PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej. | 173--182
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność w Chrześcijańskim języku religijnym.

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pisząc zatem o odpowiedzialności z perspektywy chrześcijańskiej, należy podkreślić, że w Chrystusie odkrywa ona przed człowiekiem najgłębszy sens jego ludzkiej egzystencji. To w Nim bowiem życie chrześcijanina odnajduje swój sens i to On staje się odpowiedzią wierzących na egoizm świata, niesprawiedliwość, ksenofobię, nietolerancję lub przejawy negacji wobec godności człowieka, rozumianej indywidualnie i społecznie. Szczere również przylgnięcie do Chrystusa otwiera człowieka ku odpowiedzialnemu zaangażowaniu się w niesienie pomocy ubogim i uciśnionym na tym świecie(por. Łk 4,1)Tu zatem tkwi w Nim , dzięki Niemu, źródło naszej odpowiedzialności za siebie i innych. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • ---
 • Wojtyła K., Odpowiedzialność za Kościół, [w:] Chrześcijanin w Kościele, red. J. Majka, Wrocław 1979
 • Zimoń D., Słowo wstępne, [w:] Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie? Odpowiedzialność jako cnota chrześcijańska i wartość społeczna, red. A. Wuwer, Katowice-Piekary Śląskie 2007
 • Sutor B., Etyka polityczna. Ujęcie całościowe na gruncie chrześcijańskiej nauki społecznej, Warszawa 1994
 • Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004
 • Szymik J., Chrystus jako odpowiedź Boga. Filozoficzno-teologiczne podstawy rozumienia odpowiedzialności, [w:] Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie? Odpowiedzialność jako cnota chrześcijańska i wartość społeczna, red. A. Wuwer, Katowice-Piekary Śląskie 2007
 • Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 1975
 • Dziuba A.F., Chrześcijańska odpowiedzialność roku 2000, [w:] Tertio Millennio Adveniente. U progu trzeciego tysiąclecia, red. G. Witaszek, Lublin 2000
 • Sosna K., Wychowanie do odpowiedzialności w katechezie, [w:] Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie? Odpowiedzialność jako cnota chrześcijańska i wartość społeczna, red. A. Wuwer, Katowice-Piekary Śląskie 2007
 • Podrez E., Odpowiedzialność, [w:] Słownik katolickiej nauki społecznej, red. W. Piwowarski, Warszawa 1993
 • Galarowicz J., Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Kraków 1993
 • Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001
 • Malina A., Biblijna koncepcja odpowiedzialności, [w:] Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie? Odpowiedzialność jako cnota chrześcijańska i wartość społeczna, red. A. Wuwer, Katowice-Piekary Śląskie 2007
 • Olejnik S., Teologia moralna, t. 3: Wartościowanie moralne, Warszawa 1988
 • Pokrywka M., Osoba, uczestnictwo, wspólnota, Lublin 2000
 • Polak R., O emigracji uwagi krytyczne, "Cywilizacja" 2010, t. 32
 • Jonas H., Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt am Main 1979
 • Merecki J., Styczeń T., "Veritatis splendor" - encyklika o wolności, [w:] W prawdzie i wolności, red. E. Janiak, Wrocław 1994
 • von Hildebrand D., Rola obiektywnego dobra dla osoby w dziedzinie moralności, "Znak" 1975, nr 10
 • Sikorski T., Odpowiedzialność, [w:] Słownik teologiczny 2, O-Ż, red. A. Zuberbier, Katowice 1989
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Znak, Kraków 2005
 • McBrien R.P., Le virtu teologali, ossatura della vita cristiana, [w:] Probierni eprospettive di teologia dogmatica, red. K.H. Neufeld, Brescia 1983
 • Drzewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2003
 • Rozenzweig F., Nowe myślenie. Kilka uwag do "Gwiazdy zbawienia", [w:] Filozofia współczesna, red. J. Tischner, Kraków 1989
 • Daneels G., Kto nas nauczy nadziei?, [w:] Teresa z Lisieux. Życie - nauka -środowiska, red. K. de Meester, Kraków 1997
 • Hryniewicz W., Wcielenie a misterium paschalne, "Roczniki Teologiczno-Ka- noniczne" 1979, nr 26, z. 2
 • Kudasiewicz J., Historia i eschaton w idei Królestwa Boga głoszonego przez Jezusa, [w:] Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki, red. L. Stachowiak, R. Rubinkiewicz, Lublin 1987
 • Schelkle K.H., Teologia Nowego Testamentu, t. 3. Etyka, Kraków 1984
 • Wojtyła K., Osoba i czyn, Lublin 1994
 • Wojtyła K., U podstaw odnowy, Kraków 1988
 • Dziuba A.F., Dynamika wiary, Częstochowa 1997
 • Schönbom Ch., Bóg zesłał Syna Swego, Poznań 2002
 • Jan Paweł II, W trosce o wielki i ofiarny czyn nowej ewangelizacji. Przemówienie do II grupy Biskupów polskich z wizytą ad limina Apostolorum (2 II 1998), "L'Osservatore Romano" (wydanie polskie) 1998, nr 3
 • Życiński J., Chrześcijańska odpowiedzialność za kulturę przyszłej Europy, [w:] Kościół w czasach Jana Pawła II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 2005
 • Meisner J., Europa i jej egzystencjalne wartości. Odczyt podczas XXV Wrocławskich Dni Duszpasterskich (28 VIII1995), "Biuletyn KAI" 1995, nr 67
 • Kowalski J., Wyzwania stawiane Kościołowi o zmierzchu drugiego i na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, "Chrześcijanin w Świecie" 1997, nr 4
 • Recalde L., Błogosławieństwa - Ewangelia i program życia, "Communio" 1986, z. 5
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171282677

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.