-Białas, Jagiellonian University Press, Kraków.
 • Kayser T.J. (2013), Wyzwania demograficzne w Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, [w:] Migracje mieszkańców dużych miast, red. E. Gołata, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Po-znań.
 • Klimanek T. (2013), Wyniki badania zachowań migracyjnych mieszkańców Poznania, [w:] Migracje mieszkańców dużych miast, red. E. Gołata, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Knapik O. (2012), Zmiany oczekiwanego trwania życia a proces starzenia się populacji [w:] Demo-graficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich, red. J. Kurkiewicz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 93 i nast.
 • Kurkiewicz J. (red.) (2010), Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wydawnictwo Uniwersyte-tu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kurkiewicz J. (red.) (2012), Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne kon-sekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-micznego w Krakowie, Kraków.
 • Lutz W., Sanderson W., Scherbov S., Samir K.C. (2008), Demographic and Human Capital Trends in Eastern Europe and Sub-Saharan Africa, Migration Policy Institute, Washington DC.
 • Rocak M. (2012), Socialaspects of demographicchange in internationalperspective: the example of the DART Project, [w:] Migracje mieszkańców dużych miast, Wydawnictwo UE w Poznaniu (UEP), Poznań 2012.
 • Sanderson W.C., Scherbov S. (2008), Rethinking Age and Ageing, Population Bulletin Vol. 63, No. 4, December.
 • Sanderson W.C., Scherbov S. (2010), Remeasuring Ageing, Science, Vol. 329, American Association for the Advancement of Science, 10 September, www.sciencemag.org (3.08.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171281935

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.