PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 6 | 19--24
Tytuł artykułu

Identyfikacja pracownika z przedsiębiorstwem

Warianty tytułu
The Employee Identification with the Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Identyfikacja pracownika z firmą wpływa znacząco na funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jego relacje z otoczeniem. Pracownicy tworzący organizację są wartością samą w sobie, ale nie tylko. Są oni również źródłem wartości dostarczanej kontrahentom i odbiorcom. Często wspominana w procesach biznesowych synergia współtworzona jest właśnie przez lojalnych, przywiązanych do firmy pracowników. Właściwe zaprojektowanie jak i realizacja procesu zarządzania relacjami w łańcuchu dostaw możliwa jest przy wykorzystaniu potencjału tkwiącego w zespole, przy czym zespół ten musi wyznawać wartości organizacji i identyfikować się z określoną przez nią misją i wizją. Artykuł podnosi problem przywiązania do organizacji. Na stosunek pracownika do organizacji wpływa wiele czynników. Należy tu wymienić przede wszystkim środowisko pracy i towarzyszącą mu atmosferę, jak również styl zarządzania preferowany przez menagerów. Tekst jest próbą analizy zjawisk składających się na identyfikację pracownika z organizacją oraz ich roli w nawiązywaniu partnerstwa na rynku przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
Employee identification with the company have a significant impact on the functioning of the company and its relationship with other companies. Employees are for an organization value in itself, but not only. They are also the source of value delivered to customers and business partners. The synergy is often mentioned in business processes. It is worth to know that it is co-created by loyal and attache of employees to the company. Proper design and implementation of relationship management process in the supply chain is possible by using the potential of the team. The team must adhere to the organization's values and identify with a specific mission and vision. Article raises the issue of loyalty to the organization. The ratio of employees to the organization depends on many factors. First of all there should be mentioned the working environment and the atmosphere, as well as management style preferred by managers. The text is an attempt to analyze the phenomena that make up the employee's identification with the organization and their role in initiating partnerships in the enterprise market. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
19--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, doktorantka
Bibliografia
 • Abbasi S.M., Belhadjali M., Hollman K.W., Managing knowledge workers for sustaining competitive advantage, Competition Forum 2009, vol. 7/2.
 • Caniels M.C.J., Gelderman C.J., "Power and interdependence in buyer supplier relationships: A purchasing portfolio approach", Industrial Marketing Management 36, 2007, str. 219-229.
 • Plank R.E, Newell S.J., "The effect of social conflict on relationship loyalty in business markets", Industrial Marketing Management 36, 2007, str. 59-67.
 • Flint DJ., Blocker C.P., Boutin Jr. P.J., "Customer value anticipation, customer satisfaction and loyalty: An empirical Examination", Industrial Marketing Management 40, 2011, str. 219-230.
 • Blanchard K., O'connor M., "Zarządzanie poprzez wartości", Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 1998.
 • Drucker P.E, "Praktyka zarządzania", Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Ehin C., "Un-managing knowledge workers" w "Journal of Intellectual Capital" 2008, vol. 9 no.3.
 • Hulbój M., "Typy lojalności pracowników z zadowolenia z pracy (na przykładzie badań z firmie branży IT)" w "Edukacja ekonomistów i manedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty", Kwartalnik Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nr 1 (23) styczeń-marzec 2012, Warszawa 2012.
 • Juchnowicz M., "Kultura zaufania wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim" w "Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim", Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 • Juchnowicz M., "Zarządzanie poprzez zaangażowanie", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Kosewski M., "Wartości, godność i władza. Dlaczego porządni ludzie czasem kradną a złodzieje ujmują się honorem.", Wydawnictwo VIZJA PRESS&IT, Waszawa 2008.
 • Lachowski S., "Droga ważniejsza niż cel", Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012.
 • Morawski M., "Zarządzanie profesjonalistami", PWE, Warszawa 2009.
 • Nogalski B., Dunal A., "Zarządzanie poprzez wartości w procesie zmian kulturowych. Studium przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego." w "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance", zeszyt naukowy nr 4, tom II, Gdańsk 2012.
 • Pietruszka-Ortyl A. (red. Potocki A.), "Komunikacyjne aspekty organizacji pracy pracowników wiedzy" w "Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą", Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 • Smyczek S., "Lojalność konsumentów na rynku. Wybrane zagadnienia", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 • Stachowicz-Stanusch A., "Potęga wartości: Jak zbudować nieśmiertelną firmę", Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2007.
 • Wojciszke B., "Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 • Herman A., "Zarządzanie przez wartości", www.valuesco-mesfirst.pl z dnia 17.01.2012 r. pobrano dnia 28.05.2013 r.
 • Kijowska M., "Identyfikacja z firmą", http://zielonalinia.gov.pl/Raport-miesiaca-Identyfikacja-z-firma-600,44424,76,8 z dnia 14.12.2012 r. pobrano dnia 27.05.2013 r.
 • Sorbian I., "Czy pracownicy identyfikują się z firmą?", http://iwona.sorbian4.nf.pl/Blog/1972/Czy-pracownicy-identyfikuja-sie-z-firma/firma-Iwona-Sorbian/z dnia 26.01.2013 r. pobrano w dniu 28.05.2013 r.
 • http://zielonalinia.gov.pl/Raport-miesiaca-Identyfikacja-z-firma-600,44424,76,8.
 • http://cbmtest.pl/e4u.php/ModPages/ShowPage/112/?p=1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171282603

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.