PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2013) | nr 4 (89) | 49--64
Tytuł artykułu

Biochemical and Microbiological Changes in Cheese Inoculated with Yarrowia Lipolytica Yeast

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zmiany biochemiczne i mikrobiologiczne w serze wyprodukowanym przy udziale drożdży Yarrowia lipolytica
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A Yarrowia lipolytica JIIlc yeast strain, isolated from the Polish 'Rokpol' mould cheese, was used as an adjunct culture in the production of a Dutch-type cheese. Its effect on the microbiological and biochemical characteristics of the cheese was evaluated in this research study. Milk used to produce the cheese was inoculated with 105 cfu/mL yeast cells. During the ripening process, the yeast population grew systematically to reach a maximum level of 7.9 log cfu/g in the sixth week of maturation, whereas the number of lactic acid bacteria increased until the fourth week of ripening. Thereafter, the number of microorganisms in the both groups decreased. After 8 weeks of ripening, the pH value of cheese inoculated with yeasts was significantly higher than that of the control cheese sample (produced without those microorganisms) and reached the levels of 6.37 and 5.47, respectively. In the experimental cheeses, it was also found that the utilization rate of lactic and citric acids was higher. Additionally, the concentration levels of water-soluble nitrogen (WSN) and free amino groups (FAG) in the experimental cheeses were about twice as high as in the control cheese sample. A more intensive proteolysis in the experimental cheese was accompanied by a higher accumulation of biogenic amines, especially of tyramine, putrescine, and 2-phenylethylamine; in the experimental cheese, after 8 weeks, their contents amounted to: 167.01, 77.90, and 69.54 mg/100 g, respectively. In contrast, the concentration of histamine was similar in both cheeses (9.47 and 9.81 mg/100 g in the control and experimental cheese samples, respectively). Also, the experimental cheese revealed more pronounced lipolysis resulting in a higher accumulation of free fatty acids, especially of butyric, myristic, palmitic, stearic, and oleic acids. It can be concluded that the Y. lipolytica JII1c grew well in the cheese causing the ripening process of the cheese to significantly accelerate. (original abstract)
Szczep drożdży Yarrowia lipolytica JII1c wyizolowany z sera Rokpol z przerostem pleśni zastosowany został jako kultura wspomagająca do produkcji sera typu holenderskiego. W pracy oceniano jego wpływ na właściwości biochemiczne wyprodukowanego sera oraz na rozwój mikroflory. Mleko użyte do produkcji sera zostało zaszczepione komórkami drożdży w ilości 105 jtk/mL. Podczas dojrzewania liczba drożdży systematycznie wzrastała, osiągając w szóstym tygodniu dojrzewania poziom maksymalny 7,9 log jtk/g, natomiast liczba bakterii mlekowych wzrastała jedynie do czwartego tygodnia dojrzewania. W kolejnych tygodniach dojrzewania liczba obu grup drobnoustrojów stopniowo malała. Po 8 tygodniach dojrzewania pH sera, do którego wprowadzono drożdże, było znacząco wyższe w porównaniu z serami kontrolnymi wyprodukowanymi bez udziału tych mikroorganizmów i osiągnęło wartość odpowiednio 6,37 i 5,47. W doświadczalnych serach obserwowano także intensywniejsze przemiany kwasu mlekowego i cytrynowego, a oznaczone wartości azotu rozpuszczalnego (WSN) i wolnych grup aminowych (FAG) były około 2-krotnie wyższe. Intensywniejszej proteolizie w serach otrzymanych przy udziale drożdży Yarrowia lipolytica towarzyszyła także wyższa zawartość amin biogennych, zwłaszcza tyraminy, putrescyny i 2-fenyloetylaminy. Ich ilości, w przeliczeniu na 100 g sera, wynosiły w 8. tygodniu dojrzewania odpowiednio 167,01, 77,90 i 69,54 mg. Stężenie histaminy w serach badanych i kontrolnych było zbliżone i wynosiło 9,81 i 9,47 mg w 100 g sera. Intensywniejszą lipolizę odnotowano w serach eksperymentalnych, co spowodowało większe stężenie wolnych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza masłowego, mirystynowego, palmitynowego, stearynowego i oleinowego. Wykazano, że szczep drożdży Y. lipolytica JII1c wprowadzony do sera wpływał na przyspieszenie procesu jego dojrzewania.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
49--64
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Addis E., Fleet G.H., Cox J.M., Kolak D., Leung T.: The growth, properties and interactions of yeasts and bacteria associated with the maturation of Camembert and blueveined cheese. Int. J. Food Microbiol., 2001, 69, 25-36.
 • [2] Aljewicz M., Cichosz G., Kowalska M.: Wpływ dodatku kultur probiotycznych Lactobacillus na intensyfikację proteolizy w serach typu holenderskiego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 5 (72), 136-145.
 • [3] Alkalin A.S., Gonc S., Akbas Y.: Variation in organic acids content during ripening of pickled white cheese. J. Dairy Sci., 2002, 85, 1670-1676.
 • [4] Álvarez-Martin P., Flórez A.B., Hernández-Baranco A., Mayo B.: Interaction between dairy yeast and lactic acid bacteria strains during milk fermentation. Food Contr., 2008, 19, 62-70.
 • [5] Andrews A.T.: Proteinases in normal bovine milk and their action on caseins. J. Dairy Res., 1983, 50, 45-55.
 • [6] Bevilacqua A.E., Califano A.N.: Determination of organic acids in dairy products by high performance liquid chromatography. J. Food Sci., 1989, 54, 1076-1079.
 • [7] Blakeslay R.W., Boezi J.A.: A new staining technique for protein in poliacrylamide gels using Co- massie Brilliant Blue G250. Anal. Biochem., 1977, 82, 580-582.
 • [8] Bütikofer U., Fuchs D., Hurni D., Bosset J.O.: Contrubiution of the determination of biogenic amines in cheeses. Comparison of a HPLC-and an IC-methode and application to several chesses. Mitt. Lebensmitt. Hyg., 1990, 81, 120-133.
 • [9] Corzo G., Revah S.: Production and characteristic of the lipase from Yarrowia lipolytica 681. Biores. Technol., 1999, 70, 173-180.
 • [10] De Wit M., Osthoff G., Viljoen B.C., Hugo A.: A comparative study of lipolysis and proteolysis in Cheddar cheese and Yeast-inoculated Cheddar cheese during ripening. Enzym. Microbiol. Technol., 2005, 37, 606-616.
 • [11] Deak T., Beuchat L.R.: Handbook of Food Spoilage Yeasts. CRC Press, New York, USA 1996.
 • [12] Deeth H.C., Fitz-Gerald C.H., Snow A.J.: A gas chromatographic method for the quantitative determination of free fatty acids in milk and milk products. J. Dairy Sci., 1983, 18, 230-233.
 • [13] Etter R., Dietrich S., Battaglia R.: Determination of biogenic amines in food. Mitt. Lebensmitt. Hyg., 1990, 81, 106-119.
 • [14] Ferreira A.D., Viljoen B.C.: Yeasts as adjunct starters in matured Cheddar cheese. Int. J. Food Microbiol., 2003, 86, 131-140.
 • [15] Fleet G.H.:A review: yeasts in dairy products. J. Appl. Bact., 1990, 68, 199-211.
 • [16] Fleet G.H.: Spoilige yeast's. Crit. Rev. Biotechnol., 1992, 12, 1-44.
 • [17] Gardini F., Tofalo R., Belletti N., Iucci L., Suzzi G., Torriani S., Guerzoni M.E., Lanciotti R.: Characterization of yeasts involved in the ripening of Pecorino Crotonese cheese. Food Microbiol., 2006, 23, 641-648.
 • [18] Glover D.J., McEwen R.K., Thomas C.R., Young T.W.: pH-Regulated expression of the acid and alkaline extracellular proteases of Yarrowia lipolytica. Microbiol., 1997, 143, 3045-3054.
 • [19] Guerzoni M.E., Gobbetti M., Lanciotti R., Vannini L. Lopez C.C.: Yarrowia lipolytica as potential ripening agent in milk products. in: Yeast in the Dairy Industry: Positive and Negative Aspects. Eds. M. Jakobsen, J. Narvhus, B.C. Viljoen. FIL-IDF, Copenagen, Denmark 1998, pp. 23-33.
 • [20] Hansen T.K., van den Tempel T., Cantor M.D. Jacobsen M.: Saccharomyces cerevisiae as a starter culture in Mycella. Int. J. Food Microbiol., 2001, 69, 101-111.
 • [21] Innocente N., Agostin P.D.: Formation of biogenic amines in a typical semihard Italian cheese. J. Food Prot., 2002, 65, 1498-1501.
 • [22] International Dairy Federation Determination od casein content of milk. Standard 29. IDF, Brussels, Belgium 1964.
 • [23] International Dairy Federation Determination of fat (cheese) Standard 5B. IDF, Brussels, Belgium 1988.
 • [24] International Dairy Federation. Determination of nitrogen content (Kjeldahl method) and calculation of crude protein content. Standard 20 A. FDI, Brussels, Belgium 1986.
 • [25] International Dairy Federation. Biulettin 265, Brussels, Belgium 1991.
 • [26] Jakobsen M., Narvhus J.: Yeasts and their possibile beneficial and negative effects on the quality of dairy products. Int. Dairy J., 1996, 6, 755-768.
 • [27] Jarret W.D., Aston J.W., Dulley J.R.: A simple method for estimating free amino acids in Cheddar cheese. Aust. J. Dairy Technol., 1982, 6, 55-58.
 • [28] Juszczyk P., Wojtatowicz M., Żarowska B., Chrzanowska J., Malicki A.: Diversity of physiological and biochemical properties within yeast species occuring in Rokpol cheese. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2005, 14, 257-261.
 • [29] Kaminarides S., Stamou P., Massouras T.: Changes of organic acids, volatile compounds and sensory characteristics of Holloumi cheese kept in brine. Food Chem., 2007, 100, 219-225.
 • [30] Komprda T., Smela D., Novicka K., Kolhotka L., Sustova K., Pechowa P.: Content and distribution of biogenic amines in Dutch-type hard cheese. Food Chem., 2007, 102, 129-137.
 • [31] Kuchroo C.N. Fox P.F.: Soluble nitrogen in Cheddar cheese: comparison of extraction procedures. Milchwiss., 1982, 37, 331-335.
 • [32] Kuchroo C.N., Rahilly J., Fox P.F.: Assessment of proteolysis in cheese by reaction with trinitroben- zene sulphonic acid. Ir. J. Food Sci. Technol., 1983, 7, 129-133.
 • [33] Lanciotti R., Vanini L., Lopez C.C., Gobbetti M., Guerzoni M.E.: Evaluation of the ability of Yarrowia lipolytica to impart strain- dependent characteristics to cheese whan used as ripening adjunct. Int. J. Dairy Technol., 2005, 58, 89-99.
 • [34] Matoba S., Ogrydziak D.M.: A novel location for dipeptidyl aminopeptidase processing sites in the alkaline extracellular protease of Yarrowia lipolytica. J. Biol. Chem., 1989, 264, 6037-6043.
 • [35] McSweeney P.L.H., Sousa M.J.: Biochemical pathways for the production of flavour compounds in cheese during ripening: a review. Lait, 2000, 80, 293-324.
 • [36] Panari G.: HPLC of organic acids: an approach to cheese analysis. Milchwissenschaft, 1986, 41, 214-216.
 • [37] Pokora M., Niedbalska J., Szołtysik M.: Wpływ enzymów drożdży Yarrowia lipolytica na wybrane cechy jakościowe dojrzewających serów niskotłuszczowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 5 (72), 146-158.
 • [38] Reps A.: Bacterial surfice-ripened cheeses. In Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology. Eds P.F Fox. Elsevier Applied Science Publishers, London 1993, pp.1-137.
 • [39] Roostita R., Fleet G.H.: Growth of yeasts in milk and associated changes to milk composition. Int. J. Food Microbiol., 1996, 31, 205-219.
 • [40] Rossi J., Gobetti M., Buzzini P., Corsetti A., Smacchi E., De Angelis M.: Yeast in dairy. Ann. Microbiol. Enz., 1997, 47, 169-183.
 • [41] Szołtysik M., Żelazko M., Rak L., Połomska X., Dąbrowska A., Wojtatowicz M., Chrzanowska J.: The ability of yeasts Yarrowia lipolytica isolated from cheese to produce biogenic amines in milk. Acta Sci. Pol., Biotechnol., 2006, 5, 87-94.
 • [42] Schneller R., Good P., Jenny M.: Influence of pasteurized milk, raw milk and different ripening cultures on biogenic amine concentrations in semi-soft cheeses during ripening. Zeits. Lebens.Unt. Forsch. A, 1997, 204, 265-272.
 • [43] Stratton J.E., Hutkins R.V., Taylor S.L.: Biogenic amines in cheese and other fermented foods. A review. J. Food Prot., 1991, 54, 460-470.
 • [44] Szczepaniak G., Wojtatowicz M.: Dobór szczepów Yarrowia lipolytica i Debaryomyces hansenii do szczepionki wspomagającej proces dojrzewania sera. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 6 (79), 192-203.
 • [45] Valsamaki S., Michaelideou A., Polychroniadou A.: Biogenic amine production in Feta cheese. Food Chem., 2000, 71, 259-266.
 • [46] van den Tempel T., Jakobsen M.: Yeast associated with Danablu cheese. Int. Dairy J., 1998, 8, 25-31.
 • [47] van den Tempel T., Jakobsen M.: The technological characteristic of Candida isolated from Donablue. In: Yeast in the Dairy Industry: Positive and Negative Aspects. Eds. M. Jakobsen, J. Narvhus, B.C. Viljoen. FIL-IDF, Copenagen, Denmark 1998, pp. 59-69.
 • [48] van den Tempel T., Jakobsen M.: The technological characteristics of Debaryomyces hansenii and Yarrowia lipolytica and their potential as starter cultures for production of Danablu. Int. Dairy J., 2000, 10, 263-270.
 • [49] Viljoen B.C., Greyling T.: Yeast associated with Cheddar and Gouda making. Int. J. Food Microbiol., 1995, 28, 79-88.
 • [50] Viljoen B.C.: The ecological diversity of yeasts in dairy products. In: Yeast in the Dairy Industry: Positive and Negative Aspects. Eds. M. Jakobsen, J. Narvhus, B.C.Viljoen, FIL-IDF, Copenagen, Denmark 1998 , pp. 70-77.
 • [51] Viljoen B.C., Khoury A.R., Hattingh A.: Seasonal diversity of yeasts associated with white-surface mould-ripened cheeses. Food Res. Int., 2003, 36, 275-283.
 • [52] Welthangen J.J., Vilioen B.C.: Yeast profile in Gouda cheese during processing and ripening. Int. J. Food Microbiol., 1998, 41, 185-194.
 • [53] Welthangen J.J., Vilioen B.C.: The isolation and identification of yeasts obtained during the manufacture and ripening of cheddar cheese. Food Microbiol., 1999, 16, 63-73.
 • [54] Wickerham L.J.: Taxonomy of Yeasts. U.S, Departmant of Agriculture Technical. Bull. No1029, Washington, USA, 1951, pp.1-56.
 • [55] Wojtatowicz M., Chrzanowska J., Juszczyk P., Skiba A., Gdula A: Identification and biochemical characteristic of yeast microflora of Rokpol cheese. Int. J. Food Microbiol., 2001, 69, 135-140.
 • [56] Wyder M.T., Puhan Z.: Role of selected yeasts in cheese ripening: an evaluation in aseptic cheese curd slurries. Int. Dairy J., 1999, 9, 117-122.
 • [57] Żarowska B., Wojtatowicz M., Juszczyk P., Połomska X., Chrzanowska J.: Factors affecting killer activity of some yeast species occuring in Rokpol cheese. Folia Microbiol., 2004, 49, 713-717.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171282163

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.