PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 22 | 67--85
Tytuł artykułu

Relacje organizacji pozarządowych z administracją publiczną i firmami biznesu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na początku artykułu zamieszczono krótką charakterystykę organizacji pozarządowych. Następnie zaprezentowano organizacje społeczne jako partnera organizacji publicznych oraz organizacji biznesowych, podkreślając korzyści wynikające z tego rodzaju współpracy. Później przedstawiono różne modele i formy partnerstwa z organizacjami biznesowymi oraz przytoczono wyniki badań, diagnozujące stan obecny współpracy między sektorami biznesu i NGO w Polsce. Kolejna część artykułu traktuje o współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną: zasady, czynniki sprzyjające oraz ograniczające współpracę, formy współpracy, a także jej skutki.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
67--85
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Andresen K., Marketing Robin Hooda. Wykorzystywanie metod marketingowych sektora komercyjnego przez organizacje non-profit, MT Biznes, Warszawa 2007.
 • Baron M., Modelowe współpartnerstwo wielosektorowe, w: Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, red. B. Plawgo, W. Zaremba, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 • Borzaga C., Santuari A., New Trends in Non-Profit Sector in Europe: The Emergence of Social Entrepreneurship, w: The Non-Pro fit Sector in a Changing Economy, red. A. Noya, C. Nativel, OECD, Paryż 2003.
 • Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 • Glanville W., Partnering for Sustainability: the Collaboration Imperative, Hyogo 2002, www.iges.or.jp/en/phase2/be/pdf/activity5/kicho_e.pdf.
 • Gumkowska M., Herbst J., Radecki P., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Raport z badania 2008 3w* 001, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
 • Gumkowska M., Herbst J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Raport z badania 2006 3w* 001, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006.
 • Herbst J., Sektor "in statu descendi"? O relacjach między sektorem pozarządowym i administracją publiczną w Polsce, "Trzeci Sektor" nr 20, wiosna 2010.
 • Herbst J., Stare problemy wedle nowych reguł. Współpraca między organizacjami pozarządowymi o administracją w świetle badań ilościowych, "Trzeci Sektor" nr 3, lato 2005.
 • Hryniewiecka A., Formalizacja działań organizacji społecznych, "Polityka Społeczna" 2004, nr 2.
 • Hryniewiecka A., Zlecanie zadań pomocy społecznej organizacjom pozarządowym: przykład Gminy Warszawa Centrum, w: Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 • Iwankiewicz-Rak B., Partnerstwo organizacji pozarządowych i administracji terenowej - cechy i znaczenie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2010, nr 596.
 • Izdebski H., Fundacje i Stowarzyszenia, Transit, Warszawa 1999.
 • Kotier P., Lee N., Marketing w sektorze publicznym, Mapa drogowa wyższej efektywności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Kozakiewicz M., Gresza M., Komunikacja społecznego zaangażowania firm na stronach internetowych, w: Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie, red. G. Makowski, M. Koziarek, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 • Krzyżanowska M., Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Kurleto M.H., Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Reichel J., Rudnicka A., Współpraca organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami. Raport z badań, w: Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie, red. G. Makowski, M. Koziarek, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 • Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Schiller B., Ethical Corporation Report Business-NGO Partnerships 2005, s. 10 i n., www. ethicalcorp.com/londonpartnership/FINAL_REPORT_Jan_10.pdf, dostęp: 10.05.2010 r.
 • Shore B., Biznes w służbie społeczeństwa - przedsiębiorstwa społeczne, "Trzeci Sektor" nr 10, lato 2007.
 • Społeczna odpowiedzialność w kształceniu i w działalności praktycznej kadr menedżerskich, red. G. Światowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. nr 96, poz. 873.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Woźniak Z., Przyszłość społeczeństwa obywatelskiego z perspektywy doświadczeń krajów Europy Środkowej, "Trzeci Sektor" nr 1, jesień/zima 2004.
 • Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 • Wygnański J., Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy konieczność?, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
 • Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie, red. G. Makowski, M. Koziarek, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171282545

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.