PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Efektywność transportu w teorii i w praktyce | 129--141
Tytuł artykułu

Problemy metodyczne oceny efektywności finansowej kolejowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Możliwość wykorzystania wsparcia z funduszy Unii Europejskiej na realizację kolejowych inwestycji infrastrukturalnych wymaga opracowania studium wykonalności, którego elementem jest analiza kosztów i korzyści (CBA- Cost -Benefit Analysis). Podstawowe założenia metodyczne dla sporządzania takich analz zawarte są w przewodnikach, wytycznych, dokumentach metodycznych itp.W materiałach tych pozostawiono znaczny obszar swobody ekspertom przygotowującym analizy, mającej wpływ na ocenę efektywności inwestycji. W konsekwencji swoboda ta prowadzić może do uzyskania różnego poziomu efektywności inwestycji oraz różnego poziomu jej współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej. W skrajnych przypadkach może prowadzić do odmiennych rekomendacji odnoszących się celowości realizacji inwestycji. Swoboda konsultantów dotyczy w szczególności prognozowania strumieni pieniężnych stanowiących podstawę obliczania wskaźników efektywności. Celowe jest zatem zbadanie wpływu tej swobody na wyniki oceny efektywności. Zagadnienia te są przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu. Ze względu na jego objętość rozważania ograniczono do strumieni pieniężnych, mających największy wpływ na wyniki. Prezentowane tu wyniki badań empirycznych pochodzą ze studiów wykonalności zrealizowanych w 2009 roku. Ocenę wpływu swobody ekspertów wykonujących analizy efektywności dokonano wykorzystując autorskie modele obliczeniowe. Ze względu na wykorzystywanie danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy pominięto podawanie szczegółowych informacji umożliwiających identyfikację inwestycji. (fragment tekstu)
Twórcy
autor
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Bibliografia
 • Niebieska Księga. Sektor kolejowy - Infrastruktura i tabor. JASPERS, Warszawa 2008, grudzień
 • Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of Investment Projects Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession, European Commission, Directorate General Regional Policy, Final Report Submitted by TRT Trasporti e Territorio and CSIL Centre for Industrial Studies, 16/06/2008
 • Guidance on the Methodology for Carrying out Cost-Benefit Analysis. The New Programming Period 2007-2013. Draft Working; Document 4. Methodological Working Documents. European Commission, Directorate-General Regional Policy, 2007
 • RAILPAG - Railway Project Appraisal Guidelines. European Commission, European Investment Bank
 • W. Bień: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2002
 • T. Dyr: Szacowanie strumieni pieniężnych dla potrzeb analizy efektywności finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturze kolejowej. W: Unia Europejska. Wpływ na rozwój Polski. Red. M. Kotowska-Jelonek. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2008
 • Rozwój infrastruktury transportu. Red. K. Wojewódzka-Król. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002
 • B. Flyvbjerg, N. Bruzelius, W. Rothengatter: Megaprojects and Risk: An Anatomy of Ambition. Cambridge University Press, 200A M. Kotowska-Jelonek: Metodyczne aspekty pomiaru efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym. W: Unia Europejska. Wpływ na rozwój Polski. Red. M. Kotowska-Jelonek. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2008
 • P. Jovanović: Application of Sensitivity Analysis in Investment Project Evaluation under Uncertainty and Risk. "International Journal of Project Management" 1999, No. 4
 • M. Kotowska-Jelonek, T. Dyr: Problemy oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym. W: Praktyczne aspekty pomiaru efektywności. Red. S. Wrzosek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005
 • Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego Wieloletnie umowy dotyczące jakości infrastruktury kolejowej. KOM (2008) 54
 • Stakeholders' Consultation on Multi Annual Contracts for Rail Infrastructure Quality. Summary of the contributions received by DG TREN in Response to the Consultation Document; Lasting Infrastructure Cost Benchmarking (LICB). Summary Report, UIC, December 2008
 • H. Johnson: Ocena projektów inwestycyjnych. Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa. Wydawnictwo LIBER, Warszawa 2005
 • Raport roczny 2008, PKP PLK SA, Warszawa 2008
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171282321

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.