PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 3 (226) | 16--29
Tytuł artykułu

Polsko-rosyjska wymiana handlowa w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Polish-Russian Trade during the First Ten Years of Poland's Membership in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej były okresem szybkiego rozwoju polskiej wymiany handlowej z krajami spoza ugrupowania, w tym z Rosją. W latach 2004-201 3 wartość polskiego eksportu do Rosji wzrosła trzyipółkrotnie, z 2,3 mid euro do 8,1 mld euro, natomiast importu - prawie 3,7 razy, z 5,1 mld euro do 18,7 mld euro. Doprowadziło to do znacznego pogłębienia deficytu Polski w handlu z Rosją. Jego wysokość wzrosła prawie czterokrotnie - z 2,8 mld euro do 10,6 mld euro. W artykule przedstawiono warunki i wyniki polsko-rosyjskiej wymiany dobrami materialnymi we wspomnianym okresie. Stwierdzono, że w znaczącej mierze kształtowały się one pod wpływem czynników nie związanych bezpośrednio z członkostwem Polski w UE. W szczególności, członkostwo nie wpłynęło na zwiększenie stabilności handlu polsko-rosyjskiego. Zweryfikowało natomiast negatywnie wcześniejsze oczekiwania władz polskich na wzmocnienie pozycji Polski sporach handlowych z Rosją i na równe traktowanie przez Rosję wszystkich państw członkowskich UE. Rok 2014 obfituje w kolejne przykłady swobodnego wykorzystywania przez Rosję środków polityki handlowej do celów politycznych, wbrew przyjętym przez nią zobowiązaniom międzynarodowym. Środki te są w dużej mierze skierowane przeciwko Polsce, która otwarcie skrytykowała Rosję za aneksję Krymu i wspieranie separatystów we wschodniej Ukrainie, a także opowiadała się za nałożeniem na nią sankcji z tego powodu. (abstrakt oryginalny)
EN
Years of Poland's membership in the European Union were a period of rapid development of Polish trade with third countries, including Russia. In the years 2004-2013, the value of Polish exports to Russia increased 3.5 times, from 2.3 billion euros to 8.1 billion euros, while imports - nearly 3.7 times, from 5.1 billion euros to 18.7 billion euros. This has led to a significant deepening of the Polish trade deficit with Russia. Its value has almost quadrupled - from 2.8 billion euros to 10.6 billion euros. In the article, there are presented conditions and results of Polish-Russian merchandise trade in the mentioned period. It was found that they were shaped - to a significant extent - by the factors not directly related to Polish membership in the EU. In particular, the EU membership had no effect on stability of Polish-Russian trade relations. More, it verified negatively the previous expectations of the Polish authorities as it comes to strengthening Poland's position in trade disputes with Russia and to equal treatment by Russia of all EU member states. The year 2014 is full of new examples of the free use of trade policy instruments by Russia's authorities for political purposes, contrary to its international obligations. These measures are largely directed against Poland, which has openly criticised Russia for the annexation of Crimea and support for separatists in Eastern (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
16--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
 • E. Kawecka-Wyrzykowska, Stosunki traktatowe UE-Rosja w kontekście rozszerzenia, "Wspólnoty Europejskie", 2004, nr 4/5 (150), s. 19.
 • A. Karpiuk, Opinia nt doktryny bezpieczeństwa żywnościowego FR, "Росси́я Twój Rynek", WPHil Ambasady RP w Moskwie, nr 3/2010, s. 10.
 • I. Wiśniewska, Embargo w rosyjskiej polityce handlowej - taktyka bez strategii, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/ 2011-07-13/embargo-w-rosyjskiej-polityce-handlowej-taktyka-bez-strategii [10.5.2013]; Rosyjskie embargo na wieprzowinę to efekt zaangażowania Polaków na Ukrainie, 3.4.2014, http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/rosyjskie-embargo-na-wieprzowine-to-efekt-zaangazowania-polakow-na-ukrainie,99134.html [20.7.2014].
 • M. Błaszczuk, Pozacelne ograniczenia w polskim eksporcie do Rosji po akcesji do UE, (w:) "Polska w Unii Europejskiej. Doświadczenia pierwszego roku członkostwa", UKIE, Warszawa 2005, s. 225.
 • J. Chojna, Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym, (w:) "Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny", J. Chojna (red.), IKCHZ, Warszawa 2005, s. 126.
 • J. Chojna, Firmy z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym, (w:) "Inwestycje zagraniczne w Polsce 2011-2013", J. Chojna (red.), IBRKK, Warszawa 2013, s. 83.
 • W. Mroczek, Eksport Unii Europejskiej do Rosji, "Wspólnoty Europejskie", 2010, nr 1 (200), s. 6.
 • E. Kaliszuk, Konsekwencje systemowe akcesji Polski do Unii Europejskiej dla obrotów handlowych, (w:) "Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na stosunki gospodarcze Polski z zagranicą", E. Kaliszuk, K. Marczewski (red. nauk. i koordynacja), IBRKK, Warszawa 2009, s. 12.
 • M. Ociepka, Współpraca gospodarcza polsko- rosyjska i perspektywy jej rozwoju, "Росси́я Twój Rynek", WPHil Ambasady RP w Moskwie, nr 1-2/2014, s. 3
 • M. Błaszczuk, E. Kaliszuk, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej - czy wspólna wobec Rosji?, (w:) "Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2006-2007. Raport roczny", J. Kotyński (red. nauk.), IBRKK, Warszawa 2007, s. 31.
 • Ł. Ambroziak, Ocena wykorzystania preferencji celnych w przywozie do Unii Europejskiej, "Unia Europejska.pl", nr 6 (223) 2013, s. 44.
 • M. Błaszczuk, E. Kaliszuk, Poland's accession to the EU and its effects on trade with Russia and Ukraine, "Discussion Papers", No. 93, IBRKK, Warsaw 2008, s. 12.
 • B. Paturej, Rząd vs Acron. Trwa walka o Grupę Azoty, http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/rzad-vs-acron- -trwa-walka-o-grupe-azoty/p4793 [7.8.2014].
 • J. Grabowski, Zmiany wymogów technicznych w odniesieniu do wyrobów dostarczanych na polski rynek, (w:) "Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na stosunki gospodarcze z Rosją", E. Kawecka-Wyrzykowska (kier.), opracowanie dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy, IKCHZ, Warszawa, listopad 2004.
 • Informacja o współpracy gospodarczej z Federacją Rosyjską, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, sierpień 2013, s. 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171282719

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.