PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 37 Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju | 421--434
Tytuł artykułu

Odrabianie dystansu rozwojowego w województwie podkarpackim w kontekście bezpośrednich inwestycji zagranicznych i rynku pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Development Gap between the Subcarpathian Region and the Nationwide Situation in Relation to the Labor Market and Foreign Direct Investment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dysproporcje w rozwoju regionalnym stanowią jedną z podstawowych barier w wyrównywaniu szans rozwojowych regionów. Przeciwdziałanie pogłębianiu się dysproporcji w rozwoju gospodarczym poszczególnych regionów Polski jest konieczne ze względu na zagrożenie tych regionów zupełną marginalizacją. Województwo podkarpackie należy do regionów stojących przed wyzwaniem odrabiania dystansu rozwojowego. W tym kontekście niezbędne staje się podejmowanie działań zorientowanych na zmniejszanie dystansu województwa podkarpackiego wobec bardziej konkurencyjnych województw. Głównym celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie dystansu rozwojowego pomiędzy województwem podkarpackim a sytuacją ogólnopolską w odniesieniu do rynku pracy oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W pierwszej części opracowania ukazano bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim na tle pozostałych 15 województw. W drugiej części skoncentrowano się na analizie sytuacji na podkarpackim rynku pracy na tle sytuacji ogólnopolskiej, przy czym analizie porównawczej poddano poziom stopy bezrobocia w woj. podkarpackim oraz natężenie bezrobocia w Polsce, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w układzie województw w latach 2005-2012 oraz obciążenie regionu Podkarpacia ryzykiem odpływu kapitału ludzkiego. Całość kończy syntetyczne podsumowanie przeprowadzonych rozważań. (abstrakt oryginalny)
EN
Disparities in regional development are one of the main barriers to equal opportunity in the development of regions. Preventing from deepening economic disparities of all Polish regions is necessary because of the threat of complete marginalization of these regions. Subcarpathian province is one of the regions facing the challenge of making up for the development gap. In this con- text, it becomes necessary to take measures aimed at reducing the distance Subcarpathian province to more competitive regions. The main objective of this paper is to present the development gap between the Subcarpathian region and the nationwide situation in relation to the labor market and direct foreign investment. In the first part of the paper the direct foreign investment in the Subcarpathian region on the background of remaining 15 provinces has been presented. The second part focuses on the analysis of the situation on the labor market of Subcarpathian region on the back- ground of the nationwide situation, whereby comparative analysis was: given to the unemployment rate in the province of Subcarpathian and intensity of unemployment in Poland, the average monthly gross salary in the regions in 2005-2012, the risk of human capital outflow from the Subcarpathian region. The article finishes with the summary of conducted studies. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w okresie I półrocza 2012 r, WUP Rzeszów, www.wup-rzeszow.pl/?cPath=80/306/6 (dostęp 2.03.2013).
 • Juchnowicz M., 2007, Polityka edukacyjna wobec potrzeb rynku pracy [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 • Majewski R., 2009, Przepływy kapitału finansowego w formie inwestycji bezpośrednich jako element przemian strukturalnych gospodarki polskiej [w:] Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego - aspekty lokalne i globalne, red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski, WSZFiZ w Białymstoku, Białystok.
 • Polska 2012 - Raport o stanie gospodarki, 2012, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Raport o rynku pracy oraz zasobach ludzkich w regionie Podkarpacia, www.praca-podkarpackie.pl/zalaczniki/306/Rynek%20pracy%20i%20zasoby%20ludzkie%20 podkarpacia.pdf, (dostęp 3.06.2013).
 • Wigier M. i in., 2012, Pracodawcy Podkarpacia 2012, Badanie realizowane w ramach projektu "Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy", Rzeszów-Warszawa.
 • Woźniak M.G., 2009, Fundamentalne kwestie zintegrowanego rozwoju w warunkach globalnego kryzysu, czyli jakiej polityki potrzebuje obecnie Polska [w:] Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Woźniak M.G., 2011, Polityka stabilizacyjna dla spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce w kontekście kryzysu z lat 2008-2010, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" nr 18.
 • www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=19082 (dostęp 11.03.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171282385

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.