PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 | 108--116
Tytuł artykułu

Quality Assessment of Apple Juices and Consumer Acceptance Thereof

Warianty tytułu
Ocena jakości soków jabłkowych i ich akceptacji konsumenckiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Spożycie soków owocowych dynamicznie rośnie. Producenci, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom coraz bardziej świadomych żywieniowo konsumentów, oferują innowacyjne produkty. Celem pracy była ocena porównawcza jakości rynkowych soków jabłkowych nieklarownych wyprodukowanych z surowców ekologicznych i konwencjonalnych oraz ich akceptacji konsumenckiej. Zakres badań obejmował ocenę wybranych wyróżników jakości fizykochemicznej wybranych rynkowych soków, a także przeprowadzono badania akceptacji konsumenckiej tych produktów. Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, że rynkowe soki jabłkowe pochodzące z produkcji ekologicznej były pod względem cech sensorycznych bardziej akceptowane przez konsumentów. Soki ekologiczne charakteryzowały się wyższą jakością. Zawartość ekstraktu ogólnego, bezcukrowego oraz związków była wyższa w sokach ekologicznych niż konwencjonalnych. Oceniane soki, niezależnie od rodzaju, nie spełniały wymagań Kodeksu Praktyki AIJN jedynie w zakresie dopuszczalnych poziomów ekstraktu bezcukrowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Consumption of fruit juices has dynamically developed. In order to meet expectations of more and more nutrition-aware consumers, manufacturers continuously offer innovative products. The objective of this research was to comparatively assess both the quality of marketed non-clarified apple juices manufactured from organic and conventional fruits and the consumer acceptance of those juices. The scope of the research performed included an assessment of some physical-chemical quality discriminants of selected marketed juices and a survey on consumer acceptance of those products. The research and survey accomplished allowed for a conclusion that the marketed organic apple juices were more accepted by consumers, i.e. their sensory properties were more accepted by consumers. Organic juices were characterized by a higher quality. The content of total extract, sugar-free extract, and mineral compounds was also higher in organic juices than in the conventionally produced juices. Regardless of the juice brand, the only requirement the juices assessed did not meet was a requirement reference to allowable levels of sugar-free extracts as provided in the AIJN Code of Practice (AIJN means Association of the Industry of Juices and Nectars in the EU). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
108--116
Opis fizyczny
Twórcy
 • Cracow University of Economics, Poland
 • Cracow University of Economics, Poland
Bibliografia
 • [1] Gasik A. (2006) Technologia soków i nektarów [in:] Mitek M., Słowiński M. (red.). Wybrane zagadnienia z technologii żywności. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, 31-47.
 • [2] Urban R. (2009) Rynek i produkcja napojów w Polsce - tendencje i zagrożenia. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 4, 6-8.
 • [3] Frąckiewicz J., Pietruszka B. (2008) Soki owocowe i warzywne - otrzymywanie i wartość odżywcza, [in:] Brzozowska A., Gawęcki J. (red.). Woda w żywieniu i jej źródła. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 71-80.
 • [4] Płocharski W. (2006) Soki - bez nich żyć się już nie da. Przegląd Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 7-8, 16-18 i 20-22.
 • [5] Produkcja soków NFC (2010) Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 4, 3 i 6.
 • [6] Górska-Warsewicz H.(2006) Opinie konsumentów o rynku soków, nektarów oraz napojów owocowych i warzywnych. Przemysł Spożywczy, 60 (6), 10-13.
 • [7] Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I., Szczecińska A., Radzanowska J., Jeruszka M. (2002) Jakość sensoryczna rynkowych soków jabłkowych i pomarańczowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1 (30), 34-51.
 • [8] Markowski J.(1998), Charakterystyka mętnych soków jabłkowych w zależności od stopnia dojrzałości surowca, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2, 32-34.
 • [9] Łuczka-Bakuła W. (2007) Rynek żywności ekologicznej - wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • [10] Świderski F., Żebrowska-Krasuska M., Waszkiewicz-Robak В. (2010) Ocena towaroznawcza rynkowych soków i nektarów owocowych z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 1, 3-5.
 • [11] Kodeks praktyki do oceny soków owocowych i warzyw A.I.J.N. (2001) Wydawnictwo KUPS, Warszawa 2001.
 • [12] PN-ISO 1026:2000 Oznaczanie zawartości substancji w wyniku suszenia przy obniżonym ciśnieniu i zawartości wody w wyniku destylacji azeotropowej.
 • [13] PN-A-75101-02:1990. Przetwory owocowe i warzywne - Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych - Oznaczanie zawartości ekstraktu ogólnego.
 • [14] PN-A-75101:1990/Azl :2002. Przetwory owocowe i warzywne - Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych - Oznaczanie zawartości ekstraktu ogólnego.
 • [15] PN-90-A-75101/07 Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metoda badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości cukrów i ekstraktu bezcukrowego.
 • [16] PN-EN 1135:1999 Soki owocowe i warzywne - Oznaczanie zawartości popiołu.
 • [17] PN-EN 1132:1999 Soki owocowe i warzywne - Oznaczanie pH.
 • [18] PN-EN 12147:2000 Soki owocowe i warzywne - Oznaczanie kwasowości miareczkowej.
 • [19] PN-90-A-75101/05 Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metoda badań fizykochemicznych. Oznaczanie kwasowości lotnej.
 • [20] Swiderski F. (2010) Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • [21] Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I. (2009) Sensoryczne badania żywności. Podstawy - Metody - Zastosowania. Wydawnictwo PTTŻ, Warszawa.
 • [22] Dobosz M. (2001) Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 • [23] Hill T., Lewicki P. (2006) Statistics Methods and Applications. StatSoft, Tulsa.
 • [24] Pyryt B. (2009) Jakość świeżych soków owocowych w okresie ich przydatności do spożycia. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 3, 381-385.
 • [25] Cichoń Z. (2009) Towaroznawstwo żywności. Podstawowe metody analityczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • [26] Rembiałkowska E. (2000) Jakość ziemiopłodów z rolnictwa ekologicznego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • [27] Rembiałkowska E. (2002) Jakość żywności pochodzącej z gospodarstw ekologicznych. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171282083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.