PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 101 | z. 1 | 53--63
Tytuł artykułu

Produktywność w przemyśle spożywczym w Polsce - poziom i międzybranżowe zróżnicowanie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Productivity in the Food Industry in Poland - the Level and Inter-Industry Diversification
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest określenie poziomu i tempa zmian produktywności cząstkowej i całkowitej oraz próba identyfikacji czynników wzrostu produkcji w przemyśle spożywczym i jego branżach w Polsce w latach 2000-2011. Z przeprowadzonych badań wynika, że w przemyśle spożywczym i jego branżach występowała tendencja wzrostowa produktywności pracy. Jednocześnie można było zaobserwować niekorzystne zmiany produktywności kapitału. Głównym źródłem wzrostu produkcji przemysłu spożywczego, a także rybnego, owocowo-warzywnego, zbożowo-młynarskiego, mleczarskiego oraz przedsiębiorstw produkujących napoje była substytucja pracy przez kapitał. Badania wskazały również na niewielki udział postępu techniczno-organizacyjnego we wzroście produkcji. Wkład tego czynnika był znaczący jedynie w przemyśle mięsnym oraz mleczarskim, czyli w branżach odznaczających się największym potencjałem konkurencyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to determine the level and pace of change of the single and total productivity and attempt to identify the factors of production growth in the food industry and its branches in Poland in the years 2000-2011. The study shows that in the food industry and its sectors, there was an upward trend in labor productivity. At the same time we have seen adverse changes in the productivity of capital. The main source of growth in food production, as well as fish, fruit and vegetables, grain and milling, dairy and beverage companies is the substitution of labor by capital. Studies also indicate a small share of technical and organizational progress in the growth of production. The contribution of this factor was significant only in the meat and dairy industries, that is, offering the greatest potential competitive. (original abstract)
Rocznik
Tom
101
Numer
Strony
53--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Adamczyk P. 2008: Produktywność czynników wytwórczych w przemyśle spożywczym w Polsce. "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 71, s. 95-106.
 • Adamczyk P. 2009: Substytucyjność czynników produkcji w przemyśle spożywczym w Polsce. "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 79, s. 111-123.
 • Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. 2003: Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa.
 • Chechelski P., Judzińska A. 2011: Wpływ kryzysu na polski przemysł spożywczy, IERiGŻ-PIB, 552, Warszawa.
 • Cobb C.W., Douglas P.H. 1928: A theory of Production, "American Economic Review",t. 18, z. 1, s. 139-165.
 • EU industrial structure. Performance and competitiveness, 2009: EU Commission., http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5580.
 • Gołaś Z. 2010: Czynniki kształtujące wydajność pracy w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 30-50.
 • Hoerl A. E., Kennard R. W.1970: Ridge Regression, "Technometrics", 12, s. 55-82.
 • Juchniewicz M., Łukiewska K. 2012: Potencjał konkurencyjny przemysłu spożywczego, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, s. 62-75.
 • Juchniewicz M., Urban R. 2012: Ocena wpływu produktywności i efektywności na pozycję konkurencyjną przemysłu spożywczego, [w] Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2), (red.) I. Szczepaniak, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 134-150.
 • Kacperska E.M. 2010: Konkurencyjność polskich artykułów rolno-spożywczych na rynkach międzynarodowych w latach 2004-2009, "Roczniki Naukowe SERiA", z. 4, t. XII, s. 158-163.
 • Kowalski A. 2009: Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3, s. 3-14.
 • Kowalski Z. 1992: Kategorie efektywności produkcji (w świetle teorii funkcji produkcji), "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 18-31.
 • Kowalski Z. 1992a: Efektywność technologii produkcji w rolnictwie (w świetle teorii funkcji produkcji), "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 6, s. 28-38.
 • Latruffe L. 2010: Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food sectors, "OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers", No. 30, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en.
 • Mrówczyńska-Kamińska A. 2013: Wydajność pracy w gospodarce żywnościowej w krajach Unii Europejskiej, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XV, z. 4, s. 286-290.
 • Pawlak K. 2009: Zdolność konkurencyjna polskiego sektora rolno-spożywczego w handlu wewnątrzwspólnotowym, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3, s. 15-31.
 • Productivity Manual: A Guide to the measurement of industry-level and aggregate productivity growth, OECD Paris, 2001.
 • Rocznik statystyczny przemysłu. 2001-2012: GUS, Warszawa.
 • Solow R. M. 1975: Technical Change and the Aggregate Production Function, "Review of Economics and Statistics", 39(3), 312-320.
 • Szczepaniak I. 2012: Wskaźnikowa ocena międzynarodowej konkurencyjności przemysłu spożywczego, [w] Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2), (red.) I. Szczepaniak, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 38-50.
 • Tinenberg J.Z.T. 1942: Theorie der Langfristigen Wirtschaftentwicklung, "Weltwirtsschaftliches Archiv", 55(1), s. 511-549.
 • Urban R. 2010: Produktywność i efektywność polskiego przemysłu spożywczego, "Przemysł spożywczy", nr 1, s. 10-13.
 • Wijnands J.H.M., Van der Meulen B.M.J., Poppe K.J. 2007: Competitiveness of the European Food Industry - An economic and legal assessment, European Commission.
 • Zakrzewska A. 2010: Zróżnicowanie efektywności grup przemysłu spożywczego w Polsce, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G", t. 97, z. 4, s. 258-266.
 • Zielińska-Głębocka A. (red.). 2003: Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171282779

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.